Zwołanie LXXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej

Herb Sokółki

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. póz. 713) i § 15 ust. 2 Statutu Gminy Sokółka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 21, poz.538; z 2004 r. Nr 14, poz.292. Nr 188, póz. 2499; z 2005 r. Nr 261 póz. 2993; z 2010 r. Nr 236 póz. 2875; z 2012 r. póz. 161; z 2015 r. póz. 370; z 2016 r. póz. 2246; z 2018 r. póz. 4653), Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce zwołuje LXXIV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Sokółce w dniu 26 września 2023 o godzinie 15:30, w Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul. Mickiewicza 2a w Sokółce (aula multimedialna).

Materiały dotyczące posiedzenia dostępne są pod adresem:

https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/254050

Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2024

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców gminy Sokółka na spotkanie z wnioskodawcami w celu przedstawienia zgłoszonych projektów do Budżetu Obywatelskiego 2024, które odbędzie się 27 września 2023 r. (środa) o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1 (sala 101).

Podczas spotkania zostaną przedstawione wszystkie zgłoszone pomysły. Mieszkańcy będą mogli zadawać pytania i wziąć udział w dyskusji.

Zapraszam do udziału!

Burmistrz Sokółki

Gminne Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Sokółki

Gminne Zawody Strzeleckie

20 września 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Sokółce odbyły się Gminne Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Sokółki, które były imprezą towarzyszącą obchodom upamiętniającym 103 rocznicę Bitwy Niemeńskiej. Za organizację zawodów odpowiedzialna była Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce.

Do zawodów zgłosiły się dzieci z klas V-VIII z 7 szkół w Gminie Sokółka: Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sokółce, Szkoła Podstawowa nr 3 w Sokółce, Szkoła Podstawowa w Boguszach, Malawiczach Dolnych, Starej Kamionce i Starej Rozedrance.

ZOBACZ WIĘCEJ

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Podlaskie

O stypendia mogą ubiegać się podlascy uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym oprócz uzyskanej wysokiej średniej ocen, byli laureatami olimpiad i konkursów wiedzy. Do zdobycia jest kwota 6 tys. złotych. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 27 października br.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:

  • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5.0;
  • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyróżnienie dla Edyty Wiśniewskiej

Pracowniczka Muzeum Ziemi Sokólskiej SOK – Edyta Wiśniewska, jest jedną z trójki wyróżnionych w tym roku przez Kapitułę Nagrody i Medalu im. Zygmunta Glogera.

Tkaczka Edyta Wiśniewska

Ogólnopolska Nagroda im. Zygmunta Glogera przyznawana jest od 1983 r. za istotne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultury polskiej w wybranej dziedzinie lub za całokształt dokonań. Honoruje się nią twórców, naukowców, badaczy, animatorów kultury tradycyjnej, którzy wzorem Glogera gromadzą, chronią i przekazują wiedzę o kulturze regionu dla przyszłych pokoleń – czytamy na www.stopkapress.com.pl.

Edyta Wiśniewska jest twórczynią ludową, tkaczką krajek. Nagroda pieczętuje jej dotychczasowy wkład w podtrzymywanie tradycji rękodzieła artystycznego. Od 2018 r. jest członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych (specjalizacja – tkanie krajek), w 2017 r. współtworzyła publikację pt. „Krajki – tkane pasy z terenu Sokólszczyzny” (wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego), w 2016 r. była stypendystką Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Od roku 2016 r. prowadzi zajęcia tkackie dla dorosłych i dla dzieci. Współpracuje z Podlaskim Instytutem Kultury, Warsztatami Kultury w Lublinie, Podlaskim Stowarzyszeniem Agroturystycznym, Gminnymi Ośrodkami Kultury w Lipsku, w Grajewie, w Czarnej Białostockiej. Brała udział w wystawach indywidualnych i grupowych dotyczących tkaniny ludowej, w Święcie Szlaku Rękodzieła Ludowego w Niemczynie, w imprezach regionalnych w charakterze wystawcy rękodzieła ludowego. W 2019 r. współtworzyła publikację „Krajka – Sokólska Tkanina Ludowa”, (wyd. Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej). Prowadziła kółko tkackie dla dzieci i dorosłych w Sokólskim Ośrodku Kultury (2021-2022). Była instruktorką tkactwa w projektach (m.in. dot. tworzenia Szlaku im. A. Tyzenhauza, Sokółka – Grodno).

