Remonty i inwestycje w placówkach oświatowych na terenie gminy Sokółka w latach 2018-2023

W obecnej kadencji Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej w obiektach oświatowych wykonano szereg prac remontowych, związanych m.in. z pracami termomodernizacyjnymi, doposażeniem szkół i przedszkoli. Łącznie na remonty i wyposażenie placówek oświatowych od roku szkolnego 2018/2019 do roku szkolnego 2022/2023 wydano 14 063 246 zł.

Rok szkolny 2018/2019

Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Sokółce

Zakres robót:

 • prace rozbiórkowe,
 • wykonanie okładzin schodów z płytek i nowych posadzek,
 • wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,
 • wykonanie stolarki okiennej,
 • montaż witryny PPOŻ i stolarki PPOŻ,
 • montaż okna oddymiającego,
 • malowanie i szpachlowanie, wymiana grzejnika,
 • montaż oświetlenia awaryjnego na korytarzu,
 • przebudowa części instalacji przeciwpożarowej.

Koszt – 246 000 zł

Prace remontowe w Przedszkolu nr 3 w Sokółce

Zakres robót:

 • remont pomieszczeń w piwnicy – obieralnia,
 • lakierowanie stolarki okiennej w całym przedszkolu,
 • wymiana skrzynki rozdzielczej i gniazdek elektrycznych w budynku,
 • malowanie siatki ogrodzeniowej.

Koszt – 14 200 zł

Prace remontowe i zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 4 w Sokółce

Zakres robót:

 • modernizacja oświetlenia,
 • zakup wykładzin PCV do pomieszczeń administracyjnych,
 • zakup szaf metalowych na akta,
 • zakup odkurzaczy i firan do placówki,
 • zakup naczyń i sztućców dla dzieci,
 • zakup komputerów do księgowości,
 • zakup szafek do szatni, półek indywidualnych dla dzieci,
 • wymiana rynien i rur spustowych,
 • naprawa konstrukcji ścian i elewacji,
 • malowanie ścian, sufitów, okien, kaloryferów,
 • wylanie posadzki i ułożenie terakoty w pomieszczeniu księgowości,
 • naprawa daszku nad wejściem do budynku przedszkola.

Koszt – 36 820 zł

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Malawiczach Dolnych

Zakres robót:

 • prace rozbiórkowe starych posadzek,
 • wykonanie nowych warstw posadzek (docieplenie, izolacja itp.),
 • montaż nowej wykładziny PCV,
 • szpachlowanie i malowanie ścian.

Koszt – 132 225 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Geniuszach

Zakres robót:

 • remont sali lekcyjnej – wyłożenie ścian płytami gipsowymi,
 • szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitu,
 • zamocowanie listew przypodłogowych,
 • wymiana wykładziny PCV.

Koszt – 2 971 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Boguszach

Zakres robót:

 • remont sali lekcyjnej, naprawa i malowanie sufitu oraz ścian.

Koszt – 3 000 zł

Prace remontowe oraz zakup środków trwałych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce

Zakres robót:

 • remont łazienek uczniowskich na parterze szkoły,
 • budowa ścianki działowej w sali klasowej, malowanie,
 • wykonanie instalacji elektrycznej i modernizacji instalacji komputerowej,
 • modernizacja sieci komputerowo – internetowej oraz monitoringu wizyjnego,
 • zakup kamer do monitoringu,
 • prace modernizacyjno–remontowe centralnego ogrzewania,
 • modernizacja sprzętu oświetleniowego,
 • montaż drzwi i urządzeń kontroli dostępu w pokoju nauczycielskim,
 • prace gospodarcze na posesji szkolnej w tym ogrodnicze,
 • wymiana kratek wentylacyjnych, zewnętrznych przewodów wentylacyjnych na dachu,
 • wykonanie konstrukcji regałów i półek do magazynu sprzętu sportowego,
 • zakup mebli szkolnych – regałów, szafek, biurek, krzeseł, stołów uczniowskich, tablic szkolnych,
 • zakup dywanów i wykładzin do sal lekcyjnych,
 • zakup i montaż rolet okiennych w salach lekcyjnych,
 • zakup sprzętu komputerowego, nagłaśniającego, projekcyjnego i oprzyrządowania,
 • remont samochodów dowożących uczniów do szkoły.

