Należy inwestować w edukację młodych mieszkańców Gminy Sokółka

Edukacja odgrywa bardzo ważną rolę w Gminie Sokółka. Główną jej funkcją jest przygotowanie młodego człowieka do życia w ciągle zmieniającym się świecie. Kształtuje ona jego osobowość, pozwala na rozwój zainteresowań oraz nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska niejednokrotnie podkreślała, że należy inwestować w edukację młodych mieszkańców Gminy Sokółka, dlatego zawsze w gminnym budżecie znajdują się znaczne środki na oświatę. O tym, jak bardzo ważne jest promowanie młodych talentów świadczą nie tylko przyznawane co roku stypendia dla najzdolniejszych uczniów, ale szereg działań na rzecz gminnej oświaty.

Od 2018 roku zrealizowano 14 projektów edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską na łączną kwotę 3 153 638 zł. Pozyskane fundusze to 2 748 688 zł, przy 405 000 zł wkładu własnego. Gmina pozyskiwała również fundusze z programów rządowych. Efekty realizacji projektów edukacyjnych są widoczne we wszystkich gminnych placówkach oświatowych. Obecnie niemal w każdej sali przedszkolnej i szkolnej zamontowana jest tablica interaktywna lub monitor interaktywny. Nauka wspomagana jest przez wykorzystanie nowoczesnych pomocy edukacyjnych m.in. znanych na rynku edukacyjnym robotów Photon, klocków Lego, ozobotów. Wzbogacona została oferta zajęć edukacyjnych rozwijających umiejętności informatyczne, znajomość języków obcych, kreatywność, innowacyjność, umiejętność współpracy w grupie oraz szereg zajęć niwelujących deficyty.

Stypendia naukowe Burmistrza Sokółki

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska dwa razy w roku wręczała najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych i Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokółce stypendia naukowe. W 2017/2018 Burmistrz Sokółki na stypendia przeznaczyła 57 000 zł, w 2018/2019 – 65 000 zł, 2019/2020 – 71 432 zł, 2020/2021 – 75 202 zł, 2021/2022 – 88 066 zł, 2022/2023 – 99 369 zł.

Projekt „Nowoczesne Przedszkole” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z gminy Sokółka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych to jest: umiejętności informatycznych, znajomości języków obcych, kreatywności, innowacyjności, współpracy w grupie oraz niwelowanie deficytów. Realizowany był w pięciu sokólskich przedszkolach, w którym uczestniczyło 520 dzieci.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości procesu nauczania w sokólskich przedszkolach. Łącznie zrealizowano 1563 godziny zajęć dodatkowych, w tym: zajęcia z j. niemieckiego – 360 godzin, koło taneczne – 270 godzin, warsztaty z programowania z wykorzystaniem innowacyjnych photonów – 360 godzin, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne – 105 godzin, zajęcia specjalistyczne, w tym logopedyczne – 288 godzin, zajęcia kształtujące koordynację wzrokowo-ruchową „Sprawne dłonie” – 144 godziny, zajęcia socjoterapeutyczne – 36 godzin.

W ramach projektu doposażono pięć przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne – 25 robotów tzw. photonów do programowania, 25 tabletów, na które wydano 28 500 zł.

Ponadto zakupiono instrumenty muzyczne, tablice ścienne, labirynty, układanki, zabawki do przewlekania, programy multimedialne, edukacyjne gry planszowe do nauki języka niemieckiego, słowniki, zestawy pacynek, karty pracy, klocki, sortery, lalki, samochody, pomoce logopedyczne, pomoce do integracji sensorycznej, dywany na kwotę ponad 20 000 zł.
Dla Przedszkola nr 5 w Sokółce do nowopowstałego oddziału przedszkolnego zakupiono: dywany edukacyjne, naczynia kuchenne, meble do sali edukacyjnej, wykładzinę antypoślizgową, wyposażenie do kącika logopedycznego, lustro, biurko, krzesła, pomoce dydaktyczne. Zakupiono zabawki oraz nowoczesny interaktywny dywan. Łącznie na doposażenie wydano ponad 38 000 zł.

W ramach projektu wsparciem objętych zostało 44 nauczycielki wychowania przedszkolnego, które uczestniczyły w szkoleniach: „Jak uczyć programowania w przedszkolu?”, „Jak wspomagać dziecięce talenty?”

