Informacja dla osób ubiegających się o komputer w programie „Granty PPGR”

Baner Polska Cyfrowa

Uprzejmie informujemy, iż wniosek Gminy Sokółka o powierzenie grantu w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, został zaakceptowany.

Pragniemy równocześnie poinformować, iż Wnioskodawca, tj. gmina oczekuje obecnie na zaproszenie do podpisania umowy przez Operatora programu.

Dofinansowanie przyznane Gminie Sokółka wynosi 278 200,00 zł i może zostać przeznaczone na zakup i ubezpieczenie 107 laptopów. Cena jednostkowa laptopa została określona przez Operatora programu na poziomie 2 500,00 zł, a nie jak pierwotnie zakładano 3 500,00 zł.

Po podpisaniu przez Gminę Sokółka umowy o powierzenie grantu oraz przeprowadzeniu postępowania przetargowego na zakup komputerów, będziemy kontaktować się z mieszkańcami, którzy złożyli stosowne oświadczenia i dokumenty wymagane w konkursie „Granty PPGR” w celu podpisania umowy przekazania sprzętu.

Referat Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych


Zobacz również

Skip to content