Koszt – 155 326 zł

Prace remontowe oraz zakup środków trwałych w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce

Zakres robót:

 • remont łazienek na parterze,
 • malowanie łazienek na I i II piętrze szkoły,
 • renowacja boiska Orlik,
 • malowanie sal,
 • remont sali konferencyjnej,
 • malowanie siłowni,
 • wymiana blatów w ławkach szkolnych,
 • montaż 5 ławek na zewnątrz szkoły,
 • rozbudowa monitoringu szkolnego,
 • wymiana kotła warzelnego w kuchni szkolnej,
 • zakup kosiarki spalinowej.

Koszt – 95 900 zł

Łącznie na prace budowlano-remontowe w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 wydano 686 442 zł.

Rok szkolny 2019/2020

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Sokółce

Zakres robót:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i dachu,
 • wymiana okien w części piwnicznej
 • wymiana drzwi na parterze,
 • wymiana parapetów okiennych zewnętrznych i obróbka blacharska,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • obróbki blacharskie,
 • rynny i rury spustowe,
 • nowa instalacja odgromowa.

Koszt – 760 491 zł

Gmina Sokółka pozyskała dofinansowanie na termomodernizację przedszkolnego budynku ze środków Unii Europejskiej, dofinansowanie wyniosło 572 818 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Sokółka.

Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2 w Sokółce

Zakres robót:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i dachu,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
 • wymiana parapetów okiennych zewnętrznych i obróbka blacharska,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • naprawa nawierzchni schodów i tarasów
 • obróbki blacharskie,
 • wymiana rynien i rur spustowych,
 • nowa instalacja odgromowa.

Koszt – 747 211 zł

Gmina Sokółka pozyskała dofinansowanie na termomodernizację przedszkolnego budynku ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie wyniosło 460 875 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Sokółka.

Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce

Zakres robót:

 • prace remontowe i renowacyjne w zakresie stropów, ścian i podłóg,
 • wymiana stolarki drzwiowej,
 • wymiana parapetów,
 • wykonanie obudowy grzejników,
 • roboty rozbiórkowe i demontażowe w zakresie instalacji sanitarnej,
 • roboty montażowe w zakresie rurociągów wodociągowych, kanalizacyjnych,
 • montaż grzejników, zaworów grzejnikowych, hydrantów, urządzeń sanitarnych, urządzeń wentylacyjnych,
 • roboty elektryczne w zakresie tablicy rozdzielczo pomiarowej,
 • instalacja oświetleniowa, instalacja ewakuacyjna,
 • instalacja siłowa wentylacji i sterowania na I piętrze budynku przedszkola,
 • remont łazienek, dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Koszt – 1 443 867 zł

Zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. „Modernizacja i remont budynku Przedszkola nr 5 w Sokółce w celu dostosowania do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, w tym niepełnosprawnych”. Pozyskane dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 541708 zł, wkład własny Gminy Sokółka 902 158 zł.

Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce

Zakres robót:

 • adaptacja średniej sali gimnastycznej na aulę konferencyjną,
 • remont biblioteki szkolnej,
 • zamontowanie dodatkowych drzwi aluminiowych na aulę konferencyjną (dostosowanie pomieszczenia do przepisów przeciwpożarowych),
 • zamontowanie sprzętu wraz z instalacją multimedialną,
 • montaż sprzętu nagłośnieniowego,
 • montaż instalacji elektrycznej (dodatkowe zasilanie),
 • kompleksowy remont łazienki przy auli konferencyjnej (wymiana rur wodnych i kanalizacyjnych, wymiana drzwi, wymiana oświetlenia, zamontowano kabiny sanitarne, szpachlowanie, malowanie, ułożenie glazury i terakoty),
 • wymiana płytek pcv na wykładzinę homoogeniczną,
 • wymiana oświetlenia na korytarzach szkolnych w budynku przy ul. Mickiewicza 2a,
 • zabudowa rur ciepłowniczych na holu przy bibliotece szkolnej,
 • adaptacja szatni szkolnej na salkę gimnastyczną.

