Zebrania wiejskie w sprawie wyborów organów sołectw

Burmistrz Sokółki zwołuje Zebrania Wiejskie w Sołectwach Gminy Sokółka w celu wyborów organów sołectw, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2024 Burmistrza Sokółki z dnia 3 czerwca 2024 roku.

Porządek obrad zebrań:

  1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Zebrania.
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Sołtysa.
  4. Wybór Rady Sołeckiej.
  5. Sprawy różne.

Harmonogram wyborów organów sołectw:

Zarządzenie nr 11/2024 Burmistrza Sokółki z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wyborów organów Sołectw Gminy Sokółka.

Zarządzenie nr 14/2024 Burmistrza Sokółki z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wyborów organów sołectw Gminy Sokółka.


Zobacz również

Skip to content