Pokazowa lekcja szachów

W sobotę, 20 stycznia 2024 r. nauczyciele szkół podstawowych z gminy Sokółka intensywnie uczestniczyli w pokazowej lekcji szachów dla klas I.

Zdjęcie grupowe

Od grudnia 2023 r dziesięciu nauczycieli SP z gminy Sokółka uczestniczy w 72 godzinnym kursie na Certyfikat Polskiego Związku Szachowego z zakresu metodyki nauczania gry w szachy, potwierdzający posiadanie wiedzy oraz umiejętności do prowadzenia zajęć szachowych dla początkujących w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych.

Kurs organizacyjnie przygotowała Akademia Sportów Umysłowych Sokółka, lekcję pokazową wzorowo metodycznie przeprowadziła p. instruktor Agnieszka Post posiadająca wieloletnie doświadczenie w nauczaniu szachów w klasach 0-III.

Było wiele pytań metodycznych na które kursanci otrzymali wyczerpujące informacje. Dzieci uczestniczące w lekcji pokazowej otrzymały pamiątkowe figurki szachowe i długopisy z emblematami szachowymi.

Z inicjatywy Burmistrz Sokółki p. Ewy Kulikowskiej wprowadzone będą lekcje szachowe w wszystkich szkołach Gminy Sokółka od II semestru br. szkolnego. Planowane jest przystąpienie szkół podstawowych gminy Sokółka do projektu Polskiego Związku Szachowego “Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Dziękujemy Burmistrz Sokółki za cenną inicjatywę edukacyjną. Gmina Sokółka będzie wśród grona nielicznych gmin, które szkołach podstawowych wprowadziły edukację szachową. Gra w szachy ma pozytywny wpływ na umiejętność logicznego myślenia, wspomaga rozwój pamięci, ale też uczy planowania i przewidywania skutków swoich działań. Dzieci uczą się koncentracji i umiejętności radzenia sobie z problemami.

(JB) Zarząd Akademii Sportów Umysłowych Sokółka
Fot. ASU, D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content