Burmistrz Sokółki wspiera harcerstwo

18 czerwca Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska spotkała się z Komendą Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Sokółce, z jej komendantem Łukaszem Kojtą.

Zdjęcie grupowe

W spotkaniu uczestniczyli także: komendant Białostockiej Chorągwi ZHP Krzysztof Jakubowski, Adam Kowalczuk zastępca burmistrza, Agnieszka Kozakiewicz zastępująca dyrektora Sokólskiego Ośrodka Kultury. Podczas spotkania oficjalnie otwarto nową siedzibę harcerskiej komendy w Sokółce w budynku SOK, przekazano harcerzom busa, który był w użytkowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz podpisana została umowa przekazująca 15 000 zł na realizację przez ZHP zadania pn. „Zakochaj się w harcerstwie” (wsparcie z gminnych środków profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii).

– ZHP jest organizacją niezwykle zasłużoną, od ponad wieku działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Nieprzerwanie wychowuje, bawi i kształci młodych ludzi. Najwyższy czas na to, by w naszym mieście funkcjonowała w godnych warunkach – zasłużyła na to, zasłużyła na naszą wdzięczność – powiedziała Ewa Kulikowska Burmistrz Sokółki.

Komendant hufca Łukasz Kojta stwierdził: – Dziękujemy Pani Burmistrz za życzliwość i wsparcie. Dzięki temu czujemy się potrzebni i docenieni. Niezmiennie będziemy działać na rzecz naszej lokalnej społeczności. 


Zobacz również