Zawody triathlonowe wracają po 3 latach przerwy

Plakat

Minęły już 3 lata od ostatnich zawodów triathlonowych pod patronatem Burmistrza Sokółki.

Tak długa przerwa wynikała z wielu względów. W 2019 roku wokół zalewu odbywał się remont (budowa ścieżki pieszo-rowerowej). Po jej ukończeniu we wrześniu z powodu zbyt niskiej temperatury wody zdecydowaliśmy się na organizację jedynie konkurencji duathlon, natomiast w roku 2020 z powodu pandemii Sokólski Triathlon nie był organizowany.

Tegoroczne zmagania triathlonistów zaplanowane są na 22 sierpnia. Tradycyjnie dystans sprinterski (400 metrów pływania, 16 kilometrów jazdy rowerem, 2,3 kilometra biegu). Na najlepszych zawodników i zawodniczki czekają atrakcyjne nagrody (najlepsi z gminy Sokółka dostaną dodatkowe nagrody)! Zaraz po starcie triathlonistów (godz. 10:00) rozpoczną się biegi dla dzieci w wieku 1-15 lat.

Zapisy prowadzone są w formie elektronicznej na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/6188.html Opłata startowa wynosi 50 zł. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa!

Paulina Sawicka, OSiR

100 lat Pani Stanisławy

Przyszła na świat 20 lipca 1921 roku w miejscowości Rzeżuśnia w Małopolsce. Miała dwóch mężów. Urodziła dziewięcioro, a wychowała ośmioro dzieci. Całe życie pracowała na gospodarstwie. Obecnie Stanisława Dowgiert mieszka w Starej Kamionce koło Sokółki, gdzie we wtorek 20 lipca 2021 roku przyjmowała gości, którzy przyszli świętować jej setne urodziny.

W imieniu Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej życzenia złożyli: Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Jakimik.

Dostojna Jubilatka opowiadała, że pochodzi z wielodzietnej rodziny. Jej mama dożyła sędziwego wieku 99 lat i 11 miesięcy. Pierwszy mąż Pani Stanisławy zmarł tragicznie w 1950 roku. Kobieta wychowała sześciu synów i dwie córki (jedno dziecko zmarło). Trzech synów wyjechało na Śląsk, żeby pracować w kopalni. W 1977 roku Pani Stanisława otrzymała z rąk Przewodniczącego Rady Państwa Złoty Krzyż Zasługi za wychowanie trzech górników.

Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem. Ma doskonałą pamięć. Swoich gości zaskoczyła recytacją wiersza, który jako mała dziewczynka mówiła w obecności Marszałka Józefa Piłsudskiego.

(DB) Fot.: B. Klim

Trwają prace w parku na Os. Buchwałowo w Sokółce

Program Regionalny EFRR

Prace polegają na uporządkowaniu i zagospodarowaniu zdegradowanego obszaru parku na Osiedlu Buchwałowo w Sokółce.

W ramach inwestycji zostaną wykonane:
– alejki parkowe,
– plac zabaw,
– siłownię zewnętrzną,
– oświetlenie,
– monitoring,
– zostanie nasadzona nowa zieleń parkowa.

Po zakończeniu działań rewitalizacyjnych z okazji otwarcia zmodernizowanego parku Gmina Sokółka wraz z Sokólskim Centrum Sportu i Rozrywki zorganizują wspólnie wydarzenie pn. „Wprawiamy w ruch Os. Buchwałowo”. Uczestnikami tego wydarzenia będą głównie dzieci, rodzice i nauczyciele z Przedszkola nr 3 w Sokółce, mieszkańcy Os. Buchwałowo oraz całej gminy. Podczas wydarzenia będą organizowane gry, zabawy i konkursy nawiązujące m.in. do tematyki ochrony środowiska, zdrowego stylu życia i integracji.

Gmina Sokółka pozyskała dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Szlak Tatarski typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(JF)

Rozpoczęły się prace przy SP w Starej Kamionce

Program Regionalny EFRR

Firma Green Serwis Group Sp. z o.o. z Białegostoku rozpoczęła prace budowlane związane z realizacją projektu pn. Remont-modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce.

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sokółka poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przyszkolnego w miejscowości Stara Kamionka w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności.

Zakres robót obejmie:

 1. Zmianie nawierzchni istniejącego boiska do gry w piłkę nożną (demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni żwirowej, modernizacja boiska)
 2. Skocznia do skoku w dal
 3. Montaż ławek

Projekt zostanie zrealizowany do 13.08.2021r.

Gmina Sokółka pozyskała dofinansowanie w kwocie 89 998,05 zł w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Szlak Tatarski typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(JF)

Zaproszenie do Punktu Konsultacyjnego w Bohonikach

Baner Wiedza Edukacja Rozwój
Herb Sokółki

Serdecznie zapraszam do Punktu Konsultacyjnego w ramach projektu grantowego pt. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. – Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W Punkcie Konsultacyjnym Uczestnicy będą mogli zapoznać się z materiałami merytorycznymi dotyczącymi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parku kulturowego Bohoniki” w Bohonikach, (jego granice zostały określone w Uchwale nr XXIII/149/2020 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 14 kwietnia 2020 roku), będą mogli zadawać pytania oraz wypełnić formularz uczestnika konsultacji za pomocą którego należy zgłaszać swoje opinie i rekomendacje.

