Powstanie nowoczesna strefa wypoczynku nad zalewem w Sokółce!

W dniu 10 września 2021 Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wraz z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego oraz Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesławą Burnos podpisali umowę na realizację zadania pn. „Remont-modernizacja części infrastruktury rekreacyjnej OSiR w Sokółce na części działek nr 2935 i 3009/2”.

W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:

  • przebudowa  i modernizacja istniejących murków betonowych,
  • demontaż i utylizacja istniejących wierzchnich płyty betonowych,
  • przebudowa istniejącej pochylni betonowej,
  • rozbiórka istniejących schodów betonowych
  • montaż 12 ławek – leżaków.

Całkowita wartość zadania: 151 153,21 zł

Dofinansowanie: 55 629,00 zł

Wkład własny: 95 524,21 zł

Dofinansowanie pozyskano w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Cel ogólny 2 Rozwój turystki, sportu i rekreacji z wykorzystaniem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych, Cel szczegółowy 2.3 Rozwój infrastruktury turystycznej, przedsięwzięcie 2.3.1. Inwestycje w infrastrukturę turystyczna i rekreacyjna na operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w poddziałaniu 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

DO POBRANIA: Pan sytuacyjny

(JF)


Zobacz również