Raport z konsultacji społecznych

Herb Sokółki

Burmistrz Sokółki zaprasza do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sokółka.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w terminie od 16.09.2022 r. do 17.10.2022 r. i miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Sokółka.

W załączeniu:

1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sokółka.

1a. Częściowy raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sokółka. Forma konsultacji: formularz uwag.

1b. Częściowy raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sokółka. Forma konsultacji: zbieranie uwag ustnych.

1c. Częściowy raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Sokółce w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Sokółka. Forma konsultacji: raport_konsultacje_obszar_zdegradowany.

(KKK)


Zobacz również

Skip to content