Więcej pod linkiem: Krajka – rekonstrukcje | Facebook

Konkurs o Nagrodę i Medal im. Zygmunta Glogera po raz 34. organizuje Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” w Łomży we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Centrum Kultury, Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Urzędem Miejskim w Łomży. Laureaci uhonorowani zostaną podczas uroczystej sesji glogerowskiej, w łomżyńskiej Hali Kultury 22 września, a towarzyszyć jej będzie konferencja naukowa nt. „Co nas czeka? Świat – kraj – dom”.

(AT) Sokólski Ośrodek Kultury, Fot. A. Pluta

Czytanie na polanie

Wrześniowa pogoda wszystkich nas rozpieszcza i pozwala realizować biblioteczne projekty.

Czytanie na polanie

Filia Biblioteczna Nr 1 Biblioteki Publicznej w Sokółce miała przyjemność gościć grupę „Sikorki” z wychowawcą panią Justyną Domin, oraz grupę „Skowronki” z panią Małgorzatą Cieszyńską z Przedszkola nr 2. Na spotkaniach z dziećmi uczczono Międzynarodowy Dzień Kropki czytając bajkę Petera H. Reynoldsa „Kropka”. Dzieciaki z przyjemnością wysłuchały książeczki, oraz wzięły udział w teatrzyku kamishibai przygotowanym specjalnie na tę okazję przez bibliotekarkę Martę Wojewódzką – Szoda. Storytelling to kolejna propozycja słuchania opowiadania na kocykach zaproponowana przez bibliotekarki. Brawo dla dzieci za czynny udział w snuciu bajki.

ZOBACZ WIĘCEJ

ART mocno wybrzmiał na STREET’cie!

Za nami multikulturalne wydarzenie, na które złożył się Rap Koncert – HURMA vol. 2 oraz Silent Disco, a całość graficznie domknęła sceneria prac graffiti – dzieło młodych i ich projektowych mentorów.

Art na streecie

Wydarzenie zorganizowane (15 września 2023 r.) przez Sokólski Ośrodek Kultury, Studio Qultura i Rap Kolektyw HURMA finalizowało działania projektowe „ART na STREET’cie” pod szyldem programu „WYbudźcie kulturę!” PIK-u.

O co chodziło w projekcie? By młodych, wspartych merytorycznie i warsztatowo przez fachowców z HURMY, zaprosić na pokład naszych rozmaitych działań kulturalnych jako regularnych odbiorców ale przede wszystkim jako ich twórców i inicjatorów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Burmistrz Sokółki informuje

Herb Sokółki

Zgodnie z ustawą Kodeks Wyborczy (Art. 110) zabrania się bez zgody właściciela, zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia wieszania plakatów (haseł wyborczych) na ścianach budynków, płotach, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych.

Zawieszone na terenie gminy Sokółka materiały wyborcze (plakaty, hasła wyborcze) nie znajdują się na obiektach gminnych.

Plakaty (hasła wyborcze) umieszczone na obiektach i urządzeniach gminnych bez zgody, będą usuwane.

Burmistrz Sokółki Zarządzeniem nr 127/2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. określił miejsca na terenie gminy Sokółka, w których w trakcie kampanii wyborczej można umieszczać plakaty (hasła wyborcze).

Kto nie stosuje się do powyższych zasad zgodnie z Art. 495 Kodeksu Wyborczego, podlega karze grzywny.

Burmistrz Sokółki
Ewa Kulikowska

103 lata po Bitwie nad Niemnem

Uroczystości upamiętniające 103. rocznicę Bitwy nad Niemnem zorganizowano w niedzielę 17 września 2023 roku w Sokółce. Ich głównym organizatorem była Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Zdjęcie grupowe

Obchody Bitwy nad Niemnem to święto upamiętniające drugą co do wielkości – po „Cudzie nad Wisłą” bitwę, którą stoczyły wojska polskie z wojskami bolszewickimi w końcu września 1920 roku. Bitwa ta zapisała się w historii Polski jako ostateczne zwycięstwo Polski nad Rosją bolszewicką. Armia Czerwona poniosła kolejną po Bitwie Warszawskiej wielką klęskę, a Rzeczypospolita obroniła swą godność i suwerenność, stając jednocześnie na straży granic Europy zagrożonej zalewem komunizmu, anarchii i ateizmu.

