Tyflopunkt dla osób niewidomych i słabowidzących

Fundacja “Szansa dla Niewidomych” zaprasza osoby niewidome i słabowidzące oraz osoby z ich otoczenia (najbliższą rodzinę, opiekunów, wolontariuszy, pracodawców, urzędników) do udziału w projekcie: “Tyflopunkty gwarancją kompleksowej samodzielności osób z dysfunkcją wzroku!”.

Celem projektu jest zapewnienie kompleksowej samodzielności osób niewidomych i słabowidzących. W ramach projektu organizatorzy proponują:

  • ciągłe poradnictwo Tyflospecjalistów, cykliczne poradnictwo doradcy zawodowego, psychologa, instruktora rehabilitacji, specjalisty w zakresie sprzętu specjalistycznego,
  • pokazy nowoczesnych rozwiązań tyfloinformatycznych i tyflorehabilitacyjnych, stałą ekspozycję sprzętu tyflorehabilitacyjnego i tyfloinformatycznego,
  • spotkania integracyjne, spotkania z otoczeniem osób niewidomych i słabo widzących,
  • specjalistyczne stanowisko komputerowe z dostępem do internetu przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące,
  • organizację wyjazdu na jedno z najważniejszych wydarzeń środowiska niewidomych i słabowidzących w Europie Środkowej i Wschodniej – X Konferencję REHA® 2012.

Można również uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w programie aktywny samorząd PFRON.

Osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy do nowootwartego Tyflopunktu w Białymstoku, ul. Fabryczna 1, pok. 307, tel./fax  85 743 65 12, kom. 695 966 545, e-poczta: bialystok@szansadlaniewidomych.org.

Porady udzielane są również telefonicznie i poprzez e-pocztę.

Projekt został dofinansowany ze środków PFRON


Zobacz również

Skip to content