Majowe Dni Książki w Boguszach

Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej w Boguszach jest uroczyste obchodzenie Majowych Dni Książki. W tym czasie są organizowane różne akcje, konkursy, apele i inscenizacje, które mają na celu zachęcić uczniów do częstego sięgania po książki i systematycznego korzystania z zasobów szkolnej biblioteki i czytelni.

Zdjęcie grupowe

9 maja 2018 r., zorganizowano konkurs recytatorski pt. „Rodzinne bajanie”. Jego celem była integracja społeczności lokalnej, rozbudzenie dziecięcej wyobraźni oraz rozwój zainteresowań literackich i poetyckich pasji uczestników. W konkursie wystąpiło 11 rodzin, w tym uczniowie, ich mamy oraz młodsze rodzeństwo. Recytatorzy prezentowali zarówno znane, jak i te mniej popularne wiersze polskich poetów: Jana Brzechwy, Ignacego Kraszewskiego i Juliana Tuwima.

Jury miało niełatwe zadanie z wyborem najpiękniejszych interpretacji tekstów. Ostatecznie postanowiono, że I miejsce za brawurową prezentację utworu Jana Brzechwy pt. „Pomidor” należy się rodzinie Sawickich (Natalii, Łukaszowi, Piotrowi i mamie Agnieszce), II miejsce przyznano rodzinie Waszczeniuków (Martynie i Pawłowi) za recytację wiersza „Dziad i baba” Ignacego Kraszewskiego, a na III miejscu ex aeuquo uplasowała się rodzina Sawków (Laura z mamą Ewą) prezentująca utwór pt. „Żaba” Jana Brzechwy i rodzina Zubielików (Natalia, Julia, Kornelia i mama Małgorzata) za wiersz „Bambo” Juliana Tuwima.

Wszyscy recytatorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i pięknie ilustrowanymi książkami literatury dziecięcej ufundowanymi przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Boguszach.

Dziękujemy uczestnikom za udział w „Rodzinnym bajaniu” i mamy nadzieję, że takich miłych, rodzinnych spotkań na terenie szkoły będzie coraz więcej.

SP w Boguszach

Skip to content