SOK: Kulturalna piguła na jesienne chandry

SOK: Kulturalna piguła na jesienne chandry

Kulturalny weekend zaczynamy w czwartek /23.11.2023/ – DKF Fantom zaprasza na kino kostiumowe „Kochanica króla Jeanne du Barry”.

W piątek /24.11/ – święto amatorów muzyki i sztuki wizualnej – Wernisaż wystawy Obrazów z płyt winylowych Agi Krysiuk, godz. 17.00 / Kamienica Tyznehauza.

O godz. 16.00 – seans dla dzieci „Inspektor Pająk”, a dorośli widzowie mogą obejrzeć obraz „Igrzyska śmierci. Ballada ptaków i węży”, godz. 18.00 / Kino Sokół.

Zapraszamy!

(AT) Sokólski Ośrodek Kultury

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z dnia 21.11.2023 r. (2)

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688), w związku z Uchwałą nr LXIX/444/2023 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032 zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółki do roku 2032.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sokółka do roku 2032.

Termin konsultacji: od 23.11.2023 r. do 28.12.2023 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Obwieszczenie Burmistrza Sokółki z dnia 21.11.2023 r. (1)

Burmistrz Sokółki, na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688) zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Sokółka.

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Termin konsultacji: 23.11.2023 r. do 28.12.2023 r.

ZOBACZ WIĘCEJ

Informacja dot. Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu

Gmina Sokółka przygotowuje wniosek o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Sokółka do roku 2030” w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom typ projektu: Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu (MPA).

Celem realizacji projektu jest zdiagnozowanie zagrożeń klimatycznych, podatności miasta na poszczególne czynniki środowiskowe oraz możliwości adaptacyjne do zjawisk atmosferycznych.

Planowany okres realizacji projektu: IV kwartał 2024 r. – IV kwartał 2026 r.

(JF) UMS

Święto Seniorów pod Patronatem Burmistrza Sokółki

17 listopada 2023 r. w sali „Lira” Sokólskiego Ośrodka Kultury, miała miejsce niezapomniana impreza zorganizowana w ramach projektu pn. „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej”, dofinansowanego z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Seniorzy pod każdym względem udowodnili, że „jesień życia” może być równie atrakcyjna i piękna jak młodość.

Święto Seniorów 2023

Seniorzy – instruktorzy realizowanych w ramach projektu warsztatów: kulinarnych (Pani Irena Gryszko), sztuki ludowej (Pani Maria Radecka), fotograficznych (Pani Anna Maria Werner), historycznych (Pan Sławomir Maliszewski), aktywności fizycznej (Pan Władysław Karpowicz), gier umysłowych (Pani Teresa Galewska), kulturalnych (Pani Irena Plichta) i ogrodniczych (Pani Teresa Sołowiej) przygotowali poczęstunek i udekorowali salę ręcznie wykonanymi kwiatami i świecznikami.

ZOBACZ WIĘCEJ

Tabliczka mnożenia to dla nich fraszka

17 listopada 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce uczestniczyli w obchodach XIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Zdjęcie w klasie

Podczas lekcji matematyki królowały różnorodne gry dydaktyczne, łamigłówki, stacje zadaniowe, zadania interaktywne, za pomocą których doskonalono rachunek pamięciowy. Aktywności przygotowane przez nauczycieli sprawiły wiele radości młodszym jak i starszym uczniom.

W 13 edycji akcji edukacyjnej organizowanej na całym świecie udział wzięło 7411 szkół, w tym aż 6525 z Polski.

ZOBACZ WIĘCEJ

DKF FANTOM zaprasza na film

DKF FANTOM zaprasza na znakomite kino kostiumowe, dramat w reżyserii Maïwenn „Kochanica króla Jeanne du Barry”.

Kochanica króla Jeanne du Barry

Jest to opowieść oparta na faktach o życiu Jeanne Bécu , dziewczyny z ludu, której udało się zawędrować do Wersalu i dzielić życie z najpotężniejszym człowiekiem w kraju Królem Ludwikiem XV. Pomimo XVIII wiecznych realiów, wiele poruszanych tu kwestii nie straciło na aktualności. Co ważne, oprócz opowieści o kobiecie, która świadomie i na przekór licznym ograniczeniom próbuje kształtować siebie i swój los, mamy tu też obraz świata sprzed dwóch i pół stuleci, którego niektóre elementy można odnieść do współczesności.

