Rekrutacja do klas I w roku szkolnym 2018/2019

Od 6 marca 2018 r. rozpocznie się rekrutacja do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły zostały ustalone następujące kryteria, punktacja oraz dokumentacja potwierdzająca kryteria:

 1. w danej szkole uczy się rodzeństwo kandydata – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole, z wyłączeniem sytuacji określonej w art. 130 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe – 5 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 3. miejsce pracy rodzica znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 4. samotne wychowywanie kandydata przez rodzica – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej);
 5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt. (oświadczenie rodzica z klauzulą odpowiedzialności karnej).

DO POBRANIA:

Harmonogram rekrutacji

Uchwała Nr 49/283/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.

Wydział Oświaty

Rekrutacja dzieci do przedszkoli [WZORY WNIOSKÓW]

Szanowni Rodzice!
Burmistrz Sokółki informuje, iż od 27.02.2018 r. od godz. 8.00 do 5.03.2018 r. do godz. 15.00 – przyjmowane będą w przedszkolach, od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole, innej formy wychowania przedszkolnego, deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w danej placówce.

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2012 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2013 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2014 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2015 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku przez Rodzica, Burmistrz, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

DO POBRANIA:

Pełna treść informacji o rekrutacji

Harmonogram rekrutacji

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola (edytowalny)

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola

Wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (edytowalny)

Wzór wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Uchwała Nr 49/282/2017 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sokółka.

Wydział Oświaty

Plebiscyt na Supersportowca i Talent Sportowy

Baner

Tygodnik „Nowiny Sokólskie” organizuje po raz czwarty plebiscyt na Supersportowca i Talent Sportowy Powiatu Sokólskiego.

Plebiscyt ma charakter konkursu. Na łamach tygodnika prezentowani są kandydaci, którzy walczą o tytuł zwycięzcy i główną nagrodę, a mieszkańcy powiatu wybierają swoich faworytów w czterech kategoriach: Supersportowiec, Talent Sportowy, Osobowość Sportowa oraz Nauczyciel Wychowania Fizycznego.

Głosować można za pomocą:

 • Kuponów drukowanych w Nowinach Sokólskich
 • SMS-ów – numery na poszczególnych kandydatów można znaleźć na: facebook.com/nowinysokolskie

Głosowanie potrwa do 7 lutego 2018 r. Uroczysta gala z udziałem przedstawicieli władz, sponsorów, zawodników, działaczy oraz trenerów odbędzie się 9 lutego. Obszerna relacja z tego wydarzenia zostanie zamieszczona w Nowinach 12 lutego 2018 r.

Nowiny Sokólskie

Ferie w bibliotece, czyli wyjątkowa podróż z książką

W Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce trwają zajęcia pod wspólnym tytułem „Ferie w bibliotece”. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy przygotowali się do podróży w przygodę z literaturą i teatrem.

Ferie 2018

Przypomnienie wiersza J. Tuwima „Lokomotywa” posłużyło jako inspiracja do wspólnej zabawy. Dzieci poznawały księgozbiór biblioteki i lektury przydatne na każdą, nawet najdalszą podróż, barwnymi książkami zapełniły wagoniki pociągu i ruszyły we wspólną podróż.

Drugi dzień ferii spędzono czytając wiersze J. Brzechwy, bawiąc się w małe formy teatralne na ich podstawie. Przejrzano wiersze J. Tuwima oraz Jana Brzechwy i dokonano wyboru tekstu, który posłużył za scenariusz małej inscenizacji teatralnej. Wspólnie przygotowano dekorację, symboliczne charakteryzacje postaci oraz przećwiczono swoje role. ZOBACZ WIĘCEJ

Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokółce informuje o lutowych dyżurach specjalistów oraz pracowników socjalnych w punkcie konsultacyjnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Sokółka, ul. Wojska Polskiego 7).

 • prawnik – 6, 19 lutego 2018 r. w godz. 15.00 – 17.00
 • psychiatra – 12, 26 lutego 2018 r. w godz. 15.00 – 17.00
 • psycholog – 8, 22 lutego 2018 r. w godz. 16.00 – 18.00
 • pedagog – 7, 21 lutego 2018 r. w godz. 15.30 – 17.30

Porady udzielane są bezpłatnie.

(OPS)

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany

Plakat

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia 2018 r. najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić. Mikroprzedsiębiorcy, którzy nie chcą mieć problemów z przesłaniem JPK_VAT, już dziś powinni bezpłatnie założyć Profil Zaufany.