ZOBACZ WIĘCEJ

DKF „Fantom” zaprasza na film

Plakat

Dyskusyjny Klub Filmowy „Fantom” zaprasza 21.09.2023 r. na film w reżyserii Felix Van Groeningena pt. „Osiem Gór”.

To wyjątkowa opowieść o odkrywaniu siebie, relacji człowieka z majestatyczną naturą i o miłości-platonicznej ale mocniejszej niż jakakolwiek skała. 30-letni Pietro decyduje się zostawić życie w dużym mieście i wyjechać w góry. Nie odnajduje się w swoim dotychczasowym, pełnym zgiełku życiu, chociaż sam nie potrafi określić , czego mu brakuje. Prawdziwie wolny i szczęśliwy czuł się jedynie w dzikich Alpach, gdzie spędzał w dzieciństwie każde lato. Zaszczepiona w nim miłość do gór i odkrywania nowych ścieżek każe mu wyruszyć w świat, w którym nowe znajomości i stare przyjaźnie staja się ścieżką do odnalezienia siebie.

Gościem pokazu będzie dr Tomasz Adamski, filmoznawca, pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku. Bilet 10 zł.

(MP) Kino Sokół

100 lat Pani Stanisławy

Urodziła się 15 września 1923 roku w Pawełkach koło Sokółki. Całe życie pracowała na gospodarstwie. Doczekała się trójki dzieci. Od sześciu lat mieszka w Sokółce u córki. W piątek 15 września 2023 roku Stanisława Dowgiert w otoczeniu dzieci, wnuków i prawnuków świętowała swoje setne urodziny. W tym uroczystym dniu Dostojną Jubilatkę odwiedzili również Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Zastępcą Adamem Kowalczukiem, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sokółce Ewa Ołowska oraz Kierownik sokólskiego KRUS Bożena Turycz.

Pani Stanisława miała dwójkę rodzeństwa – siostra zmarła w wieku 96 lat, a brat 98 lat.
– Jak do tej pory, to w waszej rodzinie tylko ja doczekałam setnych urodzin – podkreśliła Jubilatka.

Jej mąż Jan przez długi czas był sołtysem w Pawełkach. Kobieta owdowiała w 2007 roku. Stulatka ma sześcioro wnuków i siedmioro prawnuków. Zapytana o receptę na długowieczność, powiedziała, że w życiu trzeba być pogodnym człowiekiem, nie narzekać, często się uśmiechać.

Zdjęcie grupowe

– Kiedyś jadło się chleb, słoninę, cebulę. Mięso było tylko od święta. Ludzie odżywiali się skromnie, ale na pewno zdrowiej niż obecnie. Mama często o tym opowiada. Teraz lubi zjeść wszystko, ale ważne, żeby były to świeżo przygotowane potrawy. Słodyczy też nie odmawia. Jak wnuki przywoziły jej ptasie mleczko, to powiedziała, że to dla starych ludzi, a ona woli normalne cukierki – dodała córka Pani Stanisławy – Wiesława.

ZOBACZ WIĘCEJ

Oniryczne klimaty fotografii Beaty Wilczyńskiej

Sokólski Ośrodek Kultury otwiera nowy sezon działań artystycznych. 22 września 2023 r. (piątek) zapraszamy na wernisaż wystawy fotografii autorstwa Beaty Wilczyńskie pod tytułem „Ścieżki we mgle”, godz. 17.00, sala wystawiennicza w Kamienicy Tyzenhauza.

Plakat

Jaki świat rysuje autorka obiektywem? Nieco efemeryczny, pełen nietrwałości i zmienności. Fotografka widzi go malarsko, nie bez przypadku – uczy tej sztuki przyszłych artystów. Jej zdjęcia to opowieści osadzone w niespiesznym, niezmąconym klimacie, gdzie człowiek i natura występują na tych samych prawach.

