W hołdzie powstańcom styczniowym

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska uczestniczyła w uroczystościach związanych z odsłonięciem i poświęceniem Pomnika Powstańców Styczniowych. Odbyły się one w niedzielę 30 kwietnia w Sokółce.

Odsłonięcie pomnika

Pomnik został ustawiony na placu przy kościele pw. św. Antoniego Padewskiego – w sąsiedztwie Sali Pielgrzyma. Umieszczono na nim tablicę z napisem „W 160. rocznicę Powstania Styczniowego pamięci tych, którzy poszli walczyć z Moskalami o zmartwychwstanie Ojczyzny. Wdzięczni Rodacy”.

Odsłonięcie pomnika poprzedziła msza w intencji powstańców styczniowych. Przewodniczył jej Dziekan Dekanatu Sokólskiego ks. Bogusław Urban.

– 160 lat temu, pod koniec kwietnia 1863 roku pierwsza grupa 34 sokółczan poszła walczyć w Powstaniu Styczniowym. Później dołączyło do niej kolejnych 124 powstańców z Ziemi Sokólskiej. Ci, co walczyli i im pomagali, zapłacili ogromną cenę. Skonfiskowane majątki, zsyłki na Sybir – to była popowstaniowa rzeczywistość. W naszym mieście, przy ul. Białostockiej znajdował się tzw. Etapnyj Dom, czyli Carska Żandarmeria. Był to budynek, gdzie jeszcze kilka lat temu mieściła się Szkoła Rolnicza. To właśnie tutaj zatrzymywali się na odpoczynek zakuci w łańcuchy powstańcy, których żarscy żandarmi eskortowali na Sybir. Mieli do pokonania pieszo 2 lub 3 tysiące kilometrów. Ta droga zajmowała nawet pół roku. Ich kajdany ważyły po kilkanaście kilogramów – powiedział podczas uroczystości pod pomnikiem Piotr Horszytński z Sokólskiego Pododdziału Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. – Pamiętajmy, że wnukowie powstańców z 1863 roku wywalczyli niepodległość Polski w 1918 roku – dodał Piotr Horsztyński.

– Dziękuję tym, którzy przyczynili się do powstania tego pomnika – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

W trakcie uroczystości odczytano Manifest Rządu Narodowego z 1863 roku, a także Apel Pamięci. Była też salwa honorowa. Pomnik poświęcił Proboszcz Parafii pw. św. Antoniego Padewskiego ks. Jarosław Ciuchna. Po odsłonięciu pomnika, poszczególne delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content