Rozpoczęcie roku szkolnego w sokólskich placówkach

Burmistrz Sokółki Pani Ewa Kulikowska 1 września 2020 roku uroczyście rozpoczęła rok szkolny w Szkole Podstawowej w Janowszczyźnie, której budynek przeszedł kapitalny remont i rozbudowę.

Inauguracja roku szkolnego

-Jestem przekonana, że rok szkolny będzie dla Was, Drodzy Uczniowie, nie tylko kolejnym rokiem nauki, ale przede wszystkim czasem poszukiwań, ciekawych doświadczeń, zdobywania nowych umiejętności, rozwijania pasji i zainteresowań. Cieszę się, że macie tak piękną, wyremontowaną szkołę. Życzę Wam, by był to rok lepszy od poprzednich. Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, w pierwszym dniu roku szkolnego życzę Państwu zarówno satysfakcji z działania na rzecz uczniów i wychowanków, jak i radości z uczenia. Wszyscy wiemy, jak wielką rolę w edukacji młodego pokolenia odgrywa postawa, wiedza, oddanie i rzetelne wykonywanie pracy przez Nauczycieli, Wychowawców i Pedagogów. To dzięki Waszej ofiarności i umiłowaniu zawodu kolejne pokolenia mogą pogłębiać swoją wiedzę i kształtować umysł. Szanowni Rodzice, niech osiągnięcia Waszych dzieci będą nieustającym powodem do dumy. Uczniowie i rodzice są największym kapitałem nowoczesnej szkoły. Włączajcie się w pracę szkoły, tak aby skutecznie pomagać swoim dzieciom w rozwijaniu ich zdolności – powiedziała Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

W Szkole Podstawowej w Boguszach, na rozpoczęciu roku szkolnego obecny był Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk, który przywitał nową Panią Dyrektor Krystynę Pakuła. W  szkołach i przedszkolach, zamiast uroczystej akademii były jedynie spotkania uczniów z wychowawcą i obowiązkowe maseczki. W nowym roku, uczniowie będą musieli zmierzyć się nie tylko z nauką, ale również z przestrzeganiem reżimu sanitarnego.

-Trzeba dezynfekować ręce, nie można się niczym dzielić, nie można nikomu przybijać piątek. W celu osiągnięcia jak największego dystansu, na ile pozwalają rozmiary sali są porozsuwane stoliki. Idziemy też w kierunku tego, żeby to nauczyciel decydował o przerwach, żeby ograniczyć ilość wspólnego czasu, który uczniowie spędzają na korytarzu. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły – powiedziała dyrektor Krystyna Pakuła.

W imieniu Burmistrz Sokółki Ewy Kulikowskiej podczas wizyty w żłobku, Zastępca Burmistrza Adam Kowalczuk oraz Kierownik Referatu Oświaty Anna Żemajduk przekazali grawerton oraz kwiaty Pani Lucynie Szymańskiej, która zakończyła pełnienie funkcji Dyrektora Miejskiego Żłobka w Sokółce. Pan Kowalczuk podziękował za trud i zaangażowanie włożone w doskonałe kierowanie placówką. Miejski Żłobek, którym kierowała Pani Lucyna Szymańska może poszczycić się wieloma osiągnięciami, a podejmowane działania charakteryzowały się wyjątkowym profesjonalizmem. –Pani osiągnięcia jako Dyrektora były ogromne i stawiają Panią w rzędzie osób zasługujących na wyjątkowe uznanie i szacunek. Życzę Pani zdrowia, samych pomyślnych i najpiękniejszych chwil oraz spełnienia wszelkich marzeń – powiedział Zastępca Burmistrza.

Podczas spotkania Zastępca Burmistrza powitał nową Dyrektor Miejskiego Żłobka Panią Ewę Puszko. Powiedział, że doskonale zdaje sobie sprawę jak ważne i odpowiedzialne obowiązki spoczną na jej barkach. Życzył udanych inicjatyw i trafnych decyzji w zarządzaniu oraz owocnej współpracy z pracownikami, wychowankami oraz organem prowadzącym.

Referat Oświaty


Zobacz również

Skip to content