Rozstajemy się z pandemią, wracamy do działania

Plakat

4 marca 2022 minęły dwa lata od wykrycia pierwszego przypadku Covid-19 w Polsce. Jak pokazują badania PAN, wśród polskich ankietowanych, pandemia mocno odbiła się na kondycji psychicznej społeczeństwa. Związek Tatarów RP Oddział Bohoniki widzi potrzebę poprawy jakości życia seniorów i rusza z projektem pod hasłem „Rozstajemy się z pandemią, wracamy do działania”.

Projekt ma za zadanie przywrócenie czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego, podtrzymania więzi w grupie senioralnej. Będzie zachętą do utrzymania kondycji intelektualnej. Umożliwi skorzystanie z różnych form aktywności odpowiadających potrzebom seniorów, będzie sprzyjał odnalezieniu własnej drogi do poprawy kondycji fizycznej i samopoczucia.

Działania w ramach projektu będą obejmowały pięć wydarzeń.

 

  1. Pierwszą aktywnością będą warsztaty z plecenia makramy. Zajęcia obejmą dwie grupy: początkująca stworzy prosty kwietnik, natomiast zaawansowana kwietnik złożony.
  2. Na drugich warsztatach uczestnicy wykonają woskowijkę – ekoalternatywę dla folii spożywczej i jednorazowych pojemników.
  3. Trzecim działaniem będą odpowiednio dobrane ćwiczenia usprawniają ciało i pełniące funkcje rehabilitacyjne czyli gimnastyka rekreacyjna.
  4. Czwarty element to wycieczka do Lublina, która oprócz walorów krajoznawczych będzie okazją do integracji społecznej i kulturowej.
  5. Ostatnim, piątym działaniem będzie spotkanie edukacyjno-kulturalne. Prowadzący obali mity alkoholowe, dowiemy się o szkodliwości łączenia alkoholu z lekami, jak omijać okazje do wypicia oraz poznamy sztukę odmawiania. Po wykładzie przejdziemy do gier stolikowych usprawniających pamięć, koncentrację uwagi i refleks.

Realizacja działań z projektu „Rozstajemy się z pandemią, wracamy do działania” będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z Gminy Sokółka z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku.

(KB)


Zobacz również

Skip to content