Koszt – 191 273 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce

Zakres robót:

 • naprawa dachu nad salą 35,
 • modernizacja instalacji komputerowo–internetowej,
 • modernizacja instalacji oświetleniowej,
 • modernizacja i naprawa centrali telefonicznej oraz wykonanie instalacji telefonicznej do kuchni,
 • prace renowacyjno–malarskie w kuchni, na placu zabaw i w salach 13, 41,
 • modernizacja mebli w salach lekcyjnych nr 8, 13, 14 i 35,
 • wymiana drzwi na aluminiowe w salach lekcyjnych nr 14, 22 i 23,
 • modernizacja monitoringu wizyjnego,
 • remont parkietu i prace malarskie w sali oddziału przedszkolnego.

Koszt – 47 948 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce

Zakres robót:

 • remont łazienek na I piętrze budynku,
 • wymiana drzwi przy sali gimnastycznej, szatni i księgowości,
 • remont magazynu żywnościowego,
 • malowanie, szpachlowanie i naprawy bieżące w łazienkach,
 • naprawa alarmu,
 • wymiana 2 kamer i modernizacja monitoringu szkolnego,
 • wymiana rur wodno-kanalizacyjnych,
 • wymiana podgrzewacza do wody w łazience na I piętrze,
 • zakup regałów do archiwum,
 • zakup rolet do sali lekcyjnej nr 16 i 26.

Koszt – 67 644 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance

Zakres robót:

 • docieplenie ścian zewnętrznych, ścian fundamentowych i stropodachu,
 • izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian piwnic,
 • wymiana instalacji centralnego ogrzewania, wymiana kotła grzewczego na pellet i budowa kotłowni na pellet,
 • nowe obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe,
 • nowa instalacja odgromowa,
 • wymiana instalacji oświetleniowej i opraw oświetleniowych,
 • częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont schodów zewnętrznych przed budynkiem szkoły,
 • wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
 • utwardzenie terenu wokół budynku szkoły kostką brukową,
 • budowa wolnostojącej instalacji fotowoltaicznej z instalacją odgromową wraz z ogrodzeniem z siatki.

Koszt – 1 450 632 zł

Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Pozyskane dofinansowanie wyniosło 796 300 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Sokółka.

Łącznie na prace budowlano-remontowe w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 wydano 6 430 612 zł.

Rok szkolny 2020/2021

Prace remontowe w Przedszkolu nr 5 w Sokółce

Zakres robót:

 • prace rozbiórkowe,
 • docieplenie elewacji,
 • wykonanie tynków, docieplenie stropodachu,
 • wykonanie instalacji odgromowej,
 • remont i ocieplenie kominów,
 • wykonanie pokryć dachowych i obróbek blacharskich.

Koszt – 649 443 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce

Zakres robót:

 • montaż wykładziny na holu,
 • częściowa zabudowa rur ciepłowniczych na holu w piwnicy szkolnej,
 • wykonanie instalacji pod rzutniki multimedialne,
 • montaż drzwi aluminiowych w salach lekcyjnych,
 • zabudowa grzejników na auli konferencyjnej,
 • wymiana zabezpieczeń prądowych w kuchni szkolnej,
 • wygłuszenie auli,
 • remont łazienki,
 • remont auli konferencyjnej i biblioteki szkolnej,
 • remont sanitariatów,
 • wymiana oświetlenia na korytarzach i w części klas szkolnych,
 • wymiana oświetlenia nocnego na zewnątrz szkoły,
 • wycinka drzew,
 • wykonanie muralu na ścianie szkoły.

Koszt – 238 647 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce

Zakres robót:

 • wykonanie prac remontowych w budynku szkoły (w tym w kuchni i w dwóch salach) oraz na placu zabaw,
 • wymiana drzwi płycinowych na aluminiowe w salach nr 14,22 i 23,
 • modernizacja monitoringu wizyjnego,
 • modernizacja sieci internetowo – komputerowej,
 • wykonanie przeglądu central wentylacyjnych w sali sportowej,
 • naprawa central wentylacyjnych w sali sportowej,
 • przegląd, modernizacja i naprawa oświetlenia ewakuacyjnego budynku sali sportowej,
 • serwisowanie niesprawnych nagrzewnic w sali sportowej,
 • wykonanie robót remontowo – malarskich i remontu parkietu w sali oddziału przedszkolnego.