DO POBRANIA: Pełna treść informacji

Ministerstwo Cyfryzacji

Kalendarz imprez Podlaskiego ODR w Szepietowie

Plakat

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza na imprezy targowo-wystawiennicze, które odbędą się w 2018 roku. Jak co roku sezon zaczyna się już w kwietniu.

Imprezy ODR obejmują szeroki wachlarz tematów związanych z rolnictwem: ogrodnictwo, pszczelarstwo, sadownictwo, hodowle zwierząt, uprawy zbóż, budownictwo wiejskie, pasze. W tym roku Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie jest też współorganizatorem X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, która odbędzie się wraz z XXV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.

Serdecznie zapraszamy na Targi i Wystawy na których każdy z odwiedzających znajdzie dla siebie coś interesującego.

Podlaski ODR w Szepietowie

Ułani Krechowieccy w Sokółce

W niedzielę 28 stycznia 2018 roku sokółczanie mieli okazję spotkać się z uczestnikami I Zimowego Rajdu Konnego Szlakiem Powstań Narodowych, przygotowanym z okazji w 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości i 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Ułani Krechowieccy w Sokółce

Rajd zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Krechowieckich z Kobyłki. Jeźdźcy wyruszyli w trasę 20 stycznia z Kobyłki i Wołomina. Zakończenie rajdu przewidziane jest 10 lutego. W sumie ułani mają do pokonania 700 kilometrów. W niedzielę 28 stycznia uczestnicy rajdu konnego – na zaproszenie Burmistrza Sokółki Ewy Kulikowskiej – zawitali do Sokółki. Wieczorem jeźdźcy pojawili się na placu przy kościele pw. św. Antoniego Padewskiego, aby przedstawić krótkie widowisko plenerowe.

ZOBACZ WIĘCEJ

Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie

Plakat

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Biblioteka Publiczna w Sokółce serdecznie zapraszają na spotkanie autorskie z Leonardą Szubzda oraz promocję jej najnowszej książki pt. „Dziewczyny”. Pani Leonarda to emerytowana nauczycielka języka polskiego. Jest autorką wielu tomików poetyckich, m. in. „Zwyczajne obcowanie”, „cdn…”.

Jej wiersze zostały zamieszczone w wielu almanachach i antologiach. Amatorsko zajmuje się twórczością plastyczną. Bohaterkami najnowszej poezji i prozy pani Leonardy zostały kobiety, dziewczyny, które autorka spotkała na swojej drodze. Utwory te opowiadają o najważniejszych momentach w  życiu kobiety, pozwalają dostrzec sens rzeczy trudnych i pięknych.

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2018 r. o godz. 17 w czytelni biblioteki.

Biblioteka Publiczna w Sokółce

Już działa czujnik pomiaru jakości powietrza w Sokółce

Smog i zanieczyszczenie powietrza to jeden z najczęściej podejmowanych tematów w ostatnim czasie. W powietrzu, zwłaszcza zimą, znajduje się wiele niebezpiecznych dla zdrowia substancji. Głównymi czynnikami wpływającymi na powstawanie smogu są indywidualne źródła ciepła i złej jakości opał wykorzystywany do ogrzewania domów.

Monitorowanie jakości powietrza w Sokółce

Celsium – dostawca ciepła systemowego – nie pozostaje obojętny na ten problem. Firma uruchomiła system urządzeń pomiarowych, których zadaniem jest identyfikowanie zagrożeń. We wszystkich miastach, gdzie zlokalizowane są ciepłownie Celsium, więc również w Sokółce, działają sensory monitorujące stan powietrza. Wszyscy mieszkańcy mogą na bieżąco kontrolować wyniki pomiarów i sprawdzać poziom pyłu zawieszonego w powietrzu.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanem zapylenia powietrza. Dostępne są nie tylko bieżące odczyty, ale też dane za ostatnią dobę (z których wynika, że największe zanieczyszczenie występuje około godz. 19.00).

Link do odczytu pomiarów w Sokółce:

https://map.airly.eu/pl/#latitude=53.41278&longitude=23.52538&id=2646

Źródło: Celsium

Młodzicy UKS Mikolo zwyciężyli w Augustowie

W niedzielę, 14 stycznia 2018 r. drużyna siatkarska młodzików UKS Mikolo Sokółka zmierzyła się w wyjazdowym pojedynku z ekipą UKS Centrum Augustów. Mecz był rozgrywany w ramach wojewódzkiej ligi młodzików.

