Razem dla Ukrainy

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska aktywnie włączyła się w szereg działań na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Sokółka solidarna z Ukrainą

Już w pierwszych dniach wojny na Ukrainie, Burmistrz Sokółki wspólnie z Fundacją Sokólski Fundusz Lokalny, zorganizowali zbiórkę darów rzeczowych. Zbiórka trwa nieprzerwanie, a wszystkie przekazane rzeczy trafiają z Sokółki bezpośrednio do organizacji pozarządowych w Ukrainie.

Bardzo ważne jest też porozumienie zawarte przez różne podmioty: Burmistrza Sokółki, Caritas oraz osoby fizyczne skupione wokół akcji „SOKÓŁKA I OKOLICE – pomagamy Ukrainie”. W ramach porozumienia stworzony został formularz do rejestracji osób, które chcą zaoferować swoją pomoc uchodźcom z Ukrainy. W ten sposób wspólnie koordynujemy tworzenie bazy danych takich jak zasoby mieszkaniowe czy potencjalne miejsca pracy. Formularz jest dostępny pod adresem: https://forms.gle/nPic45bvMQi5U71p7

Ukrainie pomagają też szkoły podstawowe i przedszkola z terenu sokólskiej gminy. Placówki te zbierają dary, które trafiają do gminnego magazynu pomocy, jaki jest obsługiwany przez Sokólski Fundusz Lokalny. Stamtąd gminnym transportem trafia do organizacji pozarządowych w Ukrainie.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby włączyli się do pomocy uchodźcom z Ukrainy!
Osoby, które chcą pomóc i mają związane z tym pytania, mogą dzwonić do Urzędu Miejskiego w Sokółce na nr 85 711 09 19 w godz. 8-15.30 (od poniedziałku do piątku).

(DB)


Zobacz również

Skip to content