Koszt – 28 411 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce

Zakres robót:

 • remont łazienek na I piętrze,
 • wymiana oświetlenia w salach lekcyjnych, na korytarzach,
 • remont szatni szkolnej,
 • wymiana drzwi wejściowych do szkoły,
 • wymiana blatów w stolikach szkolnych w dwóch salach lekcyjnych,
 • naprawa krzeseł uczniowskich,
 • remont korytarza,
 • remont ścian strzelnicy,
 • wykonanie i montaż 4 ławek na boisku Orlik,
 • zakup młynka do rozdrabniania odpadów kuchennych,
 • montaż rolet okiennych w salach lekcyjnych,
 • wymiana kamery wizyjnej,
 • wycinka suchych drzew na posesji szkoły,
 • wykonanie robót remontowo–malarskich w budynku szkoły.
 • Koszt – 75 340 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Boguszach

Zakres robót:

 • remont dwóch sal lekcyjnych,
 • remont dachu szkoły,
 • naprawa bojlera,
 • naprawa kosiarki.

Koszt – 21 740 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych

Zakres robót:

 • remont sali oddziału przedszkolnego i świetlicy,
 • naprawa systemu alarmowego, kserokopiarki i oświetlenia.

Koszt – 4 357 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej

Zakres robót:

 • renowacja placu zabaw i bramy wjazdowej,
 • podłączenie dyspensera do dezynfekcji rąk,
 • wymiana klamek, zamków w drzwiach w salach lekcyjnych,
 • naprawy w łazienkach szkolnych,
 • prace przy hydrantach (wewnętrznych) przeciwpożarowych,
 • malowanie drzwi i naprawa ścian oraz zakup żarówek halogenowych,
 • zakup przyrządów ogrodniczych oraz drzew i kwiatów do nasadzenia na placu szkolnym.

Koszt – 5 407 zł

Od 1 września 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce korzystają z nowego autobusu szkolnego, który został zakupiony na potrzeby dowozu uczniów do szkoły. Nowy autobus szkolny – Otokar Navigo U zastąpił liczący 38 lat autobus Autosan. Całkowita kwota – 532 674 zł.

Koszt – 527 267 zł

Prace remontowe i zakup wyposażenia do Żłobka Miejskiego w Sokółce

Od 1 marca 2021 r. rozpoczął funkcjonowanie w nowej siedzibie Żłobek Miejski w Sokółce, gdzie utworzono 82 miejsca. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 26 lutego 2021r. W budynku przeprowadzono generalny remont. Wydatki związane z utworzeniem żłobka wyniosły 4 880 000 zł. Pozyskane przez Gminę Sokółka dofinansowanie wyniosło 2410386 zł (w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 1 000 250 zł oraz projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 1 160 386 zł). Wkład własny Gminy Sokółka wyniósł 2 469 613 zł.

W ramach inwestycji: wyremontowano budynek, utworzono plac zabaw, zakupiono wyposażenie na kwotę 50 000 zł (meble, rolety, akcesoria łazienkowe, wyposażenie jadalni, laptop itp.), zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 50 000 zł (zabawki, zestaw pianek malucha, maty, monitor interaktywny, wózki, pufy ze zwierzętami, kąciki zabaw), wyposażono pomieszczenia na kwotę 142 890 zł (stoliki, krzesełka, przewijaki, szafy na pomoce dydaktyczne, dywany, basen z piłeczkami, lodówkę, pralkę, suszarkę do ubrań, zmywarkę, zabawki). Zatrudniono 12 nowych pracowników.

Koszt – 4 880 000 zł

Łącznie na prace budowlano-remontowe w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 wydano 5 903 345 zł.