Młodzicy Mikolo Sokółka 2018

Obie drużyny przystąpiły do meczu bardzo zmotywowane. Nasi siatkarze od początku stopniowo budowali przewagę i ostatecznie pewnie zwyciężyli w pierwszym secie 25:17. Druga część zaczęła się od niepewnej gry Mikolo, która mogła być spowodowana zmianami w wyjściowym składzie. Sytuację skrzętnie wykorzystali gospodarze wychodząc na czteropunktowe prowadzenie. Nasi siatkarze uspokoili jednak grę i zaczęli odrabiać straty, a seria kilku mocnych zagrywek Damiana Kucharewicza wyprowadziła nasz zespół na kilku punktowe prowadzenie, które udało się utrzymać do końca seta (25:21). ZOBACZ WIĘCEJ

Rozpoczęły się „Ferie w Mieście”

Rozpoczęły się długo oczekiwane ferie zimowe. Jedną z głównych atrakcji, tegorocznej zimowej przerwy od nauki, są półkolonie pod nazwą „Ferie w Mieście” organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Ferie w mieście

Na zbiórce pierwszego stawiło się ponad 50 dzieci, które zostały podzielone na 4 grupy: pływacką, taneczną oraz dwie ogólno-sportowe. Po przywitaniu dzieci  z nowymi wychowawcami wszyscy razem przystąpili do zajęć integracyjnych. Gry zapoznawcze oraz zabawy pozwoliły nawiązać lepszy kontakt obozowiczów  między sobą oraz z opiekunami. Kolejnym punktem zajęć były pogadanki z funkcjonariuszami służb: Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Tematem zajęć były zasady bezpiecznego wypoczynku podczas ferii oraz zapoznanie się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy. ZOBACZ WIĘCEJ

Program pomocy osobom bezdomnym

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”. Wsparcie finansowe będą mogły dostać projekty z jednego z modułów:

MODUŁ I: PROFILAKTYKA
Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych;
Kwota dofinansowania od 50 000 zł do 100 000 zł.

MODUŁ II: AKTYWIZACJA
Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;
Kwota dofinansowania od 50 000 zł do 150 000 zł.

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów;
Kwota dofinansowania od 50 000 zł do 300 000 zł.

MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

Ogłoszenie o planowanej przycince drzewa

Burmistrz Sokółki informuje, że w dniu 27 stycznia 2018 r. (w sobotę) od godziny 8.00 prowadzona będzie przycinka korony lipy drobnolistnej, rosnącej przy ul. Ściegiennego w Sokółce (obok siedziby Banku Spółdzielczego).

W związku z powyższym prosimy kierowców aut oraz osoby prowadzące handel na sąsiednim rynku o nie zastawianie samochodami i stoiskami części chodnika i miejsc postojowych, bezpośrednio sąsiadujących z drzewem, celem uniknięcia zagrożeń mogących wystąpić na skutek prowadzonych prac.

Prace mogą potrwać do godz. 10. Za utrudnienia przepraszamy.

Wydział GR

Karnawałowy koncert z orkiestrą

Owacje na stojąco zgotowała widownia zgromadzona w kinie „Sokół” dla członków i kapelmistrza Miejskiej Orkiestry Dętej z Sokółki. W niedzielę 21 stycznia 2018 roku odbył się IV Koncert Karnawałowy przygotowany przez młodych muzyków.

Orkiestra z Sokółki

Ci, którzy zdecydowali się spędzić niedzielne popołudnie w sokólskim kinie, wysłuchali kilkunastu utworów w wykonaniu orkiestrantów.

-Życzymy Państwu wielu wrażeń muzycznych – powiedział kapelmistrz Leszek Szymczukiewicz.

-Właśnie udowodniliście, że orkiestra dęta może brzmieć jak porządna orkiestra symfoniczna – podkreślił po koncercie Zastępca Burmistrza Sokółki Adam Kowalczuk. Pan Burmistrz pogratulował młodym ludziom talentu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Świetna zabawa na krytej pływalni

Dmuchańce na pływalni

Serdecznie zapraszamy do korzystania z dmuchanych atrakcji na krytej pływalni w czasie ferii zimowych!

