VI Wojewódzkie Forum Inicjatyw Pozarządowych

Marszałek Województwa Podlaskiego i zespół Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w VI Wojewódzkim Forum Inicjatyw Pozarządowych, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tegoroczny FIP będzie realizowany pod hasłem – „Szanse i zagrożenia budowania potencjału organizacji pozarządowych w województwie podlaskim”.

Forum odbędzie się w dniu 22 września 2012 r., w godzinach 9.00 – 15.00, w Auli Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku przy ul. Suchowolca 6. Główną ideą Forum jest stworzenie miejsca do dyskusji, wymiany doświadczeń i informacji oraz wzajemnej edukacji w zakresie najważniejszych kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, dotyczących:

  • efektywności III sektora w wydatkowaniu środków z UE,
  • poziomu realizacji zadań własnych gminy, tworzenia partnerstw lokalnych,
  • reprezentatywności III sektora w ciałach doradczych,
  • potrzeby „sieciowania” i stałych form kooperacji sektora,
  • strategii rozwoju województwa podlaskiego.

Organizatorzy Forum mają nadzieję, że wspólna praca da możliwość zaprezentowania interesów i stanowisk tak organizacji pozarządowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego, konstruktywnego dialogu dwóch sektorów, zdefiniowania konstruktywnych rozwiązań.

Mając na uwadze podpisane porozumienie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz aktualizację Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 r., spotkanie pozwoli lepiej sprecyzować, w jakim kierunku powinny iść zmiany, jakie są perspektywy rozwoju sektora, co zrobić aby trwał w nim „zdrowy duch obywatelski”. Kryzys jaki dotknął świat dotyczy też organizacji, warto więc zastanowić się, jakie warunki są potrzebne aby utrzymać zaangażowanie mieszkańców, zachęcić do wspólnego diagnozowania i rozwiązywania problemów społecznych.

DO POBRANIA:

Zaproszenie >>> [.pdf]
Program >>>  [.pdf]
Zgłoszenie >>>  [.pdf]

(OWOP)


Zobacz również

Skip to content