Wartość projektu to 415 004,95 zł, dofinansowanie 350 652,51 zł oraz wkład własny gminy Sokółka to 65 573 zł.

Projekt „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 lipca 2018 r. do 31 lipca 2019 r. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Sokółka poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych. W projekcie uczestniczyło 162 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z siedmiu oddziałów przedszkolnych z następujących szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce, Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokółce, Szkoły Podstawowej w Boguszach, w Geniuszach, w Malawiczach Dolnych, w Starej Kamionce i w Starej Rozedrance.

W ramach projektu prowadzone były zajęcia rozwijające komunikację werbalną, pamięć i kompetencje społeczne „W krainie książek”, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze „Dobry start w szkole”, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-techniczne „Mali wielcy konstruktorzy”, zajęcia rozwijające aktywność twórczą i samodzielne dochodzenie do wiedzy „Mali wielcy odkrywcy”, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne „W krainie wyobraźni”, zajęcia rozwijające kompetencje językowe „Zabawy z językiem angielskim”, szkolenia kadry pedagogicznej oraz warsztaty dla rodziców.

Wartość projektu 327 297,95 zł, dofinansowanie 278141,39 zł oraz wkład własny gminy Sokółka 49 156,56 zł.

Projekt „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 września 2018 r. do 30 września 2019 r. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sokółka, poprzez stworzenie warunków do nauczania metodą eksperymentu, wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli. W projekcie brało udział 539 uczniów z następujących szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce, Szkoły Podstawowej nr 2 w Sokółce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Sokółce, Szkoły Podstawowej w Boguszach, w Geniuszach, w Malawiczach Dolnych, w Starej Kamionce i w Starej Rozedrance. W ramach projektu prowadzone były zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, umiejętność uczenia się „Razem odkrywamy świat – chcę nie muszę”, „Razem aktywnie w społeczności – chcę nie muszę”, zajęcia rozwijające umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, wyciągania wniosków, spostrzegawczość „Klub Miłośników Gier Matematycznych”, zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne, uzupełniające braki w wiadomościach i umiejętnościach, doskonalące sprawność ruchową, motywujące do nauki „Matematomorfoza–zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki”, zajęcia rozwijające twórczość i kreatywność, „Roboclub – zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje naukowo-matematyczno-techniczne”, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-informatyczne „Młodzieżowe studio filmowe”, zajęcia rozwijające kompetencje językowe „English on the stage”, „Ja iz Polszy a ty”, „Ich spreche Deutsch”, warsztaty w pracowniach przyrodniczych „Poznajemy Polskę i kraje świata”, „Koło Młodych Badaczy”, „W każdym z nas tkwi odkrywca”, „Bliżej przyrody z biologią i chemią”, szkolenia kadry pedagogicznej oraz doposażenie i wyposażenie pracowni przyrodniczych, zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Wartość projektu 708 968,80 zł, dofinansowanie 671 542,72 zł oraz wkład własny gminy Sokółka 37 426,08 zł.

Projekt „Matematyka i technika pod lupą w Przedszkolu nr 2 w Sokółce” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2019 r. w Przedszkolu nr 2 w Sokółce. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. W projekcie uczestniczyło 94 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W ramach projektu prowadzone były zajęcia „Odkrywcy i konstruktorzy” i „Matematyka pod lupą” rozwijające kompetencje kluczowe: matematyczno-przyrodnicze, naukowo – techniczne i informatyczne oraz kreatywność, umiejętność pracy zespołowej, logiczne myślenie, umiejętność uczenia się. Zajęcia „Mam swój czas” wpłynęły na wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych u dzieci.

Nauczycielki uczestniczyły w 4 szkoleniach. Przedszkole zostało wyposażone w 3 tablice interaktywne, 2 wizualizery, Dary Froebla, roboty Ozoboty, gry planszowe, logiczne, klocki konstrukcyjne i magnetyczne, programy multimedialne.

Wartość projektu 95 542 zł, dofinansowanie 90 697 zł oraz wkład własny gminy Sokółka 4 845 zł.

