Rozpoczął się cykl warsztatów fotograficznych

W ramach działania współfinansowanego przez Gminę Sokółka realizującą zadania w dziedzinie kultury w 2019 roku, w weekend 14-15 września 2019 r. rozpoczął się cykl bezpłatnych warsztatów fotograficznych z projektu “Z życia Sokółczan 1919-2019” organizowany przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce we współpracy z Muzeum Ziemi Sokólskiej Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Projekt warsztatów obejmuje dwa weekendy, w ramach 12-stu godzin bezpłatnego szkolenia uczestnicy warsztatów, pod okiem prowadzącego, poznają tajniki trudnej sztuki jaką jest fotografia oraz nabierają nowych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w praktyce.

Sylwia Nowakowska

Skip to content