Szkolny budżet partycypacyjny w Starej Kamionce

Budżet partycypacyjny - logo

W maju bieżącego roku Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce zgłosiła chęć uczestnictwa w projekcie pod tytułem “Akcelerator aktywności obywatelskiej”. Jest to przedsięwzięcie zainicjowane przez Fundację Soclab- Laboratorium Badań i Działań Społecznych oraz Fundację Otwarta Edukacja.

Wniosek złożony przez SP w Starej Kamionce został pozytywnie rozpatrzony przez organizatorów przedsięwzięcia. Oznacza to, iż wraz z siedmioma szkołami woj. podlaskiego placówka ta przystępuje do realizacji projektu.

Czym jest projekt “Akcelerator aktywności obywatelskiej”? Przedsięwzięcie dotyczy szkolnych budżetów partycypacyjnych. Do projektu przystąpiło osiem szkół z woj. podlaskiego (w tym SP w Starej Kamionce). Celem głównym idei jest zaktywizowanie społeczności szkolnych poprzez realizację budżetów partycypacyjnych we wszystkich zaangażowanych placówkach. Każda z nich otrzyma kwotę o wartości 2000 zł, jest to budżet, który został nazwany funduszem partycypacyjnym. Uczniowie będą mieli realny wpływ na to, na co zostaną przeznaczone pozyskane pieniądze. Za realizację procedury budżetu partycypacyjnego odpowiedzialne będą zespoły uczniowskie wraz z opiekunem, które najpierw zostaną przeszkolone.

W SP w Starej Kamionce powołano zespół do spraw realizacji projektu. Jego skład to troje uczniów klasy siódmej: Dominika Nowak, Maja Mazur oraz Maciej Wróblewski. Koordynatorem projektu jest p. Anna Edyta Rećko. Uczestnicy projektu spotykają się na cotygodniowych szkoleniach z zakresu tworzenia regulaminów dotyczących przeprowadzania szkolnych budżetów partycypacyjnych. Zespół jest na etapie przygotowywania dokumentacji, natomiast realizacja działań projektu przypada na wrzesień 2020r. W trakcie projektu uczestnicy nabywają nowe kompetencje i umiejętności. Uczą się promowania własnych pomysłów, planowania oraz pracy w zespole. Projekt daje możliwość wzmocnienia w uczniach poczucia sprawstwa oraz integracji społeczności szkolnej wokół wspólnych celów. Każdy uczeń SP w Starej Kamionce będzie mógł zgłosić swoją propozycję na spożytkowanie pieniędzy z budżetu partycypacyjnego. Pomysłodawcy przeprowadzą kampanie wyborcze, natomiast w październiku odbędzie się demokratyczne głosowanie.

Realizacja wyżej wymienionych działań jest możliwa dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Anna Edyta Rećko


Zobacz również

Skip to content