Punkt konsultacyjnymi w terenie czynny będzie w dniu 27 lipca 2021 r. od godziny 9:00 do godziny 14:00. Lokalizacja – Bohoniki, Dom Pielgrzyma 23.

Celem konsultacji jest:

 • Wzrost zainteresowania mieszkańców gminy procesem konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Wzrost poziomu zrozumienia zmian, zaproponowanych w miejscowym planie oraz ich wpływu na usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez informowanie mieszkańców w sposób ogólnodostępny (w języku nietechnicznym) i przekonujący.
 • Dotarcie do jak najszerszego grona osób zainteresowanych, których dotyczy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Zebranie opinii, wniosków i rekomendacji dotyczących planowanych zmian.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Burmistrz Sokółki zaprasza na debatę publiczną

Baner Wiedza Edukacja Rozwój
Herb Sokółki

Serdecznie zapraszam na Debatę publiczną w ramach projektu grantowego pt. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”.
–Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Debata publiczna prowadzona będzie za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Debata publiczna nad założeniami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Parku kulturowego Bohoniki” w Bohonikach odbędzie się w dniu 28 i 29 lipca 2021 roku w formie elektronicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Początek o godz. 9:00. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu online jest dokonanie rejestracji poprzez email wysłany na adres https://konsultacje.sokolka.pl/

Celem debaty publicznej jest:

 • Wzrost zainteresowania mieszkańców gminy procesem konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Wzrost poziomu zrozumienia zmian, zaproponowanych w miejscowym planie oraz ich wpływu na usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez informowanie mieszkańców w sposób ogólnodostępny (w języku nietechnicznym) i przekonujący.
 • Dotarcie do jak najszerszego grona osób zainteresowanych, których dotyczy opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Zebranie opinii, wniosków i rekomendacji dotyczących planowanych zmian.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

Z wizytą na Sokólszczyźnie

Co warto zobaczyć w Sokółce i skąd wzięli się Tatarzy w Bohonikach – m.in. tego dowiedzieli się uczestnicy Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego „Podlasie 2021”. Honorowy Patronat nad rajdem objęła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Pochodzący z różnych zakątków Polski turyści mieli okazję zwiedzić Sokólszczyznę we wtorek 20 lipca 2021 roku.

Rajd zorganizował – po raz 62 – Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajobrazowego w Białymstoku. Zaplanowano go na 10-24 lipca. To jedna z największych w Polsce imprez turystycznych. Jedna z tras imprezy pod hasłem „Z puszczy do puszczy” pozwoliła uczestnikom zapoznać się z terenami Puszczy Augustowskiej, Doliny Biebrzy, Wzgórz Sokólskich i Puszczy Knyszyńskiej.

Pierwszym przystankiem była wyremontowana Kamienica Tyzenhauza w centrum miasta i wizyta w sąsiadującym z nim Muzeum Ziemi Sokólskiej. Następnie grupa zatrzymała się w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego. Potem turyści poznali historię Dębu Wolności i lotniska, które w czasie II wojny światowej było budowane w pobliskich Kraśnianach. Obowiązkowym punktem programu była wizyta w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, gdzie w 2008 roku miał miejsce Cud Eucharystyczny. Grupa odwiedziła też cmentarz prawosławny, gdzie znajduje się zabytkowa kaplica pw. św. Męczennicy Pawły, trzy zagadkowe kolumny i grób Juliana Żypowskiego – znanego jako sokólski Romeo.

W trakcie wyprawy po Sokólszczyźnie grupa odwiedziła również Bohoniki, gdzie znajduje się zabytkowy meczet i mizar.

(DB) Fot.: D. Biziuk

Zaproszenie do kina na Noc Horrorów

Grafika

Kino Sokół Sokólskiego Ośrodka Kultury zaprasza wszystkich w najbliższy piątek 23.07.2021 r. na Noc Horrorów.

Będzie można obejrzeć dwa trzymające w napięciu filmy: “Obecność3. Na rozkaz diabła” o godz. 19.00 oraz “Obecność2” o godz. 21.00.

Bilety w cenie 15 zł ulgowy, 17 zł normalny. Przyjmowane są również rezerwacje pod numerem tel. 85 711 25 40.

Marzanna Plichta
Kino “Sokół”

SOK zaprasza najmłodszych na festyn

Baner informacyjny

Sokólski Ośrodek Kultury, w ramach Akcji Lato zaprasza najmłodszych na Festyn. W środę 21 lipca 2021 roku, na placu przed Kinem “Sokół”, od godziny 17:00 do 19:00 to czas zabawy i atrakcji.

