Badania ankietowe Urzędu Statystycznego

Baner badania US

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje, że w grudniu 2023 r. realizowane są następujące badania ankietowe:

W gospodarstwach domowych:

  • Badanie budżetów gospodarstw domowych
  • Badanie aktywności ekonomicznej ludności
  • Badanie budżetu czasu ludności
  • Kondycja gospodarstw domowych (4-13.12)

W gospodarstwach rolnych:

  • Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej (1-22.12)
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-22.12)

(MMM) US


Zobacz również

Skip to content