Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Burmistrz Sokółki ogłasza, że w dniu 20 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sokółce,  Pl. Kościuszki 1, w sali nr 101 odbędą się pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Sokółka, położonych na terenie obrębu Sokółka.

Przedmiotem przetargów są:

  • Nieruchomość o nr geod. 2145/31 o pow. 0,8985 ha, położona w obrębie Sokółka, Oznaczenie użytków działki: RV – 0,4358, RVI – 0,4627. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy usługowej – obsługa turystyki, oznaczone symbolem 1UT – usługi hotelowe z gastronomią i funkcjami towarzyszącymi. Cena wywoławcza nieruchomości – 624 500 zł, wadium 62 450,00 zł. Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23% Przetarg odbędzie się o godz. 9.00.
  • Nieruchomość o nr geod. 2145/32 o pow. 0,9866 ha, położona w obrębie Sokółka, Oznaczenie użytków działki: RV – 0,4895, RVI – 0,4971. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod tereny zakładów wytwórczych, oznaczone symbolem 2P. Cena wywoławcza nieruchomości – 472 000,00 zł, wadium 47 200,00 zł. Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%. Przetarg odbędzie się o godz. 10.00.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju nr 108 Urzędu Miejskiego w Sokółce, Pl. Kościuszki 1 lub telefonicznie 85 711 09-03 w godzinach 7.30-15.30.

DO POBRANIA:
Wyciąg z ogłoszenia o przetargach
Ogłoszenie GR.6840.20.2017.JŻ
Ogłoszenie GR.6840.21.2017.JŻ

(JŻ)


Zobacz również

Skip to content