Rok szkolny 2021/2022

Prace remontowe w Przedszkolu nr 2 w Sokółce

Zakres robót:

 • wymiana rur kanalizacyjnych i rur rozprowadzających wodę w łazienkach dziecięcych,
 • montaż sedesów w łazienkach dziecięcych,
 • wymiana trzech umywalek dziecięcych,
 • skucie podłogi i ścian oraz wylanie posadzki i ułożenie płytek,
 • wykonanie ścian i sufitów (szpachlowanie, malowanie, ułożenie glazury na ścianach),
 • wymiana oświetlenia,
 • wymiana parapetu podokiennego,
 • wykonanie i zamontowanie nowej półki na ręczniki

Koszt – 40 000 zł

Prace remontowe w Przedszkolu nr 3 w Sokółce

Zakres robót:

 • wymiana zniszczonych elementów w urządzeniach na placu zabaw: odnowienie zjeżdżalni, huśtawki, piaskownicy i ławki,
 • zakup kwietników i odnowienie starych kwietników,
 • pomalowanie wokół przedszkola listew pod dachem i na tarasie, desek przy balustradzie,
 • pomalowanie drzwi oraz sal przedszkolnych.

Koszt – 635 zł

Prace remontowe w Przedszkolu nr 4 w Sokółce

Zakres robót:

 • naprawa chodnika i części parkingu przed przedszkolem,
 • zakup stolików piknikowych i kolorowych tuneli (gąsienice) na przedszkolny plac zabaw.

Koszt – 6 004 zł

Prace remontowe w Przedszkolu nr 5 w Sokółce

Zakres robót:

 • instalacja domofonów w każdej grupie przedszkolnej.

Koszt – 6 500 zł

Prace remontowe i zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce

Zakres robót:

 • remont sekretariatu szkoły, zaplecza oraz gabinetu dyrektora i wicedyrektora,
 • zakup materiałów do malowania ogrodzenia szkolnego i ogrodzenia boiska szkolnego,
 • zakup i montaż wykładziny w sekretariacie szkoły, pokoju nauczycieli wf, w salach – 14,116, 110, w pokoju dyrektora i wicedyrektora szkoły,
 • montaż klimatyzacji w auli szkolnej.

Koszt – 98 914 zł

Zakup mebli szkolnych:

Koszt – 25 805 zł

Zakup sprzętu gospodarczego:

 • patelnia elektryczna i kotleciarka,
 • osuszacz powietrza,
 • dmuchawa ogrodowa.

Koszt – 17 500 zł

Zakup sprzętu komputerowego:

 • projektor,
 • laptop, monitor,
 • 20 szt. komputerów do klas,
 • kopiarka i drukarka.

Koszt – 24 934 zł

Zakup sprzętu w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości’’ – 209 100 zł

Całkowita kwota – 376 253 zł

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce

Zakres robót:

 • modernizacja instalacji monitoringu,
 • wykonanie projektu oraz instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego w kondygnacji piwnicznej,
 • wymiana wentylatorów podłogowych i modernizacja oświetlenia awaryjnego w sali sportowej,
 • naprawa sprzętu i urządzeń kuchni szkolnej,
 • naprawa tynku na ścianie zewnętrznej szybu windowego,
 • modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na powiększenie pokoju nauczycielskiego,
 • montaż domofonu w sali oddziału przedszkolnego i naprawa instalacji elektrycznej w sali komputerowej.

Koszt – 42 510 zł

Zakup sprzętu w ramach programu “Laboratoria przyszłości” – 150 900 zł.

Całkowita kwota – 193 410 zł

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce

Zakres robót:

 • wymiana drzwi w klasach,
 • naprawa dachu na szkole,
 • remont szatni szkolnej,
 • naprawa stolarki okiennej,
 • oklejanie ławek szkolnych,
 • naprawa kosiarki i wykaszarki,
 • naprawa projektorów

Koszt – 36 009 zł

Zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych:

 • niszczarka,
 • smartfon, projektor Epson 2 szt., projektor Optoma,
 • 22 szt. notebook

Koszt – 74 149 zł

Remont kuchni szkolnej w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ – 102 185 zł.

