Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Sokółce

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2 zwołuje Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 (ulice: Dolna, Zygmunta Starego, Królowej Bony, Skłodowskiej, Roski Małe, Nowa (część), Górna (część), Zabrodzie) na dzień 18 lipca 2019 r. (czwartek), na godz. 17.00 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Sokółce (ul. Szkolna 2).

Porządek obrad:

  1. Przywitanie zebranych. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Zaakceptowanie porządku obrad przez Zarząd Osiedla.
  3. Przedstawienie kluczowych potrzeb Osiedla Nr 2.
  4. Uzupełnienie lub zmodyfikowanie potrzeb przez zebranych mieszkańców. Ustalenie priorytetów.
  5. Dyskusja, zapytania, sformułowanie wniosków.
  6. Zapisanie do realizacji wniosków, które zostaną przekazane Burmistrzowi Sokółki oraz Radnej mieszkającej na Osiedlu.
  7. Zakończenie Zebrania Mieszkańców.

Serdecznie zapraszam.
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Nr 2
Elżbieta Borowska


Zobacz również

Skip to content