Trwa rekrutacja do przedszkoli i żłobka

przedszkolaki

Wczesna edukacja jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka i nie należy jej zaniedbywać. Żłobek i przedszkole to miejsca przyjazne wszystkim dzieciom. Poprzez kontakt z rówieśnikami, maluszek poznaje zasady i reguły społeczne obowiązujące w świecie. Uczy się dzielić z innymi, czekać na swoją kolej, współpracować. Grupa przedszkolna, czy też żłobkowa stanowi małą, ale różnorodną społeczność, w której uwidaczniają się różne charaktery, temperamenty i zdolności.

Drogi Rodzicu, zapisz swoje dziecko do przedszkola! Są jeszcze wolne miejsca w naszych placówkach:

  • przedszkole nr 1, ul. Sikorskiego 4 (kilka miejsc dla 3-4 latków), tel. 857112096
  • przedszkole nr 2, Osiedle Zielone 5, tel. 857112043
  • przedszkole nr 4, ul. Kołłątaja 22, tel. 857112466
  • żłobek, Osiedle Centrum 18 (dzieci od 1 roku życia), tel. 857112539

ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia Stowarzyszenia SPES

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

stypendia-spes

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym a Twoja rodzina znajduje się w niedostatku, jesteś potencjalnym adresatem stypendium ufundowanego przez Stowarzyszenie SPES.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonej informacji oraz na stronie: www.spes.org.pl/stypendia

Wnioski przyjmowane będą do 6 kwietnia 2015 r.

DO POBRANIA: Informacja

Grzegorz Sikora
Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniach 10 i 24 marca 2015 r. w godzinach 16-19 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Badania ankietowe Urzędu Statystycznego

plakat_badania_gus_2015

Wzorem lat ubiegłych, Urząd Statystyczny w Białymstoku przystępuje do realizacji działań promujących badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego. Uzyskanie kompletnych danych pozwoli statystyce publicznej na opracowanie pełnych i rzetelnych informacji o warunkach życia ludności oraz o stanie rolnictwa w województwie podlaskim.

Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny są badaniami reprezentacyjnymi, a więc, są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badań były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badań, zechciały wziąć w nich udział i udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących informacji.

DO POBRANIA:

Informacja o badaniach ankietowych GUS
Terminy realizacji badań społecznych w 2015 r.

Anna Bachanek-Komarowska
Urząd Statystyczny w Białymstoku

Afrykański pomór świń w gminie Sokółka

asf-page-001
W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 2 lutego 2015 r., poz. 340 ukazało się Rozporządzenie nr 01/2015 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Sokółka.

W rozporządzeniu określono obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń o promieniu 3 km wokół ogniska choroby, obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń o promieniu 7 km poza obszar zapowietrzony. Rozporządzenie wprowadza zakazu i nakazy dotyczące postępowania na obszarze zagrożonym.

DO POBRANIA: Rozporządzenie

Zatrzymaj swój 1% podatku w Sokółce

1-procent-sokolka

Często pieniądze z 1% wypływają z naszej gminy do dużych miast (np. do Warszawy), bo podatnicy przekazują swój odpis głównie na duże, znane organizacje. Być może lepiej jest zostawić swój jeden procent podatku na potrzeby lokalnej społeczności.

To czy w naszej gminie odbędzie się ciekawa i potrzebna inicjatywa, czy pomoc otrzymają mieszkańcy naszej gminy zależy również od tego czy zostawisz swój 1% dla lokalnych organizacji.  ZOBACZ WIĘCEJ

Komunikat dot. bezpańskich psów

piesek

Burmistrz Sokółki zwraca się do mieszkańców gminy Sokółka z apelem o przekazywanie informacji o zauważonych w miejscach publicznych bezpańskich psach.

Wszelkie informacje o bezpańskich psach należy przekazywać do Straży Miejskiej w Sokółce, tel. 85 6672562 oraz 698 676 304 lub na adres e-poczty: sm@sokolka.pl.

