Sokółka ma nowych Honorowych Obywateli

Honorowi Obywatele Sokółki

Profesorowie Jerzy Sarosiek i Czesław Łapicz zostali Honorowymi Obywatelami Gminy Sokółka. Obaj są absolwentami sokólskiego Licem Ogólnokształcącego, dlatego uroczystość związana z wręczeniem dokumentów poświadczających Honorowe Obywatelstwo odbyła się podczas V Zjazdu Absolwentów tej szkoły. Zorganizowano ją w sobotę 27 maja 2017 roku.

Sylwetki Pana Jerzego Sarosieka i Pana Czesława Łapicza przedstawiła zebranym Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska.

 

JERZY SAROSIEK

Pan Jerzy Sarosiek to światowej sławy autorytet w zakresie badań nad rozwojem chorób układu pokarmowego. Jest profesorem Akademii Medycznej w El Paso w Teksasie, doktorem habilitowanym i doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Niewiele brakowało, a otrzymałby  Nagrodę Nobla. Profesor Sarosiek to również absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce z 1963 roku.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sokółka dla Pana Jerzego Sarosieka to wyraz podziękowania za wkład pracy Pana Profesora w naukę i rozwój wiedzy medycznej oraz reprezentowanie Sokółki w Polsce i w świecie. To wielkie dobro, że absolwent sokolskiego Liceum Ogólnokształcącego pracuje i jest dyrektorem Centrum Badań Medycznych na Teksaskim Uniwersytecie Technicznym w El Paso.

Jerzy Sarosiek urodził się w Puciłkach koło Sokółki. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Malawiczach. Kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Sokółce, które ukończył 54 lata temu. Jest też absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w 1969 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, następnie stopień doktora habilitowanego. Od 1986 roku prowadzi działalność naukową w różnych ośrodkach naukowych w USA, m. in. w Nowym Jorku, Virginii i New Jersey. Jest członkiem międzynarodowej organizacji badającej choroby przełyku. Profesor Sarosiek pracował w zespole badawczym Barry`ego Marshalla, który to naukowiec w 2005 roku zdobył Nagrodę Nobla za udowodnienie, że bakterie  Helicobacter pylori są odpowiedzialne m.in. za stany zapalne żołądka i chorobę wrzodową.

Profesor Sarosiek jest współautorem 129 publikacji, 18 książek oraz 196 komunikatów konferencyjnych, a także współtwórcą dwóch patentów. Jego odkrycia są publikowane w wielu specjalistycznych czasopismach naukowych i prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

Zamiarem Pana Profesora Jerzego Sarosieka jest powołanie fundacji jego imienia, której celem byłoby promowanie nauki w sokólskim liceum i wspieranie najlepszych uczniów nagrodą pieniężną.

Sam Profesor nigdy nie miał problemów z nauką, a to za sprawą edukacji wyniesionej z Liceum Ogólnokształcącego w Sokółce. To dzięki niezapomnianym nauczycielom, uczącym w tej szkole na początku lat 60-tych, posiadł umiejętność analitycznego i krytycznego myślenia. Pozwoliło mu to osiągnąć uznanie naukowe w świecie i ważne stanowisko na Uniwersytecie w Teksasie. Wyniki prowadzonych przez niego badań zostały wykorzystane we współczesnych procedurach farmakologicznych chorób układu pokarmowego. Z tego względu stanowią one innowacyjny wkład do współczesnej wiedzy o patogenezie chorób układu pokarmowego.

Nadanie Profesorowi Jerzemu Sarosiekowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sokółka to wielki honor dla społeczności sokólskiej. Pan Profesor z powodzeniem reprezentuje Ziemię Sokólską i dba o to, aby kojarzono, że pochodzi właśnie z tych terenów.

CZESŁAW ŁAPICZ

Pan Profesor Czesław Łapicz jest filologiem, zajmującym się slawistyką i językoznawstwem słowiańskim. Należy do grona absolwentów sokólskiego Liceum Ogólnokształcącego.

Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sokółka to wyraz podziękowania dla Pana Profesora za jego wkład w reprezentowanie Sokółki w Polsce i w świecie, a w szczególności w zakresie badań nad słownictwem polskim i wspomaganiem naszych tatarskich mieszkańców i obywateli w zakresie ich słownictwa polskiego oraz odczytaniem ich oryginalnych rękopisów.

Czesław Łapicz urodził się 10 lutego 1945 roku w Gliniszczu Małym koło Sokółki. Mury sokólskiego Liceum Ogólnokształcącego opuścił w 1963 roku. Następnie podjął studia  z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył w 1968 roku. Osiem lat później doktoryzował się, a habilitację uzyskał w 1986 roku. Od 1990 roku jest profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie był dziekanem Wydziału Filologicznego i dwukrotnie prorektorem Uniwersytetu. W swojej pracy naukowej specjalizował się w badaniach rękopiśmiennych tekstów litewskich, a przede wszystkich tekstów kitabów oraz tefisirów. Jest to dorobek intelektualny historii słownictwa polskiego. Badania te i tłumaczenia są oryginalną gałęzią filologii, nigdy przez nikogo nie dokonaną. Twórczość ta nie istniała w świadomości naukowej filologów polskich. Była ona pisana pismem arabskim i nie była nawet zauważana w twórczości językoznawczej Polski. Profesor Czesław Łapicz jest więc jej prekursorem i można powiedzieć – odtwórcą na polski z języka Tatarów.

Profesor Czesław Łapicz jest członkiem Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i Towarzystwa Naukowego w Toruniu, którego był wiceprezesem.

Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sokółka to podziękowanie i wielkie uznanie za trud, jaki włożył Pan Profesor Czesław Łapicz w sprawy związane z życiem społeczności Tatarów na Sokólszczyźnie, jak również promocję Ziemi Sokólskiej i jej środowiska. – Zebraliśmy się tutaj, żeby celebrować wartość nauki – podkreślił Profesor Jerzy Sarosiek.

Pani Burmistrz wręczyła Honorowym Obywatelom pamiątkowe grawertony. Treść uchwały Rady Miejskiej w Sokółce, poświadczającej nadanie Honorowego Obywatelstwa odczytał Przewodniczący Rady Miejskiej Daniel Supronik.

Wcześniej Honorowe Obywatelstwo Giny Sokółka otrzymali: Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Wojciech Drewniak i Arcybiskup Edward Ozorowski.

(UM) Fot.: D. Biziuk 


Zobacz również

Skip to content