Dzieje jednej rodziny z historią w tle

W piątkowe popołudnie 4 marca, w Kamienicy Tyzenhauza Sokólskiego Ośrodka Kultury miało miejsce spotkanie promocyjne dotyczące publikacji wspomnień mieszkańca wsi Sokolany (pow. sokólski) – Stanisława Sańko (1924-2008).

Zdjęcie grupowe

Stanisław Sańko urodził się w 1924 roku, przez całe życie zajmował się prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Mając 77 lat zachęcony przez rodzinę, zaczął spisywać swoje wspomnienia. W ośmiu zapisanych ręcznie zeszytach (2001-2008) zawarł dzieje swojej rodziny. Własne opowieści dotyczące ważnych dla społeczności Sokolan wydarzeń, szczególnie tych dramatycznych – związanych z okresem wojny i okupacji, uzupełniał również o relacje innych świadków historii – swoich sąsiadów, znajomych (przeprowadzając wywiady m.in. na temat podpalenia wsi Sokolany przez wycofujące się oddziały niemieckie, wysadzenia kościoła w Sokolanach, losów partyzantów, osób wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec).

Autor starał się jak najwierniej dać również wyobrażenie o życiu na wsi, dlatego sięgał do zasłyszanych opowieści swoich przodków, dając opis zajęć, wyglądu gospodarstw rolnych sprzed czasu II wojny światowej. Wszystko to jest pisane językiem prostym, pełnym anegdot, szczegółów poruszających wyobraźnię – dających niebywałą lekkość lekturze. Książkę czyta się z przejęciem również dlatego, że dużą jej część stanowi zapis dramatów i tragedii rodzinnych (np. mówi o dramacie rodzin ze wsi Jacowlany, ludzi którzy zginęli w czasie działań wojennych w lipcu 1944 roku, opisuje trudne losy rodziny swoich teściów).

Opracowaniem “Wspomnień zapisanych w zeszytach” Stanisława Sańko zajął się syn autora – Czesław Sańko. Książka została przez niego opatrzona posłowiem, krótką informacją genealogiczną o rodzinie i zilustrowana zdjęciami rodzinnymi. Edycją i przygotowaniem wspomnień do druku zajęła się wnuczka autora – Anna Kaszyc.

W czasie promocji uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się w jaki sposób wyglądała praca nad książką, zobaczyć oryginały zeszytów, zapoznać się ze zdjęciami i dokumentami rodzinnymi jej autora.

Publikacja została wydana w niskim nakładzie, w zamierzeniu miała być pamiątką rodzinną, uczestnicy spotkania mieli więc niepowtarzalną okazję jej zakupienia.

Książka dostępna jest do wypożyczenia z archiwum Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury oraz w Bibliotece Publicznej w Sokółce.

Edyta Wiśniewska, SOK

Relacja fotograficzna z wydarzenia autorstwa Krzysztofa Frejusa.


Zobacz również

Skip to content