II Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

II Gminny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

II edycja Gminnego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych realizowana była od 8 grudnia 2023 r., a jej uroczyste podsumowanie odbyło się dnia 12 stycznia 2024 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza w Sokółce.

Pomysłodawczyniami i organizatorkami tego przedsięwzięcia są s. Maria Samul i s. Danuta Marczykowska. Zaproszenie do konkursu zostało skierowane do wszystkich szkół podstawowych znajdujących się na terenie naszej gminy. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji chrześcijańskich okresu bożonarodzeniowego, budzenie wrażliwości artystycznej, ożywienie tradycji oraz pokazanie, że może ona z powodzeniem funkcjonować również w naszym środowisku lokalnym i we współczesnym świecie.

Do konkursu przystąpiło 92 uczniów, wykonując 71 unikatowych prac. Szopki wykonane dowolną techniką artystyczną przy użyciu najprzeróżniejszego materiału: papieru, makaronu, piernika, słomy, tkaniny, włóczki, z figurkami ulepionymi z plasteliny, modeliny, klocków LEGO lub wyrzeźbionymi w drewnie – są dowodem przywiązania uczniów, a także całych rodzin do tradycji, ich kreatywnego zapału i pomysłowości. Z pewnością był to czas spędzony twórczo, który sprzyjał integracji rodzinnej.

Najciekawsze realizacje zostały nagrodzone i wyróżnione. Głównym sponsorem nagród była Pani Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, a także Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce, Starostwo Powiatowe w Augustowie i sokólska księgarnia „A Kuku”. Nagrody otrzymało 14 uczniów, zaś 24 – zostało wyróżnionych. Wręczono też 13 uczniom wyróżnienia specjalne za nietypowe elementy konstrukcji szopek. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i drobne upominki.
Uroczystość wręczania nagród uświetnili uczniowie SP1 w Sokółce, prezentując przepiękny występ wokalny, spektakl jasełkowy oraz nastrojowy taniec „Noel”. Dekoracje świąteczne zostały wykonane przy wsparciu rodziców uczniów klasy IIa.

W tym roku była też możliwość przekazania szopki na cele charytatywne. Wylicytowano 13 prac. Zgromadzono kwotę 1 050,00 zł. Uzyskane środki przekazano do Demokratycznej Republiki Kongo na misje w Karhala na mały plac zabaw dla dzieci w przedszkolu.

Składamy serdeczne podziękowania Pani Burmistrz Sokółki Ewie Kulikowskiej za objęcie patronatu nad przedsięwzięciem.

Organizatorzy konkursu
SP1 w Sokółce


Zobacz również

Skip to content