Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii.

Program priorytetowy Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy.

Budżet programu wynosi do 1 026 620,00 zł, dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu znajdują się na stronie:

https://wfosigw.bialystok.pl/regionalny-program-wsparcia-edukacji-ekologicznej/

wfosigw.bialystok.pl


Zobacz również

Skip to content