Deklaracje prześlesz elektronicznie

platnik_finan2

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokółce informuje, że od 1 stycznia 2015 r. wchodzą w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r.

Wprowadzone zmiany nakładają na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowy – wyłącznie elektroniczny sposób przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne np. za pracowników. Oznacza to obowiązek ich przesyłania w formie dokumentu elektronicznego.

ZOBACZ WIĘCEJ >>

Pomoc za szkody dzików

Do 28 listopada 2014 roku ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy finansowej za szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki.  Rolnicy z województwa podlaskiego, którzy ponieśli straty w wyniku szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach prowadzonych na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami z powodu wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (choroby ASF), mogą ubiegać się o wsparcie w ARiMR. Wsparciem nie są objęci producenci rolni z powiatu grajewskiego, kolneńskiego i łomżyńskiego.

Pomoc będzie udzielana producentom rolnym, którzy do 28 listopada 2014r. złożą wniosek o udzielenie pomocy finansowej w powiatowych biurach ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Wysokość pomocy wyniesie 850 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody zostały wyrządzone przez dziki.

ZOBACZ WIĘCEJ

Podziel się posiłkiem

podziel-sie-posilkiem

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” i sieć Banków Żywności zaprasza wszystkich mieszkańców Sokółki, do udziału w ogólnopolskiej zbiórce żywności  ph. „Podziel się posiłkiem”, która odbędzie się w sokólskich sklepach w dniach 3-4 października 2014 r. w godz. 9.00 – 15.00.

Podczas zbiórki, wolontariusze będą zbierać artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu (tj. mąka, cukier, makarony, ryż, konserwy, słodycze itp.). Zebrana żywność trafi do najbardziej potrzebujących rodzin z miasta i gminy Sokółka.

Maria Talarczyk

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPI) działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie Umowy dotacji z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podlaskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich, zaprasza do korzystania ze swoich usług.

W Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich uzyskasz:

  • bezpłatną i kompleksową informację dot. możliwości dofinansowania Twojego pomysłu z Funduszy Europejskich,
  • wstępną pomoc w przygotowaniu i rozliczaniu projektów, m.in. zasad kontroli projektów, opisywania dokumentów finansowo-księgowych,
  • informację o możliwości realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • informację o podstawowych kryteriach uzyskania dofinansowania, procedurach, wymaganych dokumentach, terminach oraz wskażemy instytucje, które odpowiadają za przyjmowanie wniosków.

ZOBACZ WIĘCEJ

Bezpłatne porady prawne

porady_prawne_foto

W dniu 7 i 21 października 2014 r. w godzinach 15.40-18.40 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce przy ul. Wojska Polskiego 7, będzie można zasięgnąć bezpłatnych porad prawnych.

Zainteresowanych zapraszamy.

Informacja o poziomie recyklingu w 2013 r.

smieci_rec

Wypełniając obowiązek określony w art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) Urząd Miejski w Sokółce informuje, iż w 2013 r. poziom recyklingu osiągniętego na terenie gminy Sokółka wyniósł 11 %, a poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania uklasyfikował się na poziomie 3 %.

(MK)

Zaproszenie do składania wniosków

szlak_tatarski_logowki_1

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: „Odnowa i rozwoju wsi” oraz „Tworzenie i rozwoju mikroprzedsiębiorstw”.

Nabór wniosków trwać będzie w okresie od 7 do 22 sierpnia 2014 r.
Limit dostępnych środków – „Odnowa i rozwój wsi”: 206 727,16 zł
Limit dostępnych środków – „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 65 016,68 zł

Wnioski należy składać osobiście w Biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski w Sokółce, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka (budynek Sokólskiego Ośrodka Kultury).

Pełna informacja oraz formularze wniosków dostępne są na stronie http://szlaktatarski.org.pl/zapraszamy-do-skladania-wnioskow

(NM)

Skip to content