Zdjęcia do filmu kręcono we wnętrzach Wersalu. W role Króla Ludwika XV wcielił się Johnny Depp, zaś kurtyzanę zagrała sama reżyserka.

Prelekcję przed filmem wygłosi dr Maciej Baiłous, filmoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku. Początek o godz.18.00, w czwartek, 23 listopada 2023 r. Wstęp 10 zł.

(KK) Kino Sokół

Przedszkolaki w Urzędzie Miejskim

W piątek 17 listopada 2023 roku dzieci z Przedszkoli nr 1 i 4 odwiedziły sokólski magistrat. Przedszkolaki spotkały się z Burmistrzem Sokółki Ewą Kulikowską oraz Zastępcami Burmistrza Adamem Kowalczukiem i Adamem Juchnikiem.

Zdjęcie grupowe

Dzieci miały okazję porozmawiać z Panią Burmistrz i jej Zastępcami o ich pracy i codziennych obowiązkach. Przedszkolaki wyliczyły też, co – ich zdaniem – należałoby wybudować w Sokółce. Były to chociażby nowe place zabaw. Dzieci zostały obdarowane upominkami. Każde z nich otrzymało także „Przedszkolną księgę pamiątkową”.

Przedszkolaki podziękowały Pani Burmistrz za wspaniałe przyjęcie. Na zakończenie wizyty każde dziecko pozowało do wspólnego zdjęcia z Burmistrzem Ewą Kulikowską.

ZOBACZ WIĘCEJ

Kuchnia w SP2 została doposażona w nowy sprzęt

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, już po raz trzeci, pozyskała dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”, dzięki czemu do Gminy Sokółka trafiło 240 tys. złotych. Zostały już zmodernizowane oraz wyremontowane stołówki w trzech sokólskich szkołach podstawowych. 

W tegorocznej edycji programu zmodernizowano wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce. Do programu w 2023 r. zakwalifikowano tylko 17 szkół podstawowych, w tym szkołę z Sokółki. Placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 000 zł oraz 20 000 zł z gminy Sokółka w ramach wkładu własnego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyjaśnienia dot. przebudowy ul. Targowej i drogi przez cmentarz

Burmistrz wyjaśniła, o co chodzi z przebudową ul. Targowej i drogą przez cmentarz

W poniedziałek 20 listopada 2023 roku w sokólskim magistracie Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska zorganizowała konferencję prasową w sprawie nieprawdziwych informacji przekazywanych opinii publicznej przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko, dotyczących przebudowy ul. Targowej i drogi przez cmentarz przy parafii św. Antoniego Padewskiego w Sokółce.

Poniżej publikujemy oświadczenia odczytane w obecności mediów przez Burmistrza Sokółki Ewę Kulikowską.

ZOBACZ WIĘCEJ

13 medali UKS OMEGA

W sobotę, 18 listopada 2023 r. w Ciechanowie odbyły się zawody pływackie „U CIECHA” pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów.

Pływaczki w Ciechanowie

W zawodach wzięło udział 499 zawodników reprezentujących 29 klubów z Polski oraz jeden z Litwy. Zawody odbywały się w siedmiu kategoriach wiekowych: 8 lat i młodsi, 9 lat, 10 lat, 11 lat, 12 lat, 13 lat, 14 lat, 15 lat i starsi.

W zmaganiach zawodnicy UKS OMEGA w Sokółce przygotowani przez trenerów Konrada Stackiewicza i Rafała Czarneckiego zaprezentowali się z bardzo dobrej strony zdobywając 13 medali (5 złotych, 1 srebrny i 7 brązowych).

ZOBACZ WIĘCEJ

Wsparcie finansowe dla sokólskich klubów pływackich

W dniu 17 listopada 2023 r. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisała umowy na realizację zadań publicznych z przedstawicielami klubów pływackich Uczniowskim Klubem Sportowym „BATORY” i Uczniowskim Klubem Sportowym „OMEGA”.

Kwota dotacji wyniosła po 10 000 zł. dla każdego klubu. Udzielona pomoc finansowa związana jest z trwającym remontem krytej pływalni w Sokółce. W ramach tej dotacji zostaną opłacone koszty transportu, wynajem torów i wstępu na pływalnie dla zawodników trenujących w tych klubach.

