Zaproszenie na zebranie wiejskie

Burmistrz Sokółki zaprasza mieszkańców Sołectwa Podkamionka na zebranie wiejskie w dniu 25 października 2021 r. o godzinie 16.30 – Podkamionka 9, 16-100 Sokółka.

ZAŁĄCZNIK:

Zarządzenie nr 484/2021 Burmistrza Sokółki z dnia 15 października 2021 r.w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Podkamionka w Gminie Sokółka.

(EM)


Zobacz również