Projekt „Przedszkole z przyszłością’’ realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 września 2020 r. do 30 września 2021 r. w Przedszkolu nr 3 w Sokółce. Dzięki udziałowi w projekcie dzieci rozwinęły kompetencje matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, naukowo-techniczne, postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz wyrównały dysproporcje edukacyjne. Nauczycielki poprzez udział w szkoleniach zdobyły wiedzę i umiejętności do prowadzenia nowatorskich metod pracy z dziećmi. Dzięki projektowi baza dydaktyczna przedszkola wzbogaciła się o m.in. klocki programowalne, Dary Froebla, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem, podłogę interaktywną, roboty solarne, gry logiczne, układanki, puzzle matematyczne.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

  • zajęcia dla dzieci „Konstruktorzy robotów”, „Badacze przyrody” oraz „Mam swój czas” prowadzone zarówno przez certyfikowanych edukatorów i instruktorów, jak również, po odbyciu szkoleń, przez nauczycielki z Przedszkola nr 3,
  • szkolenia dla nauczycielek: „Edukacja matematyczno-przyrodnicza z Darami Froebla”, „Programowanie w edukacji przedszkolnej” oraz obserwacja doradczo – doskonaląca z komentarzem metodycznym.

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci rozwinęły kompetencje matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, naukowo-techniczne, postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy oraz wyrównali dysproporcje edukacyjne. Nauczyciele poprzez udział w szkoleniach zdobyli wiedzę i umiejętności do prowadzenia nowatorskich metod pracy z dziećmi. Dzięki projektowi baza dydaktyczna przedszkola wzbogaciła się o m.in. klocki programowalne, Dary Froebla, monitor interaktywny z wbudowanym komputerem, podłogę interaktywną, roboty solarne, gry logiczne, układanki/puzzle matematyczne. W ramach projektu został zaplanowany wyjazd edukacyjny do Strefy Młodego Odkrywcy w Epi – Centrum Nauki w Białymstoku.

Wartość projektu 148 133,37 zł, dofinansowanie z UE 113 953,37 zł, wkład własny gminy Sokółka 34 180 zł.

Projekt „Spotkajmy się w przedszkolu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2020 r. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dziewczynek i chłopców z pięciu sokólskich przedszkoli, poprzez udział w zajęciach zmniejszających stwierdzone deficyty oraz wyposażenie przedszkoli w sprzęt dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Oferta projektu była bardzo bogata, w ramach której zrealizowano 1110 godzin zajęć specjalistycznych: indywidualne zajęcia z pedagogiem, z logopedą, fizjoterapeutą, terapia integracji sensorycznej, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, rozwijające sprawność ruchową, gimnastyka korekcyjna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

W ramach projektu gmina Sokółka wyposażyła pięć sokólskich przedszkoli w sprzęt rehabilitacyjny, oczyszczacze powietrza, programy multimedialne do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi, 4 laptopy, 2 zestawy z tabletami do komunikacji alternatywnej, 4 tablety wraz z programami multimedialnymi umożliwiającymi przeprowadzenie diagnozy i zaplanowanie terapii dla dzieci z deficytami mowy, tablet oraz program do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych. Zakupiony sprzęt na łączną kwotę ponad 90 000 zł został przekazany gminnym przedszkolom.

Wartość projektu 222 481,92 zł, dofinansowanie 188 546,22 zł, wkład własny gminy Sokółka 33935,70 zł.

Projekt „Aktywne przedszkole” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 września 2020 r. do 31 lipca 2021 r. w Przedszkolu nr 4 w Sokółce. Dzieci ze starszych grup przedszkolnych uczestniczyły w różnych zajęciach, w kołach zainteresowań i warsztatach: „Mały Programista”, „Mały Ekolog”, „Mały Matematyk”. W wyniku prowadzonych działań u dzieci rozwinięto kompetencje informatyczne, matematyczno-przyrodnicze, kreatywność i współpracę w grupie.

Proces edukacyjny był wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 4 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijający kompetencje kluczowe. Zakupiono laptopy, tablety, roboty i akcesoria do nauki programowania, lupy, lornetki, sprzęt do przeprowadzania eksperymentów, gry do nauki dodawania i odejmowania oraz nauki rozpoznawania figur i rozwoju logicznego myślenia. W placówce zamontowane zostały trzy tablice interaktywne z projektorami i dywan interaktywny z pakietem gier dedykowanych dla przedszkoli.

