Zwrot opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dotyczy sprzedaży alkoholu w lokalach gastronomicznych na terenie gminy Sokółka

W związku z wejściem w życie Uchwały nr XXXVI/22/2021 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwolnienia z drugiej raty płatnej do 31 maja 2021 r. oraz przedłużenie do 31 grudnia 2021 r. terminu wniesienia trzeciej raty opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, płatnej do 30 września 2021 r. w lokalach gastronomicznych na terenie gminy Sokółka, przedsiębiorcy którzy dokonali jednorazowej wpłaty (3 raty) za cały rok mogą złożyć wniosek o zwrot drugiej raty.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Sokółce, nie później niż do 30 kwietnia 2021 roku, zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik w/w uchwały.

Do pobrania: Wzór wniosku

(ML)


Zobacz również

Skip to content