Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o marcowych dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

  • prawnik – 5, 20 marca 2018 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • psychiatra – 12, 26 marca 2018 r. w godz. 15.00 – 17.00
  • psycholog – 1, 8 marca 2018 r. w godz. 16.00 – 18.00
  • pedagog – 7, 21 marca 2018 r. w godz. 15.30 – 17.30

15 marca 2018r. w godz. 16.00 – 19.00 odbędzie się spotkanie Grupy Wsparcia dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.

Porady udzielane są bezpłatnie.

(OPS)


Zobacz również