Wartość projektu 121 521,72 zł, dofinansowanie 114 221,72 zł, wkład własny gminy Sokółka 7300 zł.

Projekt „Nauczanie przez kodowanie w Przedszkolu nr 2 w Sokółce” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. w Przedszkolu nr 2. Dzięki zajęciom dodatkowym, dzieci rozwinęły kompetencje matematyczno-przyrodnicze, informatyczne i naukowo-techniczne oraz postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności podczas szkoleń nauczycieli, pozwoliły na wprowadzenie nowatorskich metod pracy. W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną przedszkola m.in. w Ozoboty, Dary Froebla, pomoce do obserwacji przyrody, laptopy, tablety, zabawki solarne.

Wartość projektu 118 090 zł, dofinansowanie 99 630 zł, wkład własny gminy Sokółka 18 460 zł.

Projekt „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom’’ realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2022 r. w Żłobku Miejskim w Sokółce. Celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej i zatrudnieniowej 50 rodziców zamieszkałych na terenie Gminy Sokółka, sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, poprzez udostępnienie w okresie od 1.03.2021 r. do 31.10.2022 r. usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Sokółce. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie żłobka oraz zapewniona była opieka żłobkowa nad 50 dziećmi. Dzięki stworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, osiemdziesiąt dziewięć osób – matek i ojców mogło wrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
Wartość projektu 1 365 842,40 zł, dofinansowanie 1 160 386,40zł, wkład własny gminy Sokółka 205 456 zł.

Projekt „Kompetentne przedszkolaki” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r. w Przedszkolu nr 1 w Sokółce. Dzieci biorące udział w projekcie uczyły się programowania z wykorzystaniem popularnych robotów edukacyjnych – Photonów i Ozobotów.
Nauczycielki przygotowały spektakle teatralne i układy taneczne. Dzieci samodzielnie przyrządzały potrawy – ważąc i odmierzając składniki – poznały przy tym praktyczną stronę matematyki. Dzieci uczestniczyły w czterech wyjazdach edukacyjnych. W ramach projektu zorganizowane były dodatkowe zajęcia w postaci kół zainteresowań i warsztatów: „Mądroboty”, „Kulinarna Przygoda”, „Być badaczem” oraz „Skaczące nutki”. W wyniku podjętych działań u dzieci rozwinięte zostały kompetencje informatyczne, matematyczne, przyrodnicze, kreatywność, współpraca w grupie, przedsiębiorczość i inicjatywność. Ważnym aspektem w projekcie było doposażenie przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ponad 75000zł. Trzy sale przedszkolne zostały wyposażone w tablice interaktywne i projektory, zamontowano urządzenie typu Magiczny dywan.

Wartość projektu 116 624,68 zł, dofinansowanie 109 374,68 zł, wkład własny gminy Sokółka 7250 zł.

Projekt „W krainie zmysłów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r. w Przedszkolu nr 5 w Sokółce. Celem projektu było utworzenie miejsca do zajęć o charakterze korekcyjnym, logopedycznym, rozwijającym kreatywność, umiejętność współpracy w grupie, stymulujących rozwój psychoruchowy, rozwijającym kompetencje matematyczne oraz podstawowe zmysły.

W ramach programu organizowane były zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia „Poznaję świat zmysłami” oraz „Wędrujące stopy”. Proces edukacyjny był wspomagany dzięki doposażeniu Przedszkola nr 5 w pomoce dydaktyczne i sprzęt rozwijający kompetencje kluczowe. Zakupiono również wyposażenie dostosowane do dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wartość projektu 65 515 zł, dofinansowanie 62 215 zł, wkład własny gminy Sokółka 3300 zł.

Projekt „Nauczanie przez eksperymentowanie w SP w Malawiczach Dolnych” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Malawiczach Dolnych.
Uczniowie mogli skorzystać z indywidualnej terapii psychologicznej. Organizowane były szkolenia dla nauczycieli. Odbyły się wyjazdy edukacyjne do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie, a także zajęcia na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Szkołę doposażono w pomoce dydaktyczne do kształtowania kompetencji matematycznych, do nauki języka angielskiego, języka polskiego, w sprzęt TIK. W ramach projektu wypłacane były stypendia 6 uczniom w wysokości od 350 zł do 500 zł miesięcznie na osobę przez 10 miesięcy. Dodatkowo szkoła organizowała zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i języka polskiego, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. W jednej z wyremontowanych sal lekcyjnych powstała pracownia przyrodnicza, uczniowie otrzymali odzież ochronną, sprzęt bhp, odczynniki, preparaty, szkoło i odczynniki laboratoryjne, uczniowskie zestawy edukacyjne. Na zakończenie projektu uczniowie zaprezentowali zdobytą wiedzę i umiejętności podczas pikniku naukowego.

