Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce

Baner

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest poprawa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie placu zabaw nad zalewem w Sokółce.

Operacja obejmuje wykonanie nad zalewem w Sokółce infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
w zakresie ustawienia elementów placu zabaw wraz z robotami towarzyszącymi oraz ustawienia stojaków na rowery. Zostanie ustawionych 5 elementów: karuzela z 4 siedziskami, zestaw ogólnosprawnościowy w kształcie łódki, zestaw wspinaczkowy stożek, zestaw kołyszący gniazdo oraz zestaw kołyszący koniczynka. Elementy placu zabaw zostaną ustawione na powierzchni plaży po wykonaniu podsypki z drobnego piasku o gr. 10 cm wraz z wygrodzeniem terenu ze słupków drewnianych połączonych linami.

Przewidywane wyniki operacji:

Operacja przewiduje rozwój turystyki na obszarze LGD poprzez zwiększenie atrakcji turystycznych oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu.


Zobacz również

Skip to content