W ramach remontu wykonano roboty rozbiórkowe, demontaż stolarki drzwiowej i okna podawczego w kuchni, poszerzenie otworów drzwiowych, ułożenie nadproży, skucie płytek ściennych, skucie płytek posadzkowych, rozbiórka obudowy z płytek ceramicznych, wyrównanie posadzki, wymiana rur wodno-kanalizacyjnych, montaż stolarki drzwiowej, okna podawczego, ułożenie posadzki w pomieszczeniach kuchennych z gresu, ułożenie glazury na ścianach, wymiana instalacji elektrycznej, odnowienie sufitu oraz obudowa okapu.

 • Zakup sprzętu w ramach programu “Laboratoria przyszłości” – 70 000 zł.

Całkowita kwota – 282 343 zł

Szkoła Podstawowa w Boguszach

Zakres robót:

 • remont uszkodzonej elewacji budynku szkoły,
 • odnowienie fragmentu ogrodzenia posesji szkoły oraz placu zabaw,
 • odmalowanie sali lekcyjnej i klatki schodowej.

Koszt – 8 500 zł

Zakup sprzętu w ramach programu “Laboratoria przyszłości” – 30 000 zł

Całkowita kwota – 38 500 zł

Szkoła Podstawowa w Geniuszach

Zakres robót:

 • docieplenie poddasza,
 • odmalowanie ścian gabinetu dyrektora i pokoju nauczycielskiego,
 • naprawy i wymian elementów na placu zabaw.

Koszt – 1 248 zł

Zakup sprzętu w ramach programu “Laboratoria przyszłości”

Koszt – 30 000 zł

Całkowita kwota – 31 248 zł

Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych

 • zakup 3 monitorów interaktywnych

Zakup sprzętu w ramach programu “Laboratoria przyszłości”

Koszt – 55 179 zł

Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej

Zakres robót:

 • naprawa podłogi na korytarzu szkolnym,
 • malowanie drzwi i podłóg w szkole,
 • udrożnienie przewodów wentylacyjnych, zabezpieczenie kominów oraz wykucie starych kratek wentylacyjnych i montaż nowych,
 • zakup narzędzi do prac konserwatorskich,
 • naprawa odśnieżarki,
 • montaż dzwonka przy drzwiach wejściowych,
 • zakup i montaż gabloty na sztandar szkoły,
 • zakup kosiarki wraz z wyposażeniem,
 • zakup zamrażarki szufladowej do kuchni szkolnej,
 • zakup regału do świetlicy na pomoce dydaktyczne,
 • zakup i montaż dozowników do łazienek.

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych:

 • puzzle sensoryczne, książki i lektury szkolne,
 • tablica biała,
 • aparat telefoniczny,
 • licencja Synergia System (dziennik elektroniczny)
 • zakup sprzętu w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości’’.

Koszt – 57 733 zł

Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance

 • Zakup sprzętu w ramach programu ,,Laboratoria przyszłości’’.

Koszt – 30 000 zł

Samorządowa Szkoła Muzyczna I st. w Sokółce

Zakres robót:

 • montaż klimatyzacji w auli konferencyjnej,
 • adaptacja akustyczna trzech sal szkolnych, – montaż stolarki budowlanej, wymiana drzwi do sekretariatu.

Zakup instrumentów muzycznych:

 • fortepian Kawai GL30,
 • flety poprzeczne Pearl z głową Forza model F525RE,
 • sakshorn altowy Conn AH650.

Koszt – 101 102 zł

Łącznie na prace budowlano-remontowe w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 wydano 1 218 907 zł.

Rok szkolny 2022/2023

Prace remontowe i zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 1 w Sokółce

Zakres robót:

 • zakup sprzętu gospodarczego i kuchennego
 • zakup stołu stalowego z drzwiami suwanymi do kuchni,
 • zakup chłodziarko – zamrażarki.

Koszt – 5 229 zł

Prace remontowe i zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 3 w Sokółce

Zakres robót:

 • naprawa ściany w piwnicy, zakup glazury i kleju,
 • naprawa dachu, obudowa kominów,
 • wymiana zniszczonych elementów na placu zabaw, odnowienie zjeżdżalni, huśtawka, piaskownica, ławka i karuzela,
 • zakup zestawu zabawowego na plac zabaw.

