Zbieramy podpisy w sprawie drogi S19

W związku z planowaną w najbliższym okresie (trzech lat) przebudową autostrady na odcinku Mińsk – Grodno  i zwiększeniem przepustowości przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej oraz przewidywanym znacznym przeciążeniem ruchu pojazdów ciężarowych na drodze krajowej Nr 19 mieszkańcy gmin Sokółka, Czarna Białostocka, Kuźnica z niepokojem przyjmują ustalenia i zapisy zawarte w dokumencie implementacyjnym do “Strategii rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” dotyczące realizacji warunkowej drogi krajowej S19 na odcinku granica państwa – Białystok.

W związku z powyższym w/w gminy postanowiły wystosować następujące postulaty:
1. Niezwłoczne włączenie do listy zadań priorytetowych inwestycji dotyczącej drogi krajowej S-19 na odcinku granica państwa (Kuźnica) – Białystok poprzez dostosowanie standardów technicznych do potrzeb ruchu krajowego i międzynarodowego.
2. Budowa obejść miejscowości: Kuźnica, Sokółka, Geniusze, Straż, Buksztel, przebudowę węzłów, skrzyżowań, mostów z jednoczesnym uwzględnieniem przepędów bydła i przejść dzikich zwierząt.
3. Uwzględnić racjonalne korzystanie z zasobów środowiska przyrodniczego i zasad jego ochrony, budowę ścieżek rowerowych.
4. Zapewnienie zaplecza sanitarnego na trasie oczekiwania do odprawy.

W czasie obchodów Dni Sokółki 2015 będą wyłożone listy, na których każdy mieszkaniec będzie miał możliwość wpisania się i poparcia powzięcia stosownych działań w rozwiązaniu narastającego problemu związanego z samochodowym ruchem tranzytowym na drodze krajowej nr 19 przebiegającej przez tereny naszej gminy. Listy dostępne będą również do 19 czerwca br. w holu (w punkcie informacyjnym) Urzędu Miejskiego w Sokółce, Plac Kościuszki 1, oraz na niniejszej stronie (plik do pobrania poniżej).

Serdecznie zapraszam do składania podpisów.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

DO POBRANIA:
Lista poparcia
Lista poparcia (.jpg)
Stanowisko gmin

Skip to content