Szkolenie dla osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka” w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce realizuje projekt „Wstań i idź”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie zapraszane są niezatrudnione osoby niepełnosprawne w wieku od 20 do 55 lat, mieszkające na terenie powiatu sokólskiego. Udział w projekcie jest nieodpłatny. Szkolenia będą odbywać się głównie w godzinach popołudniowych w budynku Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sokółce przy ul. Mickiewicza 2a.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się ze szczegółowym opisem projektu, regulaminem rekrutacji i regulaminem uczestnika oraz wypełnienie deklaracji uczestnictwa i oświadczenia o wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny (dokumenty do pobrania na www.barka.internetdsl.pl). Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą tradycyjną, elektroniczną () lub w biurze projektu:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka”, ul. Mickiewicza 2a, 16-100 Sokółka

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2012 r. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-711-21-34.

[Barka]


Zobacz również

Skip to content