Koszt – 50 231 zł

Prace remontowe i zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 4 w Sokółce

Zakres robót:

 • zakup sprzętu gospodarczego i kuchennego:
  – domek ogrodowy,
  – gofrownica,
  – naświetlacz do jaj,
  – maszynka do mięsa,
  – świetlówki do sal przedszkolnych.

Koszt – 11 324 zł

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych:

 • drukarka,
 • zabawki i pomoce dydaktyczne.

Koszt – 8 400 zł
Całkowita kwota – 19 724 zł

Prace remontowe i zakup wyposażenia w Przedszkolu nr 5 w Sokółce

 • Zakup sprzętu gospodarczego i kuchennego: szafa zabudowana, kosiarka, szafa chłodnicza, lodówka, żelazko, mikser, maszynka do mięsa.

Koszt – 17 328 zł

 • Zakup sprzętu komputerowego: drukarka, 10 szt. notebooków.

Koszt – 25 800 zł

Całkowita kwota – 43 128 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce

Zakres robót:

 • modernizacja ogrodzenia szkoły,
 • zakup i montaż opraw oświetleniowych w klasach,
 • prace dekarskie,
 • modernizacja instalacji wodnej,
 • zakup materiałów do remontu wewnątrz szkoły i częściowego malowania elewacji,
 • zakup lamp na boisko szkolne.

Koszt – 65 350 zł

Zakup mebli szkolnych:

 • regał do biblioteki szkolnej,
 • pufy i stolik do biblioteki szkolnej,
 • sofa do biblioteki,
 • siedzisko snake,
 • ławka,
 • wykładzina do gabinetu wicedyrektora i dyrektora,
 • fotele do gabinetów wicedyrektorów,
 • stolik do gabinetu wicedyrektora.

Koszt – 19 702 zł

Zakup sprzętu gospodarczego i kuchennego:

 • rolety na hale gimnastyczne,
 • klimatyzator do gabinetu wicedyrektora,
 • ekspres do kawy,
 • zestaw do rusztowania,
 • kuchnia elektryczna,
 • obieraczka.

Koszt – 19 645 zł

Zakup sprzętu komputerowego:

 • monitor do pokoju nauczycielskiego,
 • drukarki do pokoju nauczycielskiego i wicedyrektora.

Koszt – 43 347 zł

Całkowita kwota – 148 044 zł

Prace remontowe i zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce

Zakres robót:

 • malowanie i renowacja w obiekcie szkoły,
 • naprawa i modernizacja instalacji elektrycznej,
 • naprawa i modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • naprawa instalacji oświetleniowej i sterownika rolety,
 • modernizacja rozdzielnicy sterowniczej oświetlenia i ogrzewania Sali sportowej,
 • wymiana kamery na sali sportowej,
 • rekonfiguracja centrali telefonicznej oraz naprawa i wymiana sprzętów,
 • remont dachu nad magazynkiem sali sportowej,
 • przeglądy budowlane, techniczne, elektryczne obiektu i sprzętu,
 • remont windy – wymiana uszczelnień siłownika,
 • modernizacja monitoringu wizyjnego,
 • modernizacja sali 26 z przeznaczeniem na salę lekcyjną,
 • remont samochodów dowożących uczniów do szkoły.

Koszt – 54 239 zł

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych:

 • tablica zielona składana,
 • kompresor do czyszczenia sprzętu komputerowego,
 • projektory multimedialne,
 • meble do sekretariatu i gabinetu dyrektora,
 • zakup pakietu strony BIP,
 • artykuły szkolne i papiernicze.

Koszt – 18 753 zł

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach Środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy:

 • monitory interaktywne,
 • monitory komputerowe,
 • laptopy 4 szt. i drukarka,
 • licencja Office LTSC Standard,
 • kserokopiarka kolorowa,
 • materiały i artykuły szkolne.

Koszt – 96 335 zł

Zakup sprzętu do kuchni w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu” – 100 000 zł

Dzięki pozyskanym środkom zmodernizowano wyposażenie kuchni: zakupiono 3 komorowy piekarnik elektryczny z termoobiegiem, patelnię elektryczną uchylną, zmywarkę, zamrażarkę, kotleciarkę, zmontowano okapy i nowy zlew. Nowoczesne sprzęty i urządzenia znacząco wpłynęły na podwyższenie standardów pracy szkolnej kuchni oraz na jakość przygotowywanych posiłków.