Super zabawa na wodnym torze przeszkód dedykowana jest dla osób w wieku od 6 lat, które potrafią pływać. Dzieci w wieku 6-10 lat mogą wejść na wodny plac zabaw jedynie pod opieką osoby dorosłej. Pokonanie dmuchanych przeszkód sprawi wiele frajdy nie tylko dla maluchów, ale również dla dorosłych!

Jednocześnie przypominamy, że w czasie ferii dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia płacą jedyne 3 zł za pierwszą godzinę korzystania z pływalni. Za wodne atrakcje dmuchane nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Krzysztof Zaniewski, OSiR

Zaproszenie na koncert kolęd i pastorałek

Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska i Sokólski Ośrodek Kultury zapraszają na koncert „Kolędy i Pastorałki. Na styku kultur.”, który odbędzie się dnia 28 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w kinie „Sokół”.

Tradycyjnie już, na zaproszenie ośrodka kultury i sokólskiej parafii prawosławnej, na scenie wystąpią zespoły i chóry prezentujące kolędy i pastorałki, utwory opowiadające o narodzeniu Jezusa. Koncert łączy przede wszystkim kulturę religii katolickiej i prawosławnej.

Plakat

Wśród prezentowanych utworów pojawiają się pieśni w języku polskim, rosyjskim, białoruskim, starocerkiewnym, ukraińskim i innych. W tym roku w programie:

 • Chór “Sokólskie Wrzosy” Sokólskiego Ośrodka Kultury
 • Chór Parafii Prawosławnej p.w. Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce
 • Prawosławny Chór Rodzinny “Stebło”
 • Zespół “Jemioła” Sokólskiego Ośrodka Kultury
 • Męski Chór Parafii Prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Białymstoku
 • “Totus Tuus” Chór Parafii Rzymskokatolickiej p.w.
 • NMP Królowej Rodzin w Białymstoku
 • Chór Prawosławny “Fili” działający przy Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku
 • “Konsonans” Męski zespół wokalny.

Nieodpłatne wejściówki będą dostępne w kasie kina „Sokół” od 24 stycznia 2018 r. Zapraszamy!

Agnieszka Kozakiewicz, SOK

Zaproszenie na ferie z OSiR

Bałwan

Burmistrz Sokółki oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce zapraszają na sportowo-rekreacyjne atrakcje podczas ferii zimowych!

Nareszcie zagościła zima, więc specjalnie z okazji ferii zimowych (w dniach 22.01-4.02.2018 r.) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce przygotował wiele atrakcji.

Promocyjne wejścia na Miejskie Lodowisko:
– dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia – wejście gratis!
– dorośli wejście w cenie 3 zł,
– wypożyczenie łyżew 5 zł,
– bezpłatne zajęcia z nauki jazdy na łyżwach, które odbędą się w terminach:
Poniedziałki w godzinach 9:00 – 11:00
Wtorki 9:00 – 11:00
Środy 8:00 – 10:00
Czwartki 9:00 – 11:00
Piątki 8:00 – 10:00
W okresie ferii lodowisko będzie czynne codziennie w godzinach:
8:00 – 14:00 oraz 15:00 – 21:00

Kryta Pływalnia:
– dzieci i młodzież ucząca się do 26 roku życia mogą korzystać z pływalni w cenie 3 zł za pierwszą godzinę,
– przygotowane będą również bezpłatne atrakcje dmuchane ustawione na 3 torach pływalni,
– nocne pływanie – w weekendy pływalnia będzie czynna do godziny 23:30.

Narty biegowe:
– na bieżni Stadionu Miejskiego zostaną przygotowane tory do jazdy na nartach biegowych, możliwe będzie również wypożyczenie sprzętu i skorzystanie z porad instruktora! Na narty biegowe zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 – 16:00

Kulig:
W niedzielę 4 lutego w godzinach 14:00 – 17:00 zapraszamy na kulig i ognisko na Stadionie Miejskim w Sokółce.

Półkolonie „Ferie w Mieście 2018”
W dniach 22.01-2.02.2018 odbędą się dwa turnusy półkolonii, podczas których dzieci ze szkół podstawowych będą rozwijać swoje talenty i poznawać nowe dyscypliny sportu, takich jak narciarstwo zjazdowe oraz biegowe, łyżwiarstwo, pływanie i sporty drużynowe.

Atrakcje podczas ferii są współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Sokółce.

Paulina Sawicka, OSiR

Skip to content