Nowe boiska w Starej Kamionce

Baner z logówkami

Będą kosztowały prawie 117 tysięcy złotych, z czego prawie 90 tysięcy to dofinansowanie z funduszy europejskich. W środę 28 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Sokółce Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos i Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska podpisały umowę na realizację projektu „Remont-modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Starej Kamionce”. Inwestycja ma zakończyć się w trzecim kwartale 2021 roku.

Przekazanie umów

– Cieszę się, że możemy wspierać małe ośrodki szkolne w zakresie takich inwestycji. Dzieje się tak dzięki naszej współpracy z Urzędem Marszałkowskim – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

Cel projektu: Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Sokółka poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przyszkolnego w miejscowości Stara Kamionka w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności.

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja boiska sportowego oraz placu przyszkolnego w miejscowości Stara Kamionka polegającego na:
1. Zmiana nawierzchni istniejącego boiska do gry w piłkę nożną (demontaż i utylizacja istniejącej nawierzchni żwirowej, modernizacja boiska).
2. Skocznia do skoku w dal.
3. Montaż ławek.

Wydatki ogółem: 116.777,45 zł
Dofinansowanie: 89.998,05 zł
Wkład własny: 26.779,40 zł

Gmina Sokółka pozyskała dofinansowanie w ramach naboru ogłoszonego przez LGD Szlak Tatarski typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali w ramach, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

(JF, DB) Fot.: D. Biziuk


Zobacz również

Skip to content