Były Burmistrz Sokółki przed sądem

W środę 15 listopada 2023 roku w Sądzie Rejonowym w Sokółce rozpoczął się proces byłego Burmistrza Sokółki Stanisława M. O kulisach tej sprawy poinformowała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska, która przed rozprawą zorganizowała przed budynkiem sądu konferencję prasową.

Konferencja przed sądem

Poniżej przytaczamy oświadczenie odczytane przez Panią Burmistrz.

Szanowni Państwo, informuję Państwa, że dziś (15.11.2023 r.) w Sądzie Rejonowym w Sokółce rozpoczął się proces karny byłego Burmistrza Sokółki Stanisława M. Pamiętacie Państwo jak postawiono mi zarzuty w sprawie Karcz? Od początku były nieprawdziwe, co potwierdziła na koniec sama prokuratura, oczyszczając mnie z zarzutów.

Stanisław M. został oskarżony o działanie na szkodę Gminy Sokółka w związku ze sprawą wysypiska w Karczach. Prokuratura Okręgowa w Łomży zarzuciła mu, że działając jako Burmistrz Sokółki nie dopełnił swoich obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych dla Nowej Ekologii Spółka z o.o. poprzez niedochodzenie kwoty 4.500.000 zł, która to kwota ostatecznie uległa za jego kadencji przedawnieniu. Kwota 4.500.000 zł to kara umowna i odszkodowanie za niewybudowanie nowego zakładu, które mogły i powinny być naliczone na rzecz Gminy. Ponadto Prokuratura Okręgowa zarzuciła byłemu Burmistrzowi niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę Gminy Sokółka poprzez niedochodzenie należności cywilnych – nieopłaconych czynszów w łącznej kwocie ponad 450.000 zł.

Zarzuty postawione byłemu Burmistrzowi obejmują zatem wyrządzenie Gminie Sokółka szkody na łączną kwotę prawie 5 mln złotych.
Gmina Sokółka, pokrzywdzona działaniem Stanisława M., będzie działać w tej sprawie obok prokuratora jako oskarżyciel posiłkowy. Będę wraz z prokuratorem dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody.

Ten proces to tylko wierzchołek góry lodowej związanej z tzw. „Karczami”. Ja tę górę lodową będę topić, aż odpowiedzą wszyscy, którzy wyrządzili szkodę nam mieszkańcom Sokółki.

Mam również nadzieję, że postępowanie to przyniesie odpowiedź na pytania związane z tym, kto faktycznie odniósł korzyści z zarzucenia wysypiska w Karczach tysiącami ton śmieci, kto wyraził na to zgodę, jaką rolę odegrał w tej sprawie ówczesny Zastępca Burmistrza Piotr Bujwicki, Starosta Sokólski, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz członek Rady Nadzorczej spółki ZZO Euro Sokółka Piotr Rećko.

Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content