***
Beata Wilczyńska, rocznik 1973, o sobie: „Z wykształcenia jestem plastykiem, z zawodu nauczycielem rysunku i malarstwa oraz niechętnym realizatorem fuch, lub jak się mówi – chałtur. Prywatnie szczęśliwa żona, matka dorosłych już dzieci. Karmicielka psów i kotów. Praca w szkole zapewnia mi odrobinę wolnego czasu, a ja zamiast łapać etaty wolę ganiać chmury i wymyślać niestworzone historie. Fotografuję hobbystycznie nawet z pewnym powodzeniem. Byłam współautorką i prowadzącą 4 projekty Narodowego Centrum Kultury. Razem z Magdaleną Właszek od kilku lat prowadzimy wasilkowską grupę fotograficzną „Krajobraźnia”, pod opieką MOAK w Wasikowie. Mam za sobą parę wystaw indywidualnych i grupowych na przykład w Akademii Supraskiej, w Podlaskim Instytucie Kultury, w Muzeum Synagogalnym we Włodawie, w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu itp. „Szeroki Kadr” zaszczycił mnie publikacją o mnie w dziale „Inspiracje”, i National Geographic, też kiedyś opublikował jakieś zdjęcie. Podobno na jesień Książnica Podlaska wyda moją pierwszą powieść, więc w przyszłości mam szczery zamiar zaniedbać fotografię na rzecz pisania”. https://www.facebook.com/scezkiwemgle

(AT) Sokólski Ośrodek Kultury

Budżet Obywatelski 2024

Burmistrz Sokółki informuje, że do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2024 zakwalifikowało się 14 projektów – siedem ogólnomiejskich i siedem wiejskich. Głosowanie odbędzie się w terminie od 28 września do 10 października 2023 r.

Herb Sokółki

21 września 2023 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w Urzędzie Miejskim w Sokółce, Plac Kościuszki 1, sala 101 odbędzie się spotkanie Zespołu ds. budżetu obywatelskiego i publiczne losowanie kolejności projektów na karcie do głosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem projektów/pomysłów na które mieszkańcy gminy będą głosować drugiej edycji budżetu obywatelskiego:

Zestawienie projektów/pomysłów

(PR)

Pożegnanie lata w Polankach

Koło Gospodyń Wiejskich w Polankach „Polaneczki” zaprosiło 15 września 2023 r. do siebie wszystkich mieszkańców i przyjaciół wsi Polanki, by wspólnie pożegnać tegoroczne lato.

Pożegnanie lata w Polankach

Korzystając z wyjątkowo sprzyjających okoliczności przyrody uczestnicy poszli na spacer w ramach projektu „Las naszym domem” by skorzystać z ostatnich promieni słonecznych. Naładowani witaminą D, rozsiedli się wygodnie by przed dużym ekranem spijać z ust naszych seniorek, ich historie, które wywoływały na twarzach całą paletę emocji od szczerego uśmiechu po skrycie wycieraną zakręconą w oku łezkę. Po projekcji nie obyło się bez słów podziękowań składanych na ręce naszych siłaczek, które w pierwszej kolejności złożyła Pani Burmistrz Ewa Kulikowska patronka filmu „Siłaczki z Polanek”.

ZOBACZ WIĘCEJ

Dobre wyniki szachistów Akademii Sportów Umysłowych

Pod patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego dr. Artur Kosicki i Prezydenta Miasta Białegostoku p. Tadeusza Truskolaskiego, w dniu 16 września 2023 r. odbyła się I runda XXIX edycji Białostockiej Ligi Szkolnej do lat 8.

Dobre wyniki szachistów Akademii Sportów Umysłowych

Turniej organizuje po raz 29 klub MUKS Stoczek 45 Białystok, sędzią głównym był p. Leszek Zega Prezes Podlaskiego Związku Szachowego.

Turniej odbywał się na dystansie 7 rund z czasem 10 minut + 5 sekund na partię. W 1 rundzie wzięło 25 młodych szachistów z szkół i przedszkoli województwa podlaskiego.

ZOBACZ WIĘCEJ

Młodzież posprzątała groby żołnierzy

W niedzielę 17 września 2023 roku w Sokółce odbędą się obchody 103. rocznicy Bitwy Niemeńskiej. Dwa dni przed uroczystością, uczniowie klasy VIIIB Szkoły Podstawowej nr 1 w Sokółce posprzątali na miejscowym cmentarzu groby Podhalańczyków, którzy polegli w tej bitwie.

Młodzież posprzątała groby żołnierzy

Ośmioklasiści przyszli na sokólski cmentarz parafialny razem ze swoją wychowawczynią Henryką Sarosiek i nauczycielką historii Ewą Kozak. W porządkowaniu grobów pomógł również Dyrektor sokólskiej „Jedynki” – Adam Bitiucki.

Sprzątanie trwało prawie dwie godziny. W tym czasie zebrano prawie 20 worków zeschłych liści, starych zniczy i chwastów.

Dziękujemy młodzieży i ich opiekunom za wzorowo wykonaną robotę!