Wartość projektu 208 816,05 zł, dofinansowanie 187 802,30 zł, wkład własny gminy Sokółka 21 014 zł.

Projekt „Dla każdego dobra szkoła – lepsza przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r. w Szkole Podstawowej w Boguszach. W ramach projektu uczniowie korzystali z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, 10 uczniów otrzymało stypendia w wysokości 380 zł na osobę miesięcznie przez 10 miesięcy.

Ponadto szkołę doposażono w pomoce dydaktyczne i narzędzia wykorzystywane do diagnozowania, terapii oraz codziennej pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele otrzymali wsparcie podczas szkoleń, które przygotowały ich do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Działania w projekcie były realizowane we współpracy z rodzicami. Podsumowaniem działań projektowych był wyjazd edukacyjny.

Wartość projektu 158 550,88 zł, dofinansowanie 142 610,88 zł, wkład własny gminy Sokółka 15940 zł.

Realizacja projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 września 2021 r. do 31 lipca 2022 r. W ramach projektu „Nauczanie przez eksperymentowanie w Szkole Podstawowej w Starej Rozedrance” realizowane były zajęcia dodatkowe dla uczniów, w tym koło geograficzne, biologiczno-chemiczne, matematyczne, fizyczne, szkolenia dla nauczyciela, piknik naukowy, wyjazd edukacyjny do Eksperymentarium w Łodzi i Krajobrazowego Parku w Bolimowie. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym w Białymstoku. Powstała pracownia przyrodnicza, w której odbywały się zajęcia badawcze. Uczniowie otrzymali odzież ochronną, odczynniki, preparaty, wyposażenie laboratoryjne, uczniowskie zestawy edukacyjne. Pracownia została wyposażona w sprzęt bhp. Do szkoły zakupiono laptopy, monitory interaktywne, wizualizery, podłogę interaktywną, sprzęt TIK. Uczniowie z SP w Starej Rozedrance podobnie jak uczniowie z Malawicz Dolnych zaprezentowali zdobytą wiedzę i umiejętności podczas pikniku naukowego na zakończenie projektu.

Wartość projektu 142 826,15 zł, dofinansowanie 127 345,03 zł, wkład własny gminy Sokółka 15481,12 zł.

Realizacja projektu “Inwestujemy w przyszłość” w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce

Gmina Sokółka realizowała projekt od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. W ramach realizacji projektu „Inwestujemy w przyszłość” uczniowie rozwijali swoje zainteresowania oraz doskonalili umiejętności podczas kół zainteresowań: robotycznego, tanecznego i przyrodniczego. Zajęcia z matematyki i języka angielskiego skierowane były zarówno do uczniów uzdolnionych, jak i potrzebujących wsparcia w tych obszarach. Do placówki trafiły nowoczesne pomoce dydaktyczne. Wśród nich zestawy klocków programowalnych LEGO® Education SPIKE™ Prime. Począwszy od projektów dla początkujących, po nieograniczone możliwości kreatywnego projektowania, SPIKE Prime poprzez zabawę umożliwił uczniom przyswojenie niezbędnych umiejętności, które zaprocentują w przyszłości. W ramach projektu odbyła się wycieczka do Epi-Centrum Nauki w Białymstoku.

Wartość projektu 106 672,50 zł, dofinansowanie 100 592,50 zł, wkład własny 6 080 zł.

Podlaski Uniwersytet Dziecięcy

W 2018 r. i w 2019 r. z gminnych szkół podstawowych 200 uczniów uczestniczyło na Politechnice Białostockiej w zajęciach w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Wartość projektów wyniosła 50 000 zł, zaś koszt dowozu uczniów na zajęcia wyniósł 20 880 zł, który organizowała i pokrywała Gmina Sokółka.

