Kwietniowe dyżury w punkcie konsultacyjnym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

  • prawnik – 3, 10 kwietnia 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • psychiatra – 8, 29 kwietnia 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • psycholog – 2, 9 kwietnia 2019 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • pedagog – 4, 11 kwietnia 2019 r. w godz. 15.30 – 17.30

16 kwietnia 2019 r. w godz. 15.00 – 18.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.

OPS


Zobacz również