Na harcerskim obozie

130 osób w wieku od 6 do 22 lat uczestniczy w obozie Hufca ZHP Sokółka w bazie harcerskiej w Kamiennej Nowej koło Dąbrowy Białostockiej. Wśród nich są zuchy i harcerze z Sokółki, Kuźnicy, Dąbrowy Białostockiej, Janowa, Sidry i Lipska.

Na obozie

Baza sokolskiego Hufca ZHP  w Kamiennej Nowej położona jest w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zaledwie 800 metrów dzieli ją od kąpieliska na Biebrzy.

-Jest super! Cały czas coś się dzieje. Mamy ciekawe zajęcia, gry, zabawy. Poznajemy nowych przyjaciół. Żal będzie stąd odjeżdżać – powiedziały harcerki.

Obóz w Kamiennej Nowej „Lato z Kamionkiem” rozpoczął się 23 lipca, a zakończy – 1 sierpnia.

W czwartek 29 lipca 2021 roku – na zaproszenie Komendanta Hufca ZHP Sokółka Łukasza Kojta – uczestników obozu odwiedził Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.

-Doskonale znam bazę w Kamiennej Nowej, bo wielokrotnie przyjeżdżałem tutaj z harcerzami, kiedy byłem Komendantem sokólskiego Hufca – powiedział Adam Kowalczuk.

Zajęcia z uczestnikami obozu prowadzone są z podziałem na metodyki: zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy. Program obozu oparto na metodzie harcerskiej.

W ciągu dwóch tygodni dla młodych ludzi, zakwaterowanych w bazie w Kamiennej Nowej, przygotowano wiele atrakcji. Był wyjazd do hodowli alpaków (dla zuchów), spływ kajakowy (dla harcerzy starszych i wędrowników), paintball (dla harcerzy), zabawa na dmuchańcach. Zorganizowano także festiwal kolorów i tworzenie koszulek obozowych, a także kącik historyczny związany z następującymi osobami: Tadeuszem Różewiczem, Krzysztofem Kamilem Baczyńskim, Cyprianem Kamilem Norwidem, Prymasem Stefanem Wyszyńskim.

Obóz „Lato z Kamionkiem” otrzymał dofinansowanie:

  • ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030;
  • ze środków otrzymanych z Kuratorium Oświaty w Białymstoku w ramach wykonania zadania publicznego „Wspieranie wykonania zadań publicznych w zakresie organizacji w roku 2021 letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa podlaskiego”.

(DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również