Wnioski o wyprawkę szkolną

Przypominamy, że wnioski o „Wyprawkę szkolną” składać można do dnia 6 września 2013 r. w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:
kl. I – III – do kwoty 225 zł
kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.

W przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra oświaty, do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej i do 607 zł w gimnazjum.

Szczegółowe informacje udzielane są w szkołach.

Anna Żemajduk


Zobacz również

Skip to content