(JK) Zdjęcia D. Biziuk

Poszukiwane są dwa większe drzewa iglaste

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zwraca się do wszystkich z wielką prośbą – poszukiwane są dwa większe drzewa iglaste do świątecznej dekoracji naszego miasta.

OSiR logo

Jeśli ktoś z Państwa posiada na swojej posesji drzewo, którego chciałby się „pozbyć”, to bardzo prosimy o kontakt z nami pod nr tel.: 85-711-25-71. Wszystkimi sprawami logistycznymi takimi jak wycinka i przewóz drzew oczywiście zajmie się OSiR.

(KZ) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce

Rejestr Zastrzeżeń numerów PESEL

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych.

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Od 17 listopada 2023 r. będzie można zastrzec swój numer PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy

Od 17 listopada 2023 r. będzie możliwe zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL elektronicznie – także przy użyciu aplikacji mObywatel – lub osobiście w siedzibie dowolnej gminy. PESEL zastrzec będzie można też w placówce bankowej oraz na poczcie

ZOBACZ WIĘCEJ

Wystawa obrazów z płyt winylowych Agi Krysiuk

Plakat

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy Obrazów z płyt winylowych Agi Krysiuk 24 listopada (piątek), o godz. 17.00 w Kamienicy Tyznehauza.

„Aga Krysiuk od 2012 r. jako jedyny twórca w kraju ręcznie wykonuje obrazy i rzeźby ze starych płyt winylowych. Tworzy je samodzielnie opracowaną techniką rękodzieła. To doskonały przykład kreatywnego podejścia do upcyklingu, nadającego nowe życie przedmiotom, które straciły swoją pierwotną funkcję. Płyty, które nie mogą cieszyć już naszego ucha, cieszą nasze oko.

Winylowe obrazy i rzeźby często przeznacza na cele charytatywne. Portret Czesława Niemena był nagrodą Grand Prix Konkursu Wokalnego „Niemenomania 2015”. Podczas „Białostockiej Jesieni z Bluesem” obrazy jej autorstwa są główną nagrodą w konkursie wiedzy o tymże festiwalu.”

ZOBACZ WIĘCEJ

XI Gminny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

Młodzi wykonawcy

W Szkole Podstawowej nr 2 w Sokółce odbył się XI Gminny Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej pod honorowym patronatem Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej.

Poprzez organizację tej imprezy szkoła obchodziła odzyskanie przez Polskę niepodległości. Młodzi artyści okazali szacunek naszej Ojczyźnie śpiewając pieśni o bohaterstwie i patriotyzmie, a robili to w licznej grupie, którą stanowiły okoliczne szkoły podstawowe i średnie.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzień Seniora

W piątek, 17 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w kawiarni „Lira” przy ul. Grodzieńskiej 1, Seniorzy z gminy Sokółka będą obchodzić swoje święto.

Dzień Seniora organizowany jest w ramach projektu „Rola i miejsce seniorów w życiu społeczności lokalnej” dofinasowanego z dotacji budżetu Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Współpraca z Podlaskimi Radami Seniorów”.

Zaplanowano występ zespołu AZALiSZ (Amatorski Zespół Ambitnych Ludzi i Sprawa Zamknięta) działającego przy Sokólskim Ośrodku Kultury pod kierunkiem Pauliny Oseńko oraz kabaretu „LUMBAGO” działającego przy Domu Kultury „Śródmieście” w Białymstoku. Będzie można również posłuchać znanych i lubianych piosenek w wykonaniu Seniorek i Seniorów. Na gości będzie czekać słodki poczęstunek. Informacje w Sokólskim Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 26 w Sokółce.

(KKK) UMS

Były Burmistrz Sokółki przed sądem

W środę 15 listopada 2023 roku w Sądzie Rejonowym w Sokółce rozpoczął się proces byłego Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja. O kulisach tej sprawy poinformowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, która przed rozprawą zorganizowała przed budynkiem sądu konferencję prasową.

Konferencja przed sądem

Poniżej przytaczamy oświadczenie odczytane przez Panią Burmistrz.

Szanowni Państwo, informuję Państwa, że dziś (15.11.2023 r.) w Sądzie Rejonowym w Sokółce rozpoczął się proces karny byłego Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja. Pamiętacie Państwo jak postawiono mi zarzuty w sprawie Karcz? Od początku były nieprawdziwe, co potwierdziła na koniec sama prokuratura, oczyszczając mnie z zarzutów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Skip to content