Warto zachęcać do bezinteresowności i niesienia pomocy potrzebującym

„Dzielimy się dobrem” – to hasło towarzyszyło akcji zorganizowanej w czwartek 28 marca 2024 roku. Jej organizatorem była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Pani Burmistrz wspólnie z pracownikami i podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokółce, dziećmi i pracownikami Przedszkola nr 5, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej przygotowała i podarowała potrawy świąteczne osobom samotnym, mającym trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Gotowanie, rozdzielanie i pakowanie upominków sprawiło wiele radości i satysfakcji dzieciom i dorosłym.

Warto pomagać innym, warto zachęcać do bezinteresowności i niesienia pomocy potrzebującym. Słowa podziękowania za sprawną realizację tej szlachetnej inicjatywy składamy Marcie Pyłko – Kierownikowi ŚDS, Lucynie Szymańskiej – Dyrektorowi Przedszkola nr 5, Marcie Półtorzyckiej – Dyrektorowi OPS w Sokółce oraz Komendantowi Straży Miejskiej Ryszardowi Kozioł.

(UM) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content