Szkolny konkurs kaligrafii

12 stycznia 2023 r. w Szkole Podstawowej w Geniuszach odbyła się pierwsza edycja Szkolnego Konkursu Kaligraficznego o tytuł „Mistrza kaligrafii”. Patronat nad nim objęła Pani Dyrektor Aleksandra Klimczak – Radkiewicz.

Zdjęcie grupowe

Do konkursu, którego celem było propagowanie pięknego pisma odręcznego, przystąpiło siedmiu uczniów, którzy zostali wyłonieni w drodze klasowych eliminacji. Adresatami konkursu byli uczniowie klas 0 – 3 naszej szkoły. Uczniowie mieli za zadanie najładniej jak potrafią przepisać tekst drukowany, natomiast zerówka wykonywała szlaczki literopodobne. Każdy konkursowicz otrzymał nowe, jednakowe narzędzie pisarskie oraz teksty/szlaczki napisane na białym papierze formatu A4. Komisja, w składzie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, przy ocenie prac konkursowych brała pod uwagę następujące kryteria: zgodność kształtu liter z ogólnie obowiązującymi zasadami pisowni, prawidłowe połączenia liter, poprawność ortograficzną, estetykę wykonania oraz brak skreśleń i poprawek.

Mistrzem pióra w kategorii klas 1 – 3 została Aleksandra Gieniusz z kl. 1, wicemistrzem Michał Dojlida z kl. 3, natomiast Blanka Bykowska otrzymała tytuł „Mistrza pióra” w kategorii kl. 0. Zwycięzcy otrzymali ufundowane przez Panią Dyrektor nagrody rzeczowe, natomiast wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy wraz z piórem wydrukowanym na drukarce 3D, którą placówka otrzymała dzięki uprzejmości Pani Burmistrz Ewy Kulikowskiej w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

Uczestnikom gratulujemy udziału w konkursie, a zwycięzcom bijemy gromkie brawa.

Bożena Łubnicka
SP Geniusze


Zobacz również

Skip to content