Całkowita kwota – 269 327 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce

Zakres robót:

 • wymiana drzwi w klasach,
 • remont budynku przy boisku Orlik: wymiana sufitu, malowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku,
 • naprawa nawierzchni boiska do siatkówki, zakup piłkochwytów,
 • naprawa monitoringu, wymiana 8 kamer,
 • zakup i montaż huśtawek.

Koszt – 59 792 zł

Zakup sprzętu gospodarczego i kuchennego:

 • wymiana zmywarki wraz z uzdatniaczem wody w kuchni,
 • zamrażarka skrzyniowa do kuchni,
 • moskitiery do okien w kuchni.

Koszt – 22 706 zł

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych:

 • karabinek pneumatyczny – 4 szt.

Koszt – 10 000 zł

Całkowita kwota – 92 498 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Boguszach

Zakres robót:

 • odnowienie fragmentu ogrodzenia posesji szkoły oraz placu zabaw,
 • zakup oraz wymiana pompy centralnego ogrzewania,
 • naprawa kosiarki,
 • zakup i wymiana oświetlenia LED w salach lekcyjnych,
 • wycięcie oraz nasadzenie drzew na terenie szkoły.

Koszt – 76 520 zł

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych:

 • szafki do sal lekcyjnych,
 • pojemniki do przewozu żywności,
 • tablice korkowe do sal lekcyjnych,
 • rakietki do tenisa stołowego,
 • gry do świetlicy szkolnej.

Koszt – 3 754 zł

Całkowita kwota – 80 274 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Geniuszach

Zakres robót:

 • malowanie ścian, zakup farm i materiałów remontowych.

Koszt – 610 zł

Prace remontowe w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych

Zakres robót:

 • remont toalet,
 • wykonanie ciągu pieszego,
 • mural,
 • montaż i zakup stojaka na rowery,
 • garaż blaszany.

Koszt – 89 967 zł

Zakup sprzętu elektronicznego: monitor interaktywny.

Koszt – 8 599 zł

Całkowita kwota – 98 566 zł

Prace remontowe i zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Starej Kamionce im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej

Zakres robót:

 • zakup farb, części do naprawy toalet, klamek do drzwi,
 • rolety zaciemniające,
 • zakup nawozów do boiska szkolnego.

Koszt – 2 320 zł

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych:

 • projektor do tablicy interaktywnej,
 • sprzęt sportowy,
 • akcesoria do zajęć tanecznych,
 • głośniki komputerowe,
 • akcesoria do aparatu cyfrowego,
 • zestaw do malowania obrazów,
 • cyrkiel do tablicy, statyw do mikrofonu, stojak na nuty,
 • dywan do sali przedszkolnej, stoliki sześciokątne, materace, klocki i gry dydaktyczne.

Koszt – 16 975 zł

Zakup sprzętu w ramach projektu “Inwestujemy w przyszłość” – 51 879 zł

Całkowita kwota – 71 174 zł

Prace remontowe i zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance

Zakres robót:

 • remont sali gimnastycznej,

Koszt – 17 000 zł (10 000 zł z firmy ENEA, 7 000 zł z budżetu gminy)

Zakup sprzętu elektronicznego:

 • monitor interaktywny 2 szt.
 • urządzenie wielofunkcyjne.

Koszt – 18 500 zł

Całkowita kwota – 35 500 zł

Prace remontowe i zakup wyposażenia w Samorządowej Szkole Muzycznej I st. w Sokółce

Zakres robót:

 • wykonanie muralu na budynku szkoły.

Koszt – 1 450 zł

Zakup instrumentów muzycznych:

 • fortepian,
 • flet 2 szt.,
 • sakshorn altowy,
 • pianino 2 szt.,
 • akordeon,
 • puzon plastikowy.

Koszt – 102 464 zł

Całkowita kwota – 103 914 zł

Łącznie na prace budowlano-remontowe w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 wydano 1 018 219 zł.

Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content