Pierwsza pomoc jest prosta

W niedzielę 23 listopada 2014 r. zakończył się Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy (WKPP) organizowany przez Harcerski Klub Ratowniczy “Sokółka” pod pieczą Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP. Tytuł oraz sprawność mistrzowską Ratownika ZHP uzyskało 20 harcerzy z Sokółki, Białegostoku oraz Suwałk.

pierwsza_pomoc_zhp

Wędrowniczy Kurs Pierwszej Pomocy to forma szkoleniowa skierowana głównie do wędrowników, czyli harcerzy w wieku 16-25 lat, ale również osób niezrzeszonych w ZHP. Jest najbardziej zaawansowanym kursem z zakresu pierwszej pomocy z oferty Harcerskiej Szkoły Ratownictwa, obchodzącej w tym roku 20-lecie swojej działalności. Przez ten czas na kursach HSR zostało przeszkolonych ponad 20 000 osób na ponad 1000 kursach.

Podczas szkolenia trwającego dwa pełne weekendy (42 h lekcyjne) uczestnicy uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy podczas wykładów i pokazów, jednak najwięcej czasu poświęca się na ćwiczenia praktyczne i udzielanie pomocy w profesjonalnie zainscenizowanych symulacjach. Realizm sytuacji pozwala kursantom oswoić się z tym, jak może naprawdę wyglądać udzielanie pomocy w miejscu zdarzenia. Po ukończeniu szkolenia Ratownik ZHP przygotowany jest do udzielania pierwszej pomocy zarówno w codziennych sytuacjach, jak również wszelkich zdarzeniach wypadkowych i stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

Tegoroczny kurs odbył się w terminie 14-16 oraz 21-23 listopada 2013 roku w Sokółce i był pierwszym tego typu w historii naszego miasta. Chętni do dalszego rozwoju absolwenci zasilą kręgi Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Sokółka” biorąc następnie udział m.in. w organizacji kolejnych kursów i szkoleń oraz zabezpieczeniach medycznych lokalnych wydarzeń, pełniąc jednocześnie służbę na rzecz naszego miasta i lokalnej społeczności.

Komenda Hufca ZHP w Sokółce oraz Szef HKR Sokółka składają serdeczne podziękowania za okazane wsparcie i życzliwość poniższym instytucjom oraz firmom:
Urzędowi Miejskiemu w Sokółce z Panem Burmistrzem na czele,
Starostwu Powiatowemu w Sokółce z Panem Starostą na czele,
Dyrekcji oraz pracownikom Zespołu Szkół w Sokółce,
Firmie Steeler Auto Service Marcin Piasecki Spółka Sp. j.,
Firmie F.P.H. „U Matczaka” s.c.,
Firmie PPH Marwibog S.C.,
Spółdzielni Producentów Drobiu “EKO-GRIL” w Sokółce,
Kierownictwu oraz pracownikom firmy “KUCHCIK”.

Czuwaj!
Szef HKR Sokółka
pwd. Bartłomiej Grabowski HO


Zobacz również

Skip to content