18 lat Prymusa

Logo SFL

Program Stypendialny „Prymus” dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich jest prowadzony przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny od 2001 roku, we współpracy z Fundacją im. Stefana Batorego i Urzędem Miejskim w Sokółce.

W ciągu 18 lat z programu „Prymus” przyznano 584 stypendia o wartości 636 500 zł. Środki na ten cel pochodziły z:

  • dotacji Fundacji im. Stefana Batorego – 284,750 zł
  • Urzędu Miejskiego w Sokółce – 180 000 zł
  • ze zbiórek i darowizn Sokólskiego Funduszu Lokalnego – 155 450 zł
  • Starostwa Powiatowego w Sokółce 16 000 zł.

W bieżącym roku wyjątkowo przyznano stypendia z jednorazową wypłatą dla 22 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Oprócz dotacji w programie „Równać Szanse” z Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacja SFL otrzymała dotacje na wsparcie instytucjonalne, jak również na różne wydarzenia związane z historią Polski. I tak w latach 2004/2005 realizowano wraz z Gimnazjum nr 1 w Sokółce oraz Gimnazjum z Rohlitz z Niemiec projekt pt. „Dzielmy się zielenią” – wartość projektu 54 tyś. złotych.

W roku 2014, ze środków Fundacji Batorego realizowano projekt pt. „W samo południe”, poświęcony 25-leciu Pierwszych Demokratycznych Wyborów w Polsce, wartość projektu wyniosła 5 tyś zł. Dwukrotnie fundacja korzystała ze wsparcia instytucjonalnego po 20 tyś zł.

W bieżącym, 2018 roku Fundacja SFL kończy współpracę z Fundacją im. Stefana Batorego. Z tej okazji fundacja składa Dyrekcji i Pracownikom Fundacji im. Stefana Batorego serdeczne podziękowania, kierowane również do byłej Dyrektor Fundacji Anny Rozickiej i obecnej Dyrektor Ewy Kulik oraz do pań z programu stypendialnego/: Sylwii Maksim- Wójcickiej i Agnieszki Zowczak.

Inne stypendia Fundacji

Oprócz stypendiów „Prymus” Fundacja „SFL” od 2000 roku prowadzi inne programy stypendialne dla uczniów i studentów. Zaczynano w 2000 roku od trzech stypendiów po 1000 zł dla studentów. Od 2001 roku dofinansowywane są Stypendia Pomostowe przy współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. W tym roku nominowano 5 stypendystów.

Od 2011 roku przyznawane są stypendia w programie „Sokół” The Pucilowski Foundation dla uczniów ostatniej klasy szkół średnich, studentów dziennych i zaocznych,. W ciągu 8 lat przyznano 171 stypendiów na wartość 527 800 zł.

W bieżącym roku Komisja przy SFL przyznała 19 stypendiów „Sokół” po 3 800 zł, łącznie 72 200 zł.

Fundacja Sokólski Fundusz Lokalny składa podziękowania dla nieżyjącej już Pani Anny Sokolik oraz jej spadkobiercom – Panu Szymonowi i Pani Bożenie Kuczyńskim z Nowego Jorku, dzięki którym od dwóch lat prowadzone są stypendia imienne dla uczniów szkół średnich. W ubiegłym roku przyznano 3 stypendia po 1500 zł. W roku szkolnym 2018/2019 pani Grażyna Sienkiewicz z Warszawy ufundowała dwa stypendia po 1500 zł. Dziękujemy Pani Grażynie i zachęcamy innych do pójścia w jej ślady.

SFL


Zobacz również

Skip to content