Zwołanie XXXII Sesji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXXII Sesję Rady Miejskiej w Sokółce na dzień 4 września 2012 r. (wtorek) o godz. 12:00 w Sokólskim Ośrodku Kultury, ul. Grodzieńska 1 (Kawiarnia Lira).

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad oraz załącznikami.

ZOBACZ W BIP >>>

UWAGA! Dnia 31.08.2012 (piątek) będzie przeprowadzona modernizacja serwerów Biuletynu Informacji Publicznej. W związku z tym mogą wystąpić problemy z dostępem do biuletynu. Za utrudnienia przepraszamy.


Zobacz również

Skip to content