ZOBACZ WIĘCEJ

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym

Plakat

Filia Biblioteczna Nr 2 Biblioteki Publicznej w Sokółce serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas I – IV do udziału w konkursie plastycznym „Kartka dla Szymborskiej – konkurs na kartkę urodzinową dla Wisławy Szymborskiej w 100. rocznicę urodzin”.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Wiesławy Szymborskiej. Zadaniem uczestników będzie wykonanie urodzinowej pocztówki dla poetki.

Termin składania prac: do 30.09.2023 r. do siedziby Filii Bibliotecznej Nr 2 (Broniewskiego 18)

Kontakt: filiabibliot@onet.pl, 85 711 27 50.

Regulamin i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie biblioteki: sokolka.naszabiblioteka.com

(EK) Filia Biblioteczna Nr 2

SOK: Weekend zapowiada się wielowymiarowo!

Z młodymi, tak duchem jak i ciałem, spotkamy się podczas wydarzenia multikulturalnego pod nazwą „ART na STREET’cie”.

W ramach podsumowania działań projektowych pod szyldem programu „WYbudźcie kulturę!” PIK-u w piątek o godz. 18.00, przy Kamienicy Tyzenhauza odpalamy HURMĘ vol. 2: RAP KONCERT i SILENT DISCO (godz. 20.00). Szczegółowe informacje:

„ART na STREET’cie” – HURMA vol. 2 – FILM

Rapować będą Zamotani Optymiści, Dekada, Złodziej Wokali do muzyki MUTANAUM, Damiana Kulmaczewskiego i Moniki Malickiej, a w słuchawkach cichej dyskoteki usłyszymy dźwięki prosto od MARMØ, Mateusza Grzybowskiego i Madzi Andrukiewicz. To wpadnie w ucho, a w oko… Swoją wizją street art’u podzielą się młodzi projektowicze i ich mentorzy – MJ Jacek Minkiewicz i Łukasz Kundzicz.


Maluchy zachęcamy do odwiedzenia Kina „Sokół”, od piątku gramy film pt. „Kicia Kocia 2” (godz. 17:00) z ciepłem traktujący o dziecięcej codzienności.

Dorosłą publiczność, której nie po drodze ze sztuką ulicy, zapraszamy do Kina z nieco przymrużonym okiem po „Porady na zdrady 2” (godz. 18.00).

Do zobaczenia!

(AT) Sokólski Ośrodek Kultury

Zaproszenie na spotkanie autorskie z Mirosławą Kiczuk

Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zaprasza na spotkanie autorskie z Mirosławą Kiczuk, które odbędzie się 20 września 2023 r. (środa) o godz. 17.00 w czytelni biblioteki.

Plakat

Mirosława Kiczuk – rodowita Warszawianka, ukończyła studia na Akademii Medycznej, gdzie uzyskała tytuł magistra farmacji. Wiedzę medyczną wykorzystywała w zawodzie bioterapeutki oraz masażystki. Matka czwórki dzieci oraz babcia. Twórczość artystyczną rozpoczęła w październiku 2003 roku. Współtworzyła almanach poetycki Strumienie życia oraz antologię satyry Piórem cięte. Największe uznanie i nagrody literackie zawdzięcza swoim tomikom wierszy: Przerwane milczenie, Pod gwiazdami, Równi ptakom, Wypędzeni z raju, Skarb niesiemy w naczyniach glinianych, W pamięci wody, Szepty i krzyki, Narodziny człowieka i Czas Wyciszenia.

Powodem naszego spotkania jest najnowszy tomik poetycki autorki – Czas Wyciszenia. Wspólnie zastanowimy się nad wszystkimi emocjami zamkniętymi w tych wierszach. Nie zabraknie oczywiście rozmowy o całokształcie twórczości poetki oraz dywagacji nad istotą sztuki, tego co potrafią przekazać poezja, a czego nie można odnaleźć w innych formach sztuki. Porozmawiamy też o wydanym w tym roku tomiku Dusza Kresów, będącym zbiorem wierszy Alfonsa Kiczuka – teścia pani Mirosławy. Urodzony w 1919 Pan Alfons pochodził z podlaskiej wsi Achrymówka. Jego wiersze są swoistym świadectwem czasów, w których żył i portretem naszego regionu.

Jeszcze raz zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na rozmowę o niezwykłych ludziach i artystach.

Biblioteka Publiczna w Sokółce

Skip to content