W nowym żłobku w Sokółce

Dotychczas opieką żłobkową w Sokółce objętych było 32 dzieci. Dokładnie tyle miejsc miał żłobek, który funkcjonował w budynku Przedszkola nr 5. Od 1 marca 2021 roku rozpocznie funkcjonowanie nowy Żłobek Miejski w Sokółce, gdzie będzie uczęszczało 82 dzieci. Uroczyste otwarcie obiektu – zlokalizowanego w budynku należącym do Szkoły Podstawowej nr 1 (przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Pocztowej) – odbyło się w piątek 26 lutego 2021 roku.

W budynku, gdzie mieści się Żłobek Miejski, przeprowadzono generalny remont.

Przecięcie wstęgi - zdjęcie grupowe

W sumie wydatki związane z utworzeniem tej placówki wyniosły 4 mln 880 tys. zł. Pozyskane przez Gminę Sokółka dofinansowanie opiewało na kwotę 2 mln 410 tys. 386 zł (w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” – 1 mln 250 tys. zł oraz Projektu „Gmina Sokółka przyjazna rodzicom”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – 1 mln 160 tys. 386 zł). Wkład własny Gminy wyniósł 2 mln 469 tys. 613 zł.

– To szczególne miejsce tworzyło wiele osób. Cieszę się, że mogło ono powstać, bo Sokółka bardzo go potrzebowała – podkreśliła Dyrektor Żłobka Miejskiego w Sokółce Ewa Puszko.
– Dzięki staraniom władz samorządowych, możemy dziś uczestniczyć w tym wydarzeniu. Gratuluję twórcom tego przedsięwzięcia, a wszystkim, którzy będą z niego korzystać, życzę zdrowia i bezpiecznego pobytu – powiedziała Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos.

Radość z powstania żłobka wyraził także członek Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Sokółce Krzysztof Szczebiot. Głos zabrał także Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.
– Utworzenie Żłobka Miejskiego jest odpowiedzią sokólskiego samorządu na trudną sytuację rodziców, którzy chcą powrócić na rynek pracy. Chcieliśmy, aby mogli oni pogodzić pracę zawodową z opieką nad dziećmi. Chcieliśmy również dobrze wykorzystać nasze zasoby lokalowe. Ważne jest też, że w tym miejscu utworzonych zostało 11 nowych miejsc pracy (w sumie w nowym żłobku pracuje 19 osób) – wyliczył Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk.
– Jestem przeszczęśliwa! – podkreśliła Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska. – Właśnie tutaj, w tym budynku, zaczynałam swoją edukację. To miejsce jest przepełnione miłością i dobrocią. To jedyny taki żłobek w powiecie sokólskim – powiedziała Pani Burmistrz.

Burmistrz Sokółki serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej pięknej placówki – na czele z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i Wojewodą Podlaskim. Pani Burmistrz podziękowała także Wicemarszałkowi Wiesławie Burnos, a także swoim Zastępcom – odpowiedzialnemu za gminną oświatę Adamowi Kowalczukowi oraz kierującemu gminnymi inwestycjami Adamowi Juchnikowi. W dowód wdzięczności, Pani Burmistrz wręczyła Wicemarszałkowi Wiesławie Burnos oraz Dyrektor Żłobka Miejskiego Ewie Puszko sokólskie anioły oraz własnoręcznie wykonane dżemy – jak podkreśliła – „z sercem gotowane”.

Nowy obiekt poświęcili: Proboszcz parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce ks. Jarosław Ciuchna i Proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce ks. Włodzimierz Misiejuk. Podczas oficjalnego otwarcia odbyło się przecięcie symbolicznej wstęgi. Następnie wszyscy pozowali do pamiątkowego zdjęcia. Na zakończenie Dyrektor Ewa Puszko zaprosiła do zwiedzenia obiektu, a następnie – do poczęstowania się tortem.

W ramach poniesionych podczas inwestycji wydatków: wyremontowano budynek, utworzono plac zabaw, zakupiono wyposażenie na kwotę 50 tys. zł (meble, rolety, akcesoria łazienkowe, wyposażenie jadalni, laptop itp.), zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 50 tys. zł (zabawki, zestaw pianek malucha, maty, jeździki, monitor interaktywny, wózki, pufy ze zwierzętami. kąciki zabaw), wyposażono pomieszczenia na kwotę 142 tys. 890 zł (stoliki, krzesełka, przewijaki, szafy na pomoce dydaktyczne, dywany, basen z piłeczkami, lodówkę, pralkę, suszarkę do ubrań, zmywarkę z funkcją wyparzarki, zabawki).

D. Biziuk
Fot.: D. Biziuk


Zobacz również