Projekt “Niebieska Gwiazda”

Z inicjatywy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Sławomira Mierzwy i Marszałka Mieczysława Kazimierza Baszko zostało podpisane porozumienie o wspólnej organizacji przedsięwzięcia pn. „Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego”.

Projekt będzie  realizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Celem projektu „Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego” jest podniesienie walorów turystyki wiejskiej Podlasia, poprzez aktywizację właścicieli gospodarstw agroturystycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa wypoczywających na terenie woj. podlaskiego osób, a także podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zasad bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

O „Niebieską Gwiazdę Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego” mogą ubiegać się wszystkie gospodarstwa agroturystyczne z terenu woj. podlaskiego. Projekt realizowany będzie na terenie województwa podlaskiego w latach 2012 – 2013.

Kampania informacyjno-edukacyjna polegać będzie na wydruku i rozpowszechnieniu materiałów profilaktycznych oraz tablic ostrzegawczych pn. „Czerwony Punkt na Wodzie”. Udział w projekcie właścicieli gospodarstw agroturystycznych jest dobrowolny. Zgłoszenie gospodarstwa nastąpi poprzez złożenie karty uczestnictwa. „Niebieska Gwiazda Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego”, jest dokumentem przyznawanym na okres jednego roku, potwierdzającym wysoki poziom bezpieczeństwa gospodarstwa oraz zaangażowanie w działalność profilaktyczną, (jakość oraz systematyczność realizowanych przedsięwzięć). Wyłonienia laureatów „Niebieskiej Gwiazdy Bezpiecznego Gospodarstwa Agroturystycznego” dokona Komisja ds. Bezpieczeństwa (kapituła), składająca się z osób reprezentujących poszczególne instytucje zaangażowane w działania.

ZOBACZ WIĘCEJ >>> [podlaska.policja.gov.pl]


Zobacz również

Skip to content