Gmina pozyskała blisko 100 tys. zł na poprawę dostępności

Baner

Dostępność to możliwość swobodnego korzystania z produktów, usług i infrastruktury niezależnie od poziomu sprawności, jaki mamy w danej chwili.

Logo PFRON

Przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności usług administracyjnych świadczonych w Urzędzie Miejskim w Sokółce” zakłada m.in. montaż platformy schodowej na parterze budynku, utworzenie i wyposażenie stanowiska do obsługi interesantów w urzędzie, zakup pętli indukcyjnych oraz oznakowanie pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Gmina otrzymała dofinansowanie w programie „Dostępny samorząd – granty” w wysokości 99 955,00 PLN. Decyzję o udzieleniu gminie grantu podjął Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dostępność, choć nakierowana na wspieranie osób z niepełnosprawnościami, jest wartością, która dotyczy wszystkich. Polega na gwarantowaniu równego dostępu, na tych samych zasadach, bez względu na stopień sprawności i bez konieczności dodatkowego lub nadmiernego wysiłku.

Realizacja przedsięwzięcia zakończy się w czerwcu 2023 roku.

(MC)


Zobacz również

Skip to content