Burmistrz Sokółki oczyszczona z zarzutów

W czwartek 27 kwietnia 2023 roku w sokólskim magistracie odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej. Pani Burmistrz poinformowała media o oczyszczeniu jej z zarzutów związanych z wysypiskiem śmieci w Karczach.

Poniżej publikujemy treść oświadczenia, jakie Burmistrz Sokółki przekazała podczas konferencji prasowej.

konferencja oświadczenie

„Z nieskrywaną przyjemnością informuję, że Prokuratura Okręgowa w Łomży prawomocnie umorzyła prowadzone przeciwko mnie od 2021 roku śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i wyrządzenia Gminie Sokółka szkody majątkowej poprzez niedochodzenie kary umownej w kwocie 1.500.000 zł oraz niedochodzenia należności cywilnych w kwocie 617.000 zł wobec braku znamion czynu zabronionego. Tym samym zostałam w całości oczyszczona z zarzutów, o których w maju 2021 r.

Prokuratura poinformowała opinię publiczną, a które przy każdej okazji były eksponowane przez moich oponentów politycznych. Dziękuję za zaangażowanie w tę sprawę moim obrońcom – radcy prawnemu Jerzemu Bielukowi i radcy prawnemu Przemysławowi Radziwonowi z Kancelarii Bieluk i partnerzy w Białymstoku.

Prokuratura Okręgowa w Łomży skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku w tej sprawie akt oskarżenia, jednak został na wniosek moich obrońców zwrócony. Sąd nakazał uzupełnienie materiału dowodowego o szereg dokumentów oraz nową opinię biegłego. Po poszerzeniu materiału procesowego oraz złożeniu opinii przez biegłą i jej uzupełnieniu, okazało się, że postawione mi zarzuty nie mają oparcia w rzeczywistości.

Kara umowna uległa przedawnieniu zanim objęłam urząd, jeszcze za kadencji byłego burmistrza Stanisława Małachwieja, natomiast moje postępowanie w sprawie należności cywilnoprawnych było prawidłowe.

Prokuratura Okręgowa w uzasadnieniu postanowienia podkreśliła, że moje działania zmierzały do ochrony interesu Gminy Sokółka, gdzie kierowałam pisma w sprawie wysypiska w Karczach do szeregu instytucji, w tym Ministra Środowiska, Ministra Sprawiedliwości, Urzędu Marszałkowskiego, Najwyższej Izby Kontroli. Dostrzeżono również zaniechanie przez Starostę Sokólskiego wykonania zastępczego jego własnej decyzji w sprawie usunięcia odpadów. Prokurator podkreśliła, że materiał dowodowy tej sprawy wskazuje, że rozwiązanie problemu wysypiska odpadów w Karczach było moim priorytetem i podjęłam w tym celu szereg działań.

Postanowienie to jest prawomocne, natomiast do Sądu Okręgowego w Białymstoku wpłynął akt oskarżenia w sprawie Karcz skierowany przeciwko byłemu burmistrzowi Stanisławowi Małachwiejowi. Gmina Sokółka będzie w tej sprawie działać jako pokrzywdzony i oskarżyciel posiłkowy, z uwagą będziemy śledzić ten proces, zaś w przypadku ustalenia winy oskarżonego, będziemy dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody.

Chcę powiedzieć, że cieszę się z oczyszczenia mnie z zarzutów w tej sprawie, z tego, że Prokuratura Okręgowa dostrzegła pełny obraz tego problemu, jak również z tego że zauważyła ogrom pracy, jaki wykonałam w sprawie odpadów w Karczach”.

– To bardzo ważne zarówno dla mnie, jak i dla Sokółki – dodała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content