Realizacja Programu “Laboratoria Przyszłości”

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości” uczniowie mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób nowe, praktyczne umiejętności. Wsparciem finansowym zostało objętych osiem szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce – 209 100 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – 150 900 zł , Szkoła Podstawowa nr 3 im. Walerego Wróblewskiego w Sokółce – 70 000 zł, Szkoła Podstawowa w Boguszach – 30 000 zł, Szkoła Podstawowa w Geniuszach – 30 000 zł, Szkoła Podstawowa w Malawiczach Dolnych – 30 000 zł, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce – 30 000zł, Szkoła Podstawowa w Starej Rozedrance – 30 000 zł. Łącznie Gmina Sokółka pozyskała 580 000 zł.

W roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023 dzięki wsparciu z programu do szkół trafił nowoczesny sprzęt, w tym drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań audio i video, lutownice z akcesoriami i inne nowoczesne urządzenia wybrane z bogatego katalogu przygotowanego przez ministerstwo. W 2022 r. została wykorzystana cała kwota wsparcia. Zakupiony nowoczesny sprzęt, uatrakcyjnia zajęcia szkolne i pozwala uczniom rozwijać nowe zainteresowania, uatrakcyjnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań. Pomoce pozwolą uczniom rozwijać kompetencje przyszłości, realizować własne projekty i doskonalić umiejętności przydatne na nowoczesnym rynku pracy.

Realizacja projektu “Poznaj Polskę”

W 2022 r. uczniowie i nauczyciele wyjeżdżali na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego odbyło się 16 wycieczek na łączną kwotę dofinansowania 101 955,76 zł. Celem wyjazdów było urozmaicenie zajęć lekcyjnych poprzez praktyczne odkrywanie śladów historii oraz piękna naszego kraju. Uczniowie mieli okazję poznać dziedzictwo narodowe i kulturowe naszego kraju.

10 maja 2022 r. oraz 7 czerwca uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Geniuszach uczestniczyli w wycieczce do Augustowa. W dniach 17-19 maja uczniowie z klasy 4b,4c i 5b Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce uczestniczyli w wycieczce do Ćmielowa, Sandomierza i Kazimierza Dolnego. 17 maja uczniowie z klasy 3a i 3e jeździli do Warszawy. 18 maja w ramach programu uczniowie z klasy 4-8 byli na szkolnej wycieczce w Supraślu. 10 maja uczniowie z klasy 4-8 Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce byli na wycieczce w Tykocinie. Uczniowie z klasy 7 w dniu 19 maja uczestniczyli w jednodniowej wycieczce po Mazurach. Odwiedzili miejscowości: Ruciane Nida, Mrągowo i Świętą Lipkę. Od 11-13 maja uczniowie z klasy 4-8 Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance byli na trzydniowej wycieczce nad morzem. Zwiedzili Westerplatte, Stocznię w Gdańsku, Gdynię i Malbork. 1 czerwca uczniowie z klasy 1-3 Szkoły Podstawowej w Starej Rozedrance uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do Augustowa. 1 czerwca 2022 r. uczniowie z klasy 4-8 ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce byli na wycieczce w Augustowie. 8 czerwca uczniowie z klasy 1-4 Szkoły Podstawowej w Boguszach byli na wycieczce w Augustowie.

Realizacja projektu “Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska pozyskała finansowe wsparcie w wysokości 30 000 zł na zakup nowości czytelniczych oraz na działania promujące czytelnictwo. Wkład własny Gminy Sokółka wyniósł 7 500 zł.

Środki finansowe w 2023 roku otrzymały szkoły:

  • Szkoła Podstawowa w Boguszach – 3 000 zł, wkład własny w wysokości 750 zł,
  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bitwy Niemeńskiej w Starej Kamionce – 3 000 zł, wkład własny w wysokości 750 zł,
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Sokółce – 12 000 zł, wkład własny w wysokości 3000 zł,
  • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Sokółce – 12 000 zł, wkład własny w wysokości 3000 zł.

Dzięki programowi do bibliotek szkolnych trafiły nowości czytelnicze, które wzbogaciły księgozbiory, pozwoliły zachęcić młodych ludzi do czytania. Szkoły zakupiły mogły kupić meble do bibliotek.

Opracował Referat Oświaty (AŻ)


Zobacz również

Skip to content