Wybory do Parlamentu Europejskiego

pe

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził wybory do Parlamentu Europejskiego na dzień 25 maja 2014 r.

Zapraszamy do śledzenia informacji dot. wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

Informacje PKW dla wyborców >>


KOMUNIKATY

UWAGA! Zmiany lokali wyborczych
W związku ze zmianą okręgów i obwodów wyborczych w gminie Sokółka nastąpiły zmiany siedzib lokali wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. W związku z tym prosimy wszystkich wyborców o sprawdzenie czy w Państwa przypadku nie nastąpiła zmiana miejsca głosowania. Numery i granice obwodów głosowania >>


Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców na podstawie art. 36 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2011.21.112 ze zm.)
Burmistrz Sokółki zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25-05-2014. Spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 05-05-2014 do dnia 19-05-2014 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce, przy ul. Pl. Kościuszki 1 pokój 301 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 oraz wtorek od 8.00 do 16.00. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.


Losowanie kandydatów do składów OKW
Burmistrz Sokółki, zawiadamia iż na podstawie  art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm) oraz § 8 ust. 1 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r.  w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1 sala 101, odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Losowanie obejmie komisje Nr: 8, 9, 10, 14, 15, 17, 21


Dyżur 2 maja
2 maja 2014 roku (piątek) w godz. 7.30-15.30 w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbędzie się dyżur w sprawie zgłaszania przez pełnomocników wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do europarlamentu.


DOKUMENTY DO POBRANIA

Poniżej zamieszczane są chronologicznie dokumenty dotyczące wyborów przeprowadzanych na terenie gminy Sokółka:

  • Informacja o godzinach rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Sokółka w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.
  • Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Sokółka, powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
  • Zarządzenie Nr 444/2014 Burmistrza Sokółki z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
  • Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
  • Zarządzenie Nr 436/2014 Burmistrza Sokółki z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.
  • Informacja OKW – Informacja o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Zobacz również