Animatorzy zadbają o gry, konkursy, zawody, tańce i zabawy. Na najmłodszych czekają gry w rozmiarze XXL oraz banki mydlane. Festyn rozpocznie występ uczestników warsztatów wokalno – scenicznych, które miały miejsce w SOK na początku lipca. Prowadzący je Michał Gieniusz przygotował z uczestnikami ciekawy repertuar złożony z kilku nowoczesnych, znanych i lubianych przebojów.

Czekamy na dzieci i całe rodziny. Dobra zabawa gwarantowana!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Uroczyste zakończenie projektu

Plakat

Grupa projektowa “Śladami naszych przodków” koordynowana przez Sokólski Ośrodek Kultury, w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego “Równać szanse 2020”, zaprasza na uroczyste zakończenie projektu.

W trakcie spotkania podsumujemy półroczną pracę młodzieży. Omówimy oraz przedstawimy efekt ich wspólnej pracy jakim jest opracowany przez młodzież przewodniki po Sokółce. Zaprosimy też na wspólny spacer by zademonstrować jak z przewodnika korzystać oraz przedstawimy najciekawsze miejsca w mieście.

Program spotkania:
godz. 17.00 – podsumowanie projektu
godz. 17.30 – spacer z przewodnikiem “Usłysz Sokółkę”
godz. 18.00 – powrót do Kamienicy Tyzenhauza wspólny bufet
Miejsce: Kamienica Tyzenhauza ul. Piłsudskiego 1

Sylwia Nowakowska
Koordynator projektu

Zespół AZALiSZ wystąpił w środku tygodnia

Radość śpiewania z pewnością towarzyszyła zarówno członkom zespołu AZALiSZ, jak też uczestnikom koncertu z cyklu Letnie granie w środku tygodnia.

W upalną środę 14 lipca Amatorski Zespół Ambitnych Ludzi i Sprawa Zamknięta działający pod kierunkiem Pauliny Oseńko zaprezentował kilkanaście piosenek, które publiczność z radością podśpiewywała. Przeboje znane od lat łatwo wpadały w ucho i wprawiały w doskonały nastrój.

Cykl Letnie granie w środku tygodnia to wydarzenia muzyczne realizowane w ramach zadania publicznego pod nazwą: “Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Przed koncertem publiczność spotkała się z funkcjonariuszkami Komendy Powiatowej Policji w Sokółce, które opowiadały o sposobach i możliwościach pomocy udzielanej osobom z uzależnieniami.

Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Zaproszenie do Punktu Spisowego w dniu 19.07.2021 r.

Baner informacyjny

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska Gminny Komisarz Spisowy Ewa Kulikowska uprzejmie informuje, że w dniu 19.07.2021 r. w godz. 8:00 – 12:00 w Punkcie Spisowym zorganizowanym w Sokółce przy ulicy Targowej (przed sklepem Biedronka) będzie istniała możliwość skorzystania z pomocy pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku w dopełnieniu obowiązku spisowego w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Referat Ewidencji (AO)

Awanse zawodowe nauczycieli

W dniu 15 lipca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Sokółce odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Tradycyjnie uroczystość poprzedziło ślubowanie.

Mianowani nauczyciele

-Państwa zaangażowanie w realizację celów i zadań szkoły pozytywnie wpływa na poziom sokólskiej edukacji, powiedział Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk, który przyjął przysięgę oraz wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego: Justynie Krawiel z Przedszkola nr 2 w Sokółce, Marcie Marii Olechno z Przedszkola nr 3 w Sokółce, Annie Onoszko ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce oraz Grażynie Grabowskiej z Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sokółce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie na warsztaty tańca i śpiewu

Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Bohoniki serdecznie zaprasza na pierwsze warsztaty tańca i śpiewu, w których pokażemy jak bawili się członkowie różnych kultur naszego miasta.

Plakat

Uczestnicy będą mieli możliwość poznania opowieści o śpiewie i tańcu w tradycji tatarskiej, katolickiej, prawosławnej, żydowskiej oraz romskiej. Na teorii się nie skończy, będziemy ją ćwiczyć w praktyce, a odpoczywać przy słodkim poczęstunku.
Liczba miejsc ograniczona – serdecznie zapraszamy do zapisów wszystkich, chętnych mieszkańców Sokółki, którzy chcą pogłębić swoją wiedzą o wielokulturowości i zgłębić tajniki tańców tradycyjnych.

Zaplanowanych jest 5 warsztatów tańców i śpiewu dla 20 osób w sali „Lira”: romskich – 24 lipca godz.15:00; tatarskich – 28 lipca godz.14:00, białoruskich – 14 sierpnia godz.14:00; polskich 26 sierpnia godz.11:00; izraelskich – 28 sierpnia godz.12:00.

Zapisywać się można biurze UTW (w byłym Domu Kultury – Grodzieńska 1), w poniedziałki w godzinach 10:00 – 11:00.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie ze środków programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundację „Sokólski Fundusz Lokalny” w Sokółce, Gminę Sokółka oraz firmę